Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. verzoek:
 2. verzoeken:
 3. Wiktionary:
 4. Gebruikers suggesties voor verzoek:
  • enquiry


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor verzoek (Nederlands) in het Engels

verzoek:

verzoek [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het verzoek (smeekbede; bede; smeekgebed)
  the request; the appeal; the plea; the supplication; the entreaty; the prayer
  • request [the ~] zelfstandig naamwoord
  • appeal [the ~] zelfstandig naamwoord
  • plea [the ~] zelfstandig naamwoord
  • supplication [the ~] zelfstandig naamwoord
  • entreaty [the ~] zelfstandig naamwoord
  • prayer [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. het verzoek (bede; vraag)
  the request
  • request [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. het verzoek (voorstel)
  the proposal; the request
  • proposal [the ~] zelfstandig naamwoord
  • request [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor verzoek:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appeal bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aanvraag; appèl; attractiviteit; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bezwaarschrift; fascinatie; petitie; rechtsmiddel; rekest; rekwest; verzoekschrift
entreaty bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek
plea bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek pleidooi
prayer bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek bidden; gebed
proposal verzoek; voorstel aanbieding; aanbod; aanzoek; bod; huwelijksaanzoek; koopje; motie; offerte; projectvoorstel; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
request bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek; voorstel; vraag aanvraag; bod; eis; interpellatie; motie; opvragen; opvraging; propositie; voorstel; voorstel doen; vordering; vraag
supplication bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appeal aantekenen; aanvragen; aanzoeken; appelleren; appèl aantekenen; beroepen; bidden; smeken; uitnodigen; verzet aantekenen; verzoeken; vragen
request aanvragen; aanzoeken; bidden; rekwestreren; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen

Verwante definities voor "verzoek":

 1. vraag of iemand iets voor je wil doen1
  • zijn verzoek om een gesprek werd geweigerd1

Wiktionary: verzoek

verzoek
noun
 1. vraag om iets te doen of te laten
verzoek
noun
 1. a prayer or petition
 2. question or inquiry
 3. computing: set of instructions passed to a database
 4. act of requesting
 5. formal message requesting something

Cross Translation:
FromToVia
verzoek request; invitation; incitement Aufforderung — Dringende Bitte, etwas zu tun
verzoek request demande — action de demander

verzoek vorm van verzoeken:

verzoeken werkwoord (verzoek, verzoekt, verzocht, verzochten, verzocht)

 1. verzoeken (aanzoeken; vragen; aanvragen; uitnodigen)
  to request; to require; to ask; apply to; to appeal; to query; to petition; to beg; to examine; to pretest; to test; to try out; to try
  • request werkwoord (requests, requested, requesting)
  • require werkwoord (requires, required, requiring)
  • ask werkwoord (asks, asked, asking)
  • apply to werkwoord
  • appeal werkwoord (appeals, appealed, appealing)
  • query werkwoord (queries, queried, querying)
  • petition werkwoord (petitions, petitioned, petitioning)
  • beg werkwoord (begs, begged, begging)
  • examine werkwoord (examines, examined, examining)
  • pretest werkwoord (pretests, pretested, pretesting)
  • test werkwoord (tests, tested, testing)
  • try out werkwoord (tries out, tried out, trying out)
  • try werkwoord (tries, tried, trying)
 2. verzoeken (smeken; bidden; vragen)
  to beg; to plead; to request; to appeal; to implore; to beseech; to pray; to query; to ask
  • beg werkwoord (begs, begged, begging)
  • plead werkwoord (pleads, pleaded, pleading)
  • request werkwoord (requests, requested, requesting)
  • appeal werkwoord (appeals, appealed, appealing)
  • implore werkwoord (implores, implored, imploring)
  • beseech werkwoord (beseeches, beseeched, beseeching)
  • pray werkwoord (prays, prayed, praying)
  • query werkwoord (queries, queried, querying)
  • ask werkwoord (asks, asked, asking)
 3. verzoeken (rekwestreren; vragen; aanvragen)
  to request; apply for; to query; to ask for; to file a petition; to petition
  • request werkwoord (requests, requested, requesting)
  • apply for werkwoord
  • query werkwoord (queries, queried, querying)
  • ask for werkwoord (asks for, asked for, asking for)
  • file a petition werkwoord (files a petition, filed a petition, filing a petition)
  • petition werkwoord (petitions, petitioned, petitioning)
 4. verzoeken (opvragen; aanvragen; vragen)
  to ask for; to claim
  • ask for werkwoord (asks for, asked for, asking for)
  • claim werkwoord (claims, claimed, claiming)

Conjugations for verzoeken:

o.t.t.
 1. verzoek
 2. verzoekt
 3. verzoekt
 4. verzoeken
 5. verzoeken
 6. verzoeken
o.v.t.
 1. verzocht
 2. verzocht
 3. verzocht
 4. verzochten
 5. verzochten
 6. verzochten
v.t.t.
 1. heb verzocht
 2. hebt verzocht
 3. heeft verzocht
 4. hebben verzocht
 5. hebben verzocht
 6. hebben verzocht
v.v.t.
 1. had verzocht
 2. had verzocht
 3. had verzocht
 4. hadden verzocht
 5. hadden verzocht
 6. hadden verzocht
o.t.t.t.
 1. zal verzoeken
 2. zult verzoeken
 3. zal verzoeken
 4. zullen verzoeken
 5. zullen verzoeken
 6. zullen verzoeken
o.v.t.t.
 1. zou verzoeken
 2. zou verzoeken
 3. zou verzoeken
 4. zouden verzoeken
 5. zouden verzoeken
 6. zouden verzoeken
diversen
 1. verzoek!
 2. verzoekt!
 3. verzocht
 4. verzoekend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

verzoeken [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.

 1. de verzoeken (vragen)
  the questions; the requests

Vertaal Matrix voor verzoeken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appeal aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aanvraag; appèl; attractiviteit; bede; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bezwaarschrift; fascinatie; petitie; rechtsmiddel; rekest; rekwest; smeekbede; smeekgebed; verzoek; verzoekschrift
claim aanspraak; aanspraak maken op; beweren; claim; eis; eis tot schadevergoeding; opvragen; opvraging; recht; rechtsgrond; rechtstitel; rechtsvordering; schadeclaim; schadevordering; schuldvordering; titel; vordering; vraag
petition aanvraag; bezwaarschrift; claim; eis; petitie; rekest; rekwest; smeekschrift; verzoekschrift; vordering
query eis; query; vordering; vraag
questions verzoeken; vragen
request aanvraag; bede; bod; eis; interpellatie; motie; opvragen; opvraging; propositie; smeekbede; smeekgebed; verzoek; voorstel; voorstel doen; vordering; vraag
requests verzoeken; vragen applicatie
test beproeving; bezoeking; chemische verbinding; computertoets; ergernis; grief; kwelling; maatstaf; nood; probeersel; proef; proefwerk; reagens; repetitie; temptatie; test; toets; toetssteen
try inspanning; poging; probeersel
try out eerste voorstelling; première
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appeal aanvragen; aanzoeken; bidden; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aantekenen; appelleren; appèl aantekenen; beroepen; verzet aantekenen
apply for aanvragen; rekwestreren; verzoeken; vragen
apply to aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen
ask aanvragen; aanzoeken; bidden; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen navragen; vraag stellen; vragen
ask for aanvragen; opvragen; rekwestreren; verzoeken; vragen
beg aanvragen; aanzoeken; bidden; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen bedelen; schooien; soebatten
beseech bidden; smeken; verzoeken; vragen
claim aanvragen; opvragen; verzoeken; vragen aanspraak maken op; aanspraak op maken; eisen; inmanen; invorderen; opeisen; opvorderen; rekwireren; vorderen
examine aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aanschouwen; bekijken; beproeven; bezichtigen; bezien; controleren; examen afnemen; examineren; fouilleren; inspecteren; keuren; nagaan; nakijken; onderzoeken; overhoren; proberen; schouwen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten; visiteren
file a petition aanvragen; rekwestreren; verzoeken; vragen
implore bidden; smeken; verzoeken; vragen
petition aanvragen; aanzoeken; rekwestreren; uitnodigen; verzoeken; vragen
plead bidden; smeken; verzoeken; vragen bepleiten; pleiten; soebatten
pray bidden; smeken; verzoeken; vragen bidden; in gebed zijn
pretest aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen beproeven; proberen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten
query aanvragen; aanzoeken; bidden; rekwestreren; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen vraag stellen; vragen
request aanvragen; aanzoeken; bidden; rekwestreren; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen
require aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen behoeven; benodigen; eisen; nodig hebben; vereisen; vergen; verlangen
test aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen beproeven; examen afnemen; examineren; keuren; onderzoeken; op de proef stellen; overhoren; proberen; proeven; testen; toetsen; uitproberen; uittesten
try aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aanproberen; beproeven; berechten; betrachten; keuren; onderzoeken; op de proef stellen; passen; pogen; proberen; proeven; smaken; testen; toetsen; trachten; uitproberen; uittesten; vervolgen
try out aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen beproeven; proberen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten
- vragen

Synoniemen voor "verzoeken":


Antoniemen van "verzoeken":


Verwante definities voor "verzoeken":

 1. zeggen dat je iets wilt hebben of een antwoord wilt krijgen1
  • hij verzocht om stilte1

Wiktionary: verzoeken

verzoeken
verb
 1. aan iemand vragen iets al dan niet te doen
verzoeken
verb
 1. to ask somebody to do something

Cross Translation:
FromToVia
verzoeken apply for; propose beantragen — einen Antrag auf etwas, jemanden stellen
verzoeken ask; ask for; inquire; request; demand demander — Indiquer à quelqu’un par des paroles, par un écrit ou tout autre moyen ce qu’on désire obtenir de lui.
verzoeken pray; ask; ask for; beg; bid; request; apply; seek; apply for prieradorer la divinité en lui demander une grâce, en la remercier d’une grâce.

Verwante vertalingen van verzoek