Nederlands

Uitgebreide vertaling voor verlangen (Nederlands) in het Engels

verlangen:

verlangen werkwoord (verlang, verlangt, verlangde, verlangden, verlangd)

 1. verlangen (begeren)
  to desire; to crave; to covet; to want; to wish; to will
  • desire werkwoord (desires, desired, desiring)
  • crave werkwoord (craves, craved, craving)
  • covet werkwoord (covets, coveted, coveting)
  • want werkwoord (wants, wanted, wanting)
  • wish werkwoord (wishes, wished, wishing)
  • will werkwoord (will, would, willing)
  to long
  – desire strongly or persistently 1
  • long werkwoord (longs, longed, longing)
 2. verlangen (vergen; vereisen; eisen)
  to require; to demand
  • require werkwoord (requires, required, requiring)
  • demand werkwoord (demands, demanded, demanding)
 3. verlangen (van hoop vervuld zijn; hopen; spinzen)
  to languish; to long for; to pine; to yearn
  – have a desire for something or someone who is not present 1
  • languish werkwoord (languishes, languished, languishing)
  • long for werkwoord (longs for, longed for, longing for)
  • pine werkwoord (pines, pined, pining)
   • I am pining for my lover1
  • yearn werkwoord (yearns, yearned, yearning)

Conjugations for verlangen:

o.t.t.
 1. verlang
 2. verlangt
 3. verlangt
 4. verlangen
 5. verlangen
 6. verlangen
o.v.t.
 1. verlangde
 2. verlangde
 3. verlangde
 4. verlangden
 5. verlangden
 6. verlangden
v.t.t.
 1. heb verlangd
 2. hebt verlangd
 3. heeft verlangd
 4. hebben verlangd
 5. hebben verlangd
 6. hebben verlangd
v.v.t.
 1. had verlangd
 2. had verlangd
 3. had verlangd
 4. hadden verlangd
 5. hadden verlangd
 6. hadden verlangd
o.t.t.t.
 1. zal verlangen
 2. zult verlangen
 3. zal verlangen
 4. zullen verlangen
 5. zullen verlangen
 6. zullen verlangen
o.v.t.t.
 1. zou verlangen
 2. zou verlangen
 3. zou verlangen
 4. zouden verlangen
 5. zouden verlangen
 6. zouden verlangen
diversen
 1. verlang!
 2. verlangt!
 3. verlangd
 4. verlangend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

verlangen [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het verlangen (wensen; smachten; zucht; begeren; lust)
  the desire; the wish; the yearning; the craving; the wanting; the longing
  • desire [the ~] zelfstandig naamwoord
  • wish [the ~] zelfstandig naamwoord
  • yearning [the ~] zelfstandig naamwoord
  • craving [the ~] zelfstandig naamwoord
  • wanting [the ~] zelfstandig naamwoord
  • longing [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. het verlangen (wens)
  the wish; the desire; the yearning; the craving; the longing
  • wish [the ~] zelfstandig naamwoord
  • desire [the ~] zelfstandig naamwoord
  • yearning [the ~] zelfstandig naamwoord
  • craving [the ~] zelfstandig naamwoord
  • longing [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. het verlangen (hunkeren; smachten)
  the hankering; the longing

Vertaal Matrix voor verlangen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
craving begeren; lust; smachten; verlangen; wens; wensen; zucht aandrang; aandrift; ademstoot; begeerte; drang; drift; heftig verlangen; hunkering; impuls; lust; neiging; zucht
demand aanmaning; aansporing tot plicht; aanspraak; claim; eis; herinnering; recht; rechtsgrond; rechtstitel; titel; vordering; vraag
desire begeren; lust; smachten; verlangen; wens; wensen; zucht begeerte; drift; genoegen; genot; heftig verlangen; hevig verlangen; hunkering; lust; wellust
hankering hunkeren; smachten; verlangen
hope afwachting; hoop; verwachting
longing begeren; hunkeren; lust; smachten; verlangen; wens; wensen; zucht begeerte; hunkering
pine dennenboom; greneboom; grenen; grenenhout; grove den; grove spar; mastspar; pijnboomhout; sparrenboom
want armoede; behoefte; ellende; gebrek; gemis
wanting begeren; lust; smachten; verlangen; wensen; zucht
will laatste wil; opzet; plan; testament; uiterste wilsbeschikking; voornemen
wish begeren; lust; smachten; verlangen; wens; wensen; zucht begeerte; hevig verlangen; laatste wens; opzet; plan; voornemen; wil
yearning begeren; lust; smachten; verlangen; wens; wensen; zucht begeerte; hunkering
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
covet begeren; verlangen
crave begeren; verlangen een sterke begeerte hebben naar; hongeren naar; hunkeren; sterk verlangen
demand eisen; vereisen; vergen; verlangen aanspraak maken op; eisen; inmanen; invorderen; opeisen; opvorderen; rekwireren; vorderen; vraag stellen; vragen
desire begeren; verlangen hunkeren; sterk verlangen
have one's heart set on hopen; spinzen; van hoop vervuld zijn; verlangen
hope hopen; spinzen; van hoop vervuld zijn; verlangen hopen; op hopen zetten
languish hopen; spinzen; van hoop vervuld zijn; verlangen kwijnen; kwijnend verlangen; smachten; snakken; verkwijnen; wegkwijnen; wegslinken
long begeren; verlangen hunkeren; sterk verlangen
long for hopen; spinzen; van hoop vervuld zijn; verlangen kwijnen; kwijnend verlangen; smachten; snakken; verkwijnen; wegkwijnen
pine hopen; spinzen; van hoop vervuld zijn; verlangen kwijnen; kwijnend verlangen; smachten; snakken; verkwijnen; wegkwijnen
require eisen; vereisen; vergen; verlangen aanvragen; aanzoeken; behoeven; benodigen; nodig hebben; uitnodigen; verzoeken; vragen
to want something very badly hopen; spinzen; van hoop vervuld zijn; verlangen
want begeren; verlangen behoeven; believen; benodigen; moeten; nodig hebben; wensen; willen
will begeren; verlangen zullen
wish begeren; verlangen toewensen; wensen; willen
yearn hopen; spinzen; van hoop vervuld zijn; verlangen graaien; grijpen; grissen; jatten; kwijnen; kwijnend verlangen; pikken; smachten; snaaien; snakken; wegkapen
- eisen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
hankering hunkerend; reikhalzend; smachtend; verlangend
long lang; langaanhoudend; langdurig
longing hunkerend; reikhalzend; smachtend; verlangend
yearning hunkerend; reikhalzend; smachtend; verlangend

Verwante woorden van "verlangen":

 • verlangens

Synoniemen voor "verlangen":


Antoniemen van "verlangen":


Verwante definities voor "verlangen":

 1. beslist willen hebben dat het gebeurt2
  • ik verlang van jou dat je je goed gedraagt2
 2. de grote behoefte2
  • haar verlangen naar vrijheid was erg groot2
 3. er grote behoefte aan hebben2
  • hij verlangt naar de vakantie2

Wiktionary: verlangen

verlangen
noun
 1. iets willen hebben
verb
 1. iets erg graag willen hebben
verlangen
noun
 1. general want or longing
 2. melancholic desire
 3. something wished for
 4. eager desire
 5. strong desire
verb
 1. to miss
 2. to wait, to aspire
 3. to wish for with eagerness
 4. to desire or want very much
 5. to have a strong desire; to long
 6. have strong desire for

Cross Translation:
FromToVia
verlangen breathe; inhale; aspirate; aspire; long for; yearn; ache; long; ache for; aspire to; hope for aspirer — Traductions à trier suivant le sens
verlangen desire; want; wish désir — Traductions à trier suivant le sens
verlangen desire; want; wish; congratulation; ambition; aspiration souhaitvœu, désir qu’une chose accomplir.
verlangen hope; desire; wish; want souhaiterformer un souhait.
verlangen sigh; long for; yearn; ache; long; ache for soupirerpousser des soupirs.

Verwante vertalingen van verlangen