Nederlands

Uitgebreide vertaling voor vertegenwoordiger (Nederlands) in het Engels

vertegenwoordiger:

vertegenwoordiger [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

 1. de vertegenwoordiger (plaatsvervanger; representant)
  the representative; the delegate; the substitute; the deputy; the mandatary; the replacement
 2. de vertegenwoordiger (gedelegeerde; afgevaardigde; gedeputeerde; )
  the delegate
  • delegate [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. de vertegenwoordiger (handelsreiziger; verkoper; commis-voyageur)
  the representative; the salesman; the seller
 4. de vertegenwoordiger (handelsvertegenwoordiger; handelsagent)
  the trade representative; the commercial agent

Vertaal Matrix voor vertegenwoordiger:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
commercial agent handelsagent; handelsvertegenwoordiger; vertegenwoordiger
delegate afgevaardigde; gecommitteerde; gedelegeerde; gedeputeerde; plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger; zaakgelastigde afgevaardigde; gecommitteerde; gedelegeerde; gedeputeerde; gemachtigde; lasthebber; remplaçant; substituut
deputy plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger afgevaardigde; gecommitteerde; gedelegeerde; gedeputeerde; hulpkracht; invaller; noodhulp; remplaçant; substituut
mandatary plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger
replacement plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger herplaatsing; herstelling; hulpkracht; invaller; noodhulp; omwisseling; plaatsvervanging; substitutie; surrogaat; verruiling; vervanging; verwisseling; wissel; wisselspeler
representative commis-voyageur; handelsreiziger; plaatsvervanger; representant; verkoper; vertegenwoordiger afgevaardigde; afgezant; gecommitteerde; gedelegeerde; gedeputeerde; gemachtigde; gezant; lasthebber; verkoopagent; woordvoerder; zegsman
salesman commis-voyageur; handelsreiziger; verkoper; vertegenwoordiger
seller commis-voyageur; handelsreiziger; verkoper; vertegenwoordiger handelaar; handelsman; koopman
substitute plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger herstelling; hulpkracht; invaller; invalster; noodhulp; omwisseling; remplaçant; reservist; substitutie; substituut; surrogaat; verruiling; vervangend middel; vervangend product; vervanger; vervanging; vervangingsmiddel; verwisseling; wissel; wisselspeler
trade representative handelsagent; handelsvertegenwoordiger; vertegenwoordiger
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
delegate afvaardigen; delegeren; deputeren
substitute aflossen; invallen; invallen voor iemand; remplaceren; vernieuwen; vervangen; verwisselen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
representative representatief; vertegenwoordigend
substitute loco-; plaatsvervangend; waarnemend
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
deputy adjunct; loco-; plaatsvervangend; waarnemend

Verwante woorden van "vertegenwoordiger":

 • vertegenwoordigers

Verwante definities voor "vertegenwoordiger":

 1. wie namens anderen aanwezig is of optreedt1
  • een ambassadeur is een vertegenwoordiger van zijn land in het buitenland1
 2. wie voor een fabriek artikelen verkoopt aan winkels1
  • dit bedrijf zoekt goede vertegenwoordigers1

Wiktionary: vertegenwoordiger

vertegenwoordiger
noun
 1. one who acts in place of another
 2. one who speaks for another

Cross Translation:
FromToVia
vertegenwoordiger agent; actor; policeman; cop; copper; constable; officer; police officer; operative agent — Celui, celle, ce qui agit.
vertegenwoordiger representative; agent; envoy; broker; delegate représentant — Celui, celle qui en représenter un autre, qui tenir sa place, qui recevoir de lui des pouvoirs pour agir en son nom.

Verwante vertalingen van vertegenwoordiger