Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
  1. van geringe afmeting:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor van geringe afmeting (Nederlands) in het Engels

van geringe afmeting:

van geringe afmeting bijvoeglijk naamwoord

  1. van geringe afmeting (klein; ondermaats)
    little; small; tiny; short; minuscule; diminutive; undersized; inferior; inadequate; low-grade; middling; shortish

Vertaal Matrix voor van geringe afmeting:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
diminutive verkleinwoord
inferior inferieur; mindere; ondergeschikte
little beetje
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
diminutive klein; ondermaats; van geringe afmeting
inadequate klein; ondermaats; van geringe afmeting betreurenswaardig; jammer; jammerlijk; onbevredigend; ontoereikend; onvoldoende; sneu; spijtig; teleurstellend
inferior klein; ondermaats; van geringe afmeting arm; bijkomstig; incapabel; incompetent; inferieur; minderwaardig; onbekwaam; ondergeschikt; onderhorig; ondermaats; onderworpen; ondeugdelijk; ongeschikt; slecht; tweederangs; zwak
little gering; luttel; miniem; minimaal; minste; weinig
low-grade klein; ondermaats; van geringe afmeting
middling klein; ondermaats; van geringe afmeting
minuscule klein; ondermaats; van geringe afmeting petieterig
short klein; ondermaats; van geringe afmeting
shortish klein; ondermaats; van geringe afmeting
small klein; ondermaats; van geringe afmeting eng; gering; in geringe mate; klein; luttel; miniem; minimaal; minste; nauw; smal; smalletjes; van geringe breedte; weinig
tiny klein; ondermaats; van geringe afmeting petieterig
undersized klein; ondermaats; van geringe afmeting
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
little weinig
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
little klein; ondermaats; van geringe afmeting ongemeen; ongewoon; raar; schaars; uitzonderlijk; uniek; zelden; zeldzaam
middling matig; middelmatig
short bruusk; eindig; kortaf; nors; onzacht; vergankelijk; voorbijgaand

Verwante vertalingen van van geringe afmeting