Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. vermogen:
 2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor vermogen (Nederlands) in het Engels

vermogen:

vermogen [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het vermogen (geldelijk vermogen)
  the capability; the capacity; the ability; the quality
 2. het vermogen (capaciteit; kracht)
  the capacity; the ability; the power
  • capacity [the ~] zelfstandig naamwoord
  • ability [the ~] zelfstandig naamwoord
  • power [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. het vermogen (kracht; macht)
  the strength; the power; the capacity; the force; the authority
  • strength [the ~] zelfstandig naamwoord
  • power [the ~] zelfstandig naamwoord
  • capacity [the ~] zelfstandig naamwoord
  • force [the ~] zelfstandig naamwoord
  • authority [the ~] zelfstandig naamwoord

vermogen werkwoord

 1. vermogen (in staat zijn; kunnen)
  to be able
  • be able werkwoord (can, could, being able)

Vertaal Matrix voor vermogen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ability capaciteit; geldelijk vermogen; kracht; vermogen aanleg; begaafdheid; behendigheid; bekwaamheid; capaciteit; gave; geschiktheid; handigheid; knobbel; kunde; kundigheid; kunst; kunstgreep; kunstje; kwaliteit; motorvermogen; scherpzinnigheid; talent; ter zake kundigheid; truc; vaardigheid; vernuft
authority kracht; macht; vermogen autorisatie; autoriteit; bevoegd zijn; bevoegdheid; deskundige; expert; fiat; geven van volmacht; gezag; gezaghebber; gezagsdrager; gezagsorgaan; heerschappij; instantie; lastbrief; lastgeving; licentie; macht; machtiging; mandaat; procuratie; specialist; toestemming; vakkundige; vergunning; volmacht
capability geldelijk vermogen; vermogen bekwaamheid; capabelheid; capaciteit; competentie; deskundigheid; kennis van zaken; kwaliteit; motorvermogen; ter zake kundigheid; vakkundigheid
capacity capaciteit; geldelijk vermogen; kracht; macht; vermogen aanleg; begaafdheid; bekwaamheid; bevoegdheid; capaciteit; competentie; gave; inhoud; inhoudsruimte; knobbel; kundigheid; kwaliteit; motorvermogen; omvatte ruimte; scherpzinnigheid; talent; ter zake kundigheid; vernuft; volume
force kracht; macht; vermogen aandrijfkracht; aandrijving; drijfkracht; forceren; geweld; heir; krijgsmacht; leger; legermacht; mankracht; motor; opdringen; strijdmacht; stuwkracht; troepenmacht
power capaciteit; kracht; macht; vermogen autorisatie; autoriteit; autoriteiten; bevoegd zijn; bevoegdheid; dynamiek; electrische stroom; energie; felheid; fiat; fiksheid; gezag; gezaghebbers; heerschappij; kracht; macht; machtiging; mogendheden; mogendheid; sterkte; stroom; toestemming; volmacht
quality geldelijk vermogen; vermogen bekwaamheid; capaciteit; eigenschap; gesteldheid; hoedanigheid; karaktereigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; kwaliteit; motorvermogen; ter zake kundigheid; typering
strength kracht; macht; vermogen aandrift; daadkracht; dynamiek; energie; esprit; felheid; fermheid; fiksheid; flinkheid; forsheid; fut; geweld; kracht; momentum; puf; spierkracht; sterke kant; sterke zijde; sterkte; stevigheid; vastberadenheid; werklust
- macht
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
be able in staat zijn; kunnen; vermogen iets mogen
force bevelen; commanderen; decreteren; doordrijven; dwingen; dwingen te doen; forceren; gebieden; gelasten; noodzaken tot; opdragen; opdringen; verordenen; verordonneren
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
quality kwaliteits-

Verwante woorden van "vermogen":

 • vermogens

Synoniemen voor "vermogen":


Verwante definities voor "vermogen":

 1. kracht om iets te doen1
  • hij heeft het vermogen om iedereen blij te maken1
 2. rijkdom, groot bezit1
  • zijn vermogen is de laatste jaren alleen maar gegroeid1

Wiktionary: vermogen

vermogen
noun
 1. een hoeveelheid kapitaal
 2. de kwaliteiten om iets te kunnen doen
vermogen
noun
 1. ability
 2. the electrical current or power delivered by a device
 3. lots of riches
 4. quality or state of being able
 5. physics: measure of the rate of doing work or transferring energy
 6. power, of the kind associated with a great deal of money
en-prep
 1. making a fair equivalent of

Cross Translation:
FromToVia
vermogen capacity; power capacité — Pouvoirs reconnus par la loi
vermogen fund; collection; funds; capital; cash fondsensemble de biens matériels ou immatériels servant à l’usage principal d’une activité.
vermogen ability; capability; power; skill habilité — rare|fr droit|fr résultat de l’habilitation, aptitude.

Verwante vertalingen van vermogen