Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. vete:
 2. vet:
 3. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor vete (Nederlands) in het Engels

vete:

vete [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de vete (vijandschap)
  the feud; the animosity; the enmity; the rancour; the rancor
  • feud [the ~] zelfstandig naamwoord
  • animosity [the ~] zelfstandig naamwoord
  • enmity [the ~] zelfstandig naamwoord
  • rancour [the ~] zelfstandig naamwoord, Brits
  • rancor [the ~] zelfstandig naamwoord, Amerikaans
 2. de vete (tweedracht; verdeeldheid; disharmonie; )
  the dissension; the conflict; the disunity; the discord; the division

Vertaal Matrix voor vete:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
animosity vete; vijandschap animositeit; vijandelijkheid; vijandigheid; vijandschap
conflict conflict; disharmonie; onenigheid; scheuring; schisma; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; verdeeldheid; vete botsing; conflict; onenigheid; ruzie; twist
discord conflict; disharmonie; onenigheid; scheuring; schisma; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; verdeeldheid; vete botsing; conflict; disharmonie; gespletenheid; misnoegen; onaangenaamheid; onbehaaglijkheid; onbehagen; onenigheid; ongenoegen; onmin; ontevredenheid; onvrede; ruzie; tweedracht; tweespalt; twist; verdeeldheid; wanklank
dissension conflict; disharmonie; onenigheid; scheuring; schisma; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; verdeeldheid; vete gespletenheid; schizofrenie; tweedracht; tweespalt; verdeeldheid
disunity conflict; disharmonie; onenigheid; scheuring; schisma; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; verdeeldheid; vete gespletenheid; tweedracht; tweespalt; verdeeldheid
division conflict; disharmonie; onenigheid; scheuring; schisma; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; verdeeldheid; vete afdeling; aftakking; brigade; departement; detachement; divisie; hoofdgroep; scheiding; sectie; segregatie; splitsing; tak; verbreking; verdeling; vertakking
enmity vete; vijandschap afkeer; animositeit; godsdiensthaat; haat; vijandelijkheid; vijandigheid; vijandschap
feud vete; vijandschap animositeit; vijandschap
rancor vete; vijandschap haatdragendheid; onverzoenlijkheid; rancune
rancour vete; vijandschap haatdragendheid; onverzoenlijkheid; rancune
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
discord in onmin geraken
rancor aanwrijven; beschuldigen; blameren; iemand iets aanrekenen; iemand iets verwijten; kwalijk nemen; laken; nadragen; voor de voeten gooien
rancour aanwrijven; beschuldigen; blameren; iemand iets aanrekenen; iemand iets verwijten; kwalijk nemen; laken; nadragen; voor de voeten gooien

Verwante woorden van "vete":


Wiktionary: vete

vete
noun
 1. -
 2. A state of long-standing mutual hostility

vet:

vet [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het vet (reuzel; olie; smeer)
  the grease; the fat; the lard
  • grease [the ~] zelfstandig naamwoord
  • fat [the ~] zelfstandig naamwoord
  • lard [the ~] zelfstandig naamwoord

vet bijvoeglijk naamwoord

 1. vet (vettig)
  greasy; fatty
  • greasy bijvoeglijk naamwoord
  • fatty bijvoeglijk naamwoord
 2. vet (zwaar van lijf; dik; lijvig)
  bulky; sizeable
 3. vet
  the boldface
  – A type style that makes the text to which it is applied appear darker and heavier than the surrounding text. Some applications allow the user to apply a "Bold" command to selected text; other programs require that special codes be embedded in the text before and after words that are to be printed in boldface. 1
  • boldface [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. vet
  bold
  – Pertaining to characters that are formatted to appear darker and heavier than the surrounding text. 1
  • bold bijvoeglijk naamwoord

Vertaal Matrix voor vet:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bold branie; dikdoenerij; gebluf; gebral; gepoch; grootspraak; opschepperij; snoeverij
boldface vet
fat olie; reuzel; smeer; vet braadvet; huidvet; liposoom
fatty dikbuik; dikkerd; dikzak; papzak; vetzak
grease olie; reuzel; smeer; vet
lard olie; reuzel; smeer; vet lardeerspek; reuzel
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
grease afreizen; doorsmeren; heengaan; inoliën; invetten; oliën; smeren; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken
lard doorspekken; larderen; spek doen in; spekken
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bold vet beslist; brutaal; dapper; doortastend; ferm; heldhaftig; heroïsch; hondsbrutaal; kloek; koen; kordaat; krachtdadig; krachtig; kranig; manhaftig; manmoedig; moedig; niet beschroomd; onbeducht; onbeschroomd; onbevreesd; onverschrokken; onvervaard; stout; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig
bulky dik; lijvig; vet; zwaar van lijf dik
fatty vet; vettig vethoudend; vetrijk
greasy vet; vettig glad; glibberig; smeerachtig; vetachtig; vethoudend; vetrijk
sizeable dik; lijvig; vet; zwaar van lijf

Verwante woorden van "vet":


Antoniemen van "vet":


Verwante definities voor "vet":

 1. dierlijke of plantaardige brandstof2
  • er zit een rand vet aan het vlees2
 2. met veel dierlijke of plantaardige brandstof2
  • dit vlees is erg vet2
 3. vies of glad door vet2
  • ik heb vet haar2

Wiktionary: vet

vet
adjective
 1. dik, vet inhoudend
 2. lijkend op iets vets
noun
 1. gladde, zeer vette vloeistoffen, smeermiddelen
 2. gespecialiseerd dierlijk weefsel
vet
noun
 1. oily or fatty matter
 2. animal fat
 3. refined substance chemically resembling the oils in animal fat
 4. specialized animal tissue
adjective
 1. bountiful
 2. carrying a larger than normal amount of fat on one's body
 3. having thicker strokes than the ordinary form of the typeface
 4. slang: excellent

Cross Translation:
FromToVia
vet fat FettChemie: Gruppe organischer chemischer Stoffe, Tri-Ester des dreifachen Alkohols Glycerin (Propan-1,2,3-triol) und verschiedener, überwiegend geradzahliger und unverzweigter aliphatischer Monocarbonsäuren (Fettsäuren)
vet grease; fat graisse — À trier
vet fat matière grasse — biochimie|fr Substance non soluble dans l’eau et qui tache le papier, rencontrée dans certains aliments, entre autres les huiles, la crème, le beurre et la viande.