Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. van zijn positie verdrijven:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor van zijn positie verdrijven (Nederlands) in het Engels

van zijn positie verdrijven:

van zijn positie verdrijven werkwoord (verdrijf van zijn positie, verdrijft van zijn positie, verdreef van zijn positie, verdreven van zijn positie, van zijn positie verdreven)

 1. van zijn positie verdrijven (afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; aan de dijk zetten)
  to discharge; to dismiss; to fire; to lay off; to cast out; to throw out; to sack; to be discharged
  • discharge werkwoord (discharges, discharged, discharging)
  • dismiss werkwoord (dismisss, dismissed, dismissing)
  • fire werkwoord (fires, fired, firing)
  • lay off werkwoord (lays off, laid off, laying off)
  • cast out werkwoord (casts out, casted out, casting out)
  • throw out werkwoord (throws out, threw out, throwing out)
  • sack werkwoord (sacks, sacked, sacking)
  • be discharged werkwoord (is discharged, being discharged)

Conjugations for van zijn positie verdrijven:

o.t.t.
 1. verdrijf van zijn positie
 2. verdrijft van zijn positie
 3. verdrijft van zijn positie
 4. verdrijven van zijn positie
 5. verdrijven van zijn positie
 6. verdrijven van zijn positie
o.v.t.
 1. verdreef van zijn positie
 2. verdreef van zijn positie
 3. verdreef van zijn positie
 4. verdreven van zijn positie
 5. verdreven van zijn positie
 6. verdreven van zijn positie
v.t.t.
 1. heb van zijn positie verdreven
 2. hebt van zijn positie verdreven
 3. heeft van zijn positie verdreven
 4. hebben van zijn positie verdreven
 5. hebben van zijn positie verdreven
 6. hebben van zijn positie verdreven
v.v.t.
 1. had van zijn positie verdreven
 2. had van zijn positie verdreven
 3. had van zijn positie verdreven
 4. hadden van zijn positie verdreven
 5. hadden van zijn positie verdreven
 6. hadden van zijn positie verdreven
o.t.t.t.
 1. zal van zijn positie verdrijven
 2. zult van zijn positie verdrijven
 3. zal van zijn positie verdrijven
 4. zullen van zijn positie verdrijven
 5. zullen van zijn positie verdrijven
 6. zullen van zijn positie verdrijven
o.v.t.t.
 1. zou van zijn positie verdrijven
 2. zou van zijn positie verdrijven
 3. zou van zijn positie verdrijven
 4. zouden van zijn positie verdrijven
 5. zouden van zijn positie verdrijven
 6. zouden van zijn positie verdrijven
en verder
 1. ben van zijn positie verdreven
 2. bent van zijn positie verdreven
 3. is van zijn positie verdreven
 4. zijn van zijn positie verdreven
 5. zijn van zijn positie verdreven
 6. zijn van zijn positie verdreven
diversen
 1. verdrijf van zijn positie!
 2. verdrijft van zijn positie!
 3. van zijn positie verdreven
 4. van zijn positie verdrijvend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor van zijn positie verdrijven:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
discharge afdanken; afschaffen; afvoer; afwatering; decharge; emissie; kwijting; loslating; lossing; lozing; ontlading; ontslaan; ontslaan van werknemers; ontslag; plotselinge uitbarsting; uit de dienst ontslaan; uitlading; uitstoot; vrijlating; waterafvoer
fire brand; fik; gloed; haardvuur; hartstocht; hartstochtelijkheid; kachel; kacheltje; kleine kachel; overgave; passie; schieten; verwarming; vuren; vurigheid; vuur
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
be discharged aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven
cast out aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven uitgooien; uitwerpen
discharge aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven afladen; afscheiden; afvoeren; dwingen ontslag te nemen; iets uitladen; kwijten; lossen; lozen; ontheffen; ontladen; ontslaan; pasporteren; uitscheiden; uitstoten; uitsturen; uitwerpen; verzenden; wegsturen; wegzenden
dismiss aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven afzien van rechtsvervolging; dwingen ontslag te nemen; ontheffen; ontslaan; seponeren; uitsturen; van zich afzetten; verwijderen; verzenden; wegsturen; wegzenden
fire aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven aanmoedigen; aanvuren; afbranden; afschieten; afvuren; bezielen; leegbranden; ontheffen; ontslaan; platbranden; schieten; schoten lossen; toejuichen; uitbranden; uitsturen; verzenden; vuren; wegsturen; wegzenden
lay off aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven afhouden; afkeren; afwenden; ontheffen; ontslaan; terughouden; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden
sack aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven ontheffen; ontslaan; uitsturen; verzenden; wegsturen; wegzenden
throw out aan de dijk zetten; afdanken; afvloeien; congé geven; eruit gooien; van zijn positie verdrijven uitgooien; uitwerpen; weggooien; wegsmijten

Verwante vertalingen van van zijn positie verdrijven