Nederlands

Uitgebreide vertaling voor verlossing (Nederlands) in het Engels

verlossing:

verlossing [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de verlossing (zaligheid)
  the redemption; the salvation; the delight; the deliverance; the bliss; the release; the happiness; the rescue; the liberation
 2. de verlossing (bevalling; geboorte)
  the childbirth; the birth; the delivery; the confinement
 3. de verlossing (bevrijding; redding; vrijmaking; ontzetting)
  the liberation; the rescue; the release; the relief
  • liberation [the ~] zelfstandig naamwoord
  • rescue [the ~] zelfstandig naamwoord
  • release [the ~] zelfstandig naamwoord
  • relief [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor verlossing:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
birth bevalling; geboorte; verlossing afkomst; afstamming; herkomst; komaf; origine
bliss verlossing; zaligheid bof; geluk; geluk hebbend; gelukzaligheid; heerlijkheid
childbirth bevalling; geboorte; verlossing
confinement bevalling; geboorte; verlossing boete; celstraf; detentie; gevangen zetten; gevangenisstraf; gevangenschap; hechtenis; opgesloten zijn; opsluiting; straf; vrijheidsstraf
delight verlossing; zaligheid aardigheid; enthousiasme; geneugte; genieten; genoegen; genot; plezier; uitbundigheid; uitgelatenheid
deliverance verlossing; zaligheid
delivery bevalling; geboorte; verlossing aanbieding; afgifte; aflevering; afstaan; bestelling; bezorging; declamatie; editie; geleverde; leverantie; levering; oplevering; overdracht; overhandiging; uitgave; uitlevering; versvoordracht; voordracht; wijze van voordracht; zending
happiness verlossing; zaligheid blijheid; blijmoedigheid; bof; euforie; geluk; geluk hebbend; gelukzaligheid; heerlijkheid; jolijt; opgewektheid; plezier; pret; vreugde; vrolijkheid; welbehagen
liberation bevrijding; ontzetting; redding; verlossing; vrijmaking; zaligheid amnestie; beschikbaarmaken; bevrijden; disponibel maken; kwijtschelding; loslaten; loslating; vrijlating
redemption verlossing; zaligheid afkoop; afkopen; aflossing; aflossingsbedrag; inlossing
release bevrijding; ontzetting; redding; verlossing; vrijmaking; zaligheid amnestie; invrijheidstelling; kwijtschelding; loslating; losraken; uitlaat; uitlaatpijp; versie; vlampijp; vrijlating
relief bevrijding; ontzetting; redding; verlossing; vrijmaking aftrek; aftrekking; assistentie; bemoediging; bijstand; deductie; geruststelling; handreiking; herademing; hulp; hulpbetoon; hulpverlenen; hulpverlening; kalmering; ondersteuning; ontzet; opluchting; opmontering; reliëf; sociale bijstand; uitkering; verlichting; vermindering; vertroosting; verzachting
rescue bevrijding; ontzetting; redding; verlossing; vrijmaking; zaligheid ontzet
salvation verlossing; zaligheid zielenheil
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
delight bekoren; bevallen; blij maken; in verrukking brengen; plezieren; verblijden; verheugd; verrukken
release afhelpen; amnestie verlenen; bevrijden; bevrijden van; bevrijden van belegeraars; detacheren; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; lanceren; laten gaan; laten opstijgen; loskomen; loskrijgen; loslaten; losmaken; loswerken; ontheffen; ontslaan; ontsnappen; ontzetten; op de markt brengen; openen; openstellen; oplaten; scheiden; toegankelijk maken; uitgeven; uitsturen; van de boeien ontdoen; van last bevrijden; verlossen; verzenden; vrijgeven; vrijkomen; vrijlaten; wegsturen; wegzenden; zich bevrijden
rescue bevrijden van belegeraars; ontzetten; redden; verlossen

Wiktionary: verlossing

verlossing
noun
 1. de bevrijding van de gevolgen van de zonden van de mens door het geloof in Jesus
verlossing
noun
 1. Extrication from danger, imprisonment, etc.
 2. the act of redeeming or something redeemed
 3. the process of being saved (religion)

Cross Translation:
FromToVia
verlossing birth accouchement — reproduction|fr action d’accoucher.
verlossing liberation; exemption; prepayment; postage; stamping; release affranchissementaction de rendre libre, action d'affranchir.