Nederlands

Uitgebreide vertaling voor verzet (Nederlands) in het Engels

verzet:

verzet [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het verzet (verzetsbeweging)
  the resistance
 2. het verzet (rebellie; weerstand; tegenstand; opstand)
  the resistance; the revolt; the rebellion; the riot
  • resistance [the ~] zelfstandig naamwoord
  • revolt [the ~] zelfstandig naamwoord
  • rebellion [the ~] zelfstandig naamwoord
  • riot [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. het verzet (protest; tegenspraak; tegenwerping; opwerping)
  the contradiction; the protest
  the objection
  – the act of protesting; a public (often organized) manifestation of dissent 1
 4. het verzet (verpozing; afleiding; verzetje; verstrooiing)
  the relaxation

verzet bijvoeglijk naamwoord

 1. verzet (bestreden; tegengegaan)
  contested

Vertaal Matrix voor verzet:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
contradiction opwerping; protest; tegenspraak; tegenwerping; verzet het tegenstrijdig zijn; inconsequentie; strijdigheid; tegenstrijdigheid
objection opwerping; protest; tegenspraak; tegenwerping; verzet bedenking; bezwaar; repliek; verdedigingsakte; verweer; verweerschrift
protest opwerping; protest; tegenspraak; tegenwerping; verzet actie; protestbijeenkomst; publieke betoging
rebellion opstand; rebellie; tegenstand; verzet; weerstand oproer; opstand; opstootje; rel; volksoproer; volksopstand; vuistgevecht
relaxation afleiding; verpozing; verstrooiing; verzet; verzetje geruststelling; kalmering
resistance ondergronds verzet; opstand; rebellie; tegenstand; verzet; verzetsbeweging; weerstand bedenking; bestrijding; bezwaar; sabotage; tegenwerking; verdediging
revolt opstand; rebellie; tegenstand; verzet; weerstand oploop; oproer; opstand; opstootje; rel; volksoproer; volksopstand; vuistgevecht
riot opstand; rebellie; tegenstand; verzet; weerstand onlust; oploop; oproer; opstand; opstootje; rel; volksoproer; volksopstand; vuistgevecht
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
protest appelleren; appèl aantekenen; eisen; in tegenspraak zijn met; protesteren; reclameren; tegenspreken; tegenwerpen; weerspreken
revolt in opstand komen; rebelleren
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
contested bestreden; tegengegaan; verzet bedenkelijk; betwist; dubieus; kwestieus; omstreden; twijfelachtig; verdacht

Verwante woorden van "verzet":


Synoniemen voor "verzet":


Verwante definities voor "verzet":

 1. organisatie die iets probeert te doen aan vreemde overheersing2
  • in de tweede wereldoorlog was hij bij het verzet2
 2. het proberen iets tegen te houden2
  • er is in deze buurt veel verzet tegen het plan2

Wiktionary: verzet

verzet
noun
 1. handelingen gericht tegen de heersende macht of de aanvallende vijand
verzet
noun
 1. sudden backward motion
 2. violent or abrubt reaction
 3. armed resistance
 4. underground organization struggling for liberation

Cross Translation:
FromToVia
verzet trigger; relaxation; detente; distraction; diversion; entertainment; recreation; amusement; fun; pleasure détentediminution progressif de la pression d’un gaz ou d’une vapeur qui augmenter de volume, ou bien de la tension d’un ressort qui revient à son équilibre.
verzet recreation; distraction; diversion; entertainment; amusement; fun; pleasure récréation — Occupation, exercice qui fait diversion au travail et qui sert de délassement.
verzet stand; restistance; resistance; resistor résistancequalité par laquelle un corps résister à l’action d’un autre corps.

verzet vorm van verzetten:

verzetten werkwoord (verzet, verzette, verzetten, verzet)

 1. verzetten (tegenspartelen; protesteren; tegenstribbelen)
  to resist; to struggle; to fight back
  • resist werkwoord (resists, resisted, resisting)
  • struggle werkwoord (struggles, struggled, struggling)
  • fight back werkwoord (fights back, fought back, fighting back)
 2. verzetten (verplaatsen; disloqueren; verschuiven; )
  to transfer; to shift; to move; to dislocate; to convert; to transform; to remove; to resolve; to reduce; to trace back; to simplify
  • transfer werkwoord (transfers, transferred, transferring)
  • shift werkwoord (shifts, shifted, shifting)
  • move werkwoord (moves, moved, moving)
  • dislocate werkwoord (dislocates, dislocated, dislocating)
  • convert werkwoord (converts, converted, converting)
  • transform werkwoord (transforms, transformed, transforming)
  • remove werkwoord (removes, removed, removing)
  • resolve werkwoord (resolves, resolved, resolving)
  • reduce werkwoord (reduces, reduced, reducing)
  • trace back werkwoord (traces back, traced back, tracing back)
  • simplify werkwoord (simplifies, simplified, simplifying)
 3. verzetten (plaats maken; verplaatsen; opschuiven)
  to move over
  • move over werkwoord (moves over, moved over, moving over)

Conjugations for verzetten:

o.t.t.
 1. verzet
 2. verzet
 3. verzet
 4. verzetten
 5. verzetten
 6. verzetten
o.v.t.
 1. verzette
 2. verzette
 3. verzette
 4. verzetten
 5. verzetten
 6. verzetten
v.t.t.
 1. heb verzet
 2. hebt verzet
 3. heeft verzet
 4. hebben verzet
 5. hebben verzet
 6. hebben verzet
v.v.t.
 1. had verzet
 2. had verzet
 3. had verzet
 4. hadden verzet
 5. hadden verzet
 6. hadden verzet
o.t.t.t.
 1. zal verzetten
 2. zult verzetten
 3. zal verzetten
 4. zullen verzetten
 5. zullen verzetten
 6. zullen verzetten
o.v.t.t.
 1. zou verzetten
 2. zou verzetten
 3. zou verzetten
 4. zouden verzetten
 5. zouden verzetten
 6. zouden verzetten
diversen
 1. verzet!
 2. verzet!
 3. verzet
 4. verzettend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor verzetten:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
move manoeuvre; schaakstukverplaatsing; schijngevecht; schijnkamp; sciamachie; spiegelgevecht; zet
remove afnemen; afstoffen; afwissen
struggle gevecht; geworstel; kamp; strijd; worsteling
transfer cessie; doorgifte; doorverbinden; gegevensoverdracht; overboeking; overdracht; overmaking; overplaatsing; overschrijving; overstap; overstapstation; transport; verruiling; verzending; vrachtvervoer; wegtransport; wegvervoer
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
convert disloqueren; roeren; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten bekeren; converteren; herbouwen; inwisselen; kerstenen; ombouwen; omgraven; omploegen; omrekenen; omruilen; omschakelen; omspitten; omwerken; omwisselen; omzetten; opnieuw bouwen; overschakelen; ploegen; reconstrueren; ruilen; spitten; verruilen; verwisselen; wisselen
dislocate disloqueren; roeren; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten disloqueren; ontwrichten; uit het lid brengen
fight back protesteren; tegenspartelen; tegenstribbelen; verzetten
move disloqueren; roeren; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten aangrijpen; beroeren; bewegen; gaan; iets verplaatsen; in beweging brengen; lopen; ontroeren; overplaatsen; raken; schuivend verplaatsen; standplaats veranderen; stappen; treffen; verhuizen; verleggen; verplaatsen; verrijden; verschuiven; vertillen; voor zich uitschuiven; zich begeven; zich bewegen; zich verplaatsen; zich voortbewegen
move over opschuiven; plaats maken; verplaatsen; verzetten overgaan
reduce disloqueren; roeren; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten afnemen; afprijzen; beknotten; beperken; door koken dikker maken; door koken verdikken; herleiden; inbinden; indikken; inkoken; inkrimpen; inperken; kleiner maken; krimpen; lager maken; minder maken; minder worden; minderen; minimaliseren; reduceren; slinken; temperen; terugvoeren; verdikken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen
remove disloqueren; roeren; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten aanrekenen; aanwrijven; afdoen; afhandelen; afnemen; afscheiden; afstoffen; afvoeren; afzonderen; beslechten; dalen; declineren; demonteren; ecarteren; iemand iets verwijten; kwalijk nemen; ledigen; leeghalen; leegmaken; lichten; lozen; minder worden; minderen; ontmantelen; onttakelen; ontzetten; reinigen; schoonmaken; schoonpoetsen; stoffen; tanen; teruggaan; twist uit de weg ruimen; uit de macht ontzetten; uit elkaar halen; uit elkaar nemen; uiteen nemen; uithalen; uitscheiden; uitstoten; uitwerpen; verhuizen; verminderen; verplaatsen; vervallen; vervreemden; verwijderen; wegbrengen; wegdoen; weghalen; wegleiden; wegnemen; wegvoeren; wegwerken; zuiveren
resist protesteren; tegenspartelen; tegenstribbelen; verzetten afweren; iets weerstaan; tegengaan; tegenstreven; tegenwerken; verdedigen; verweren; verzet tonen; weerstaan; weerstreven; weren; zich verzetten
resolve disloqueren; roeren; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten omzetten; voornemen
shift disloqueren; roeren; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten iets omdraaien; kenteren; omkeren; verplaatsen; verrijden
simplify disloqueren; roeren; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten bemakkelijken; herleiden; simplificeren; terugvoeren; vereenvoudigen; vergemakkelijken; versoberen
struggle protesteren; tegenspartelen; tegenstribbelen; verzetten de strijd aanbinden; kampen; opboksen; strijd voeren; strijden; strijden tegen; vechten; vechten tegen
trace back disloqueren; roeren; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten herleiden; terugvoeren
transfer disloqueren; roeren; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten afdragen; anders boeken; geld overmaken; overboeken; overbrengen; overdragen aan; overplaatsen; overschrijven; overzenden; overzetten; standplaats veranderen; transponeren
transform disloqueren; roeren; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten afwisselen; een andere vorm geven; herscheppen; herzien; omschakelen van stroom; omzetten; transformeren; veranderen; vervormen; verwisselen; wijzigen

Antoniemen van "verzetten":


Verwante definities voor "verzetten":

 1. doen of uitvoeren2
  • zij verzetten met elkaar veel werk2
 2. op een andere dag, tijd of plaats zetten2
  • de vergadering is verzet naar dinsdag2
 3. proberen het te laten ophouden of niet door te laten gaan2
  • het onderwijs verzet zich tegen de bezuinigingen2

Wiktionary: verzetten

verzetten
verb
 1. weerstand bieden aan iets
 2. van de ene op de andere plaats zetten
 3. een zijdelingse beweging maken
  • verzettensway
verzetten
verb
 1. to transfer from one space or position to another

Cross Translation:
FromToVia
verzetten prepare; finish; ready apprêterpréparer, mettre en état.

Verwante vertalingen van verzet