Nederlands

Uitgebreide vertaling voor vlugheid (Nederlands) in het Engels

vlugheid:

vlugheid [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de vlugheid
  the hurry; the hastiness
  • hurry [the ~] zelfstandig naamwoord
  • hastiness [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. de vlugheid (snelheid; vlotheid; vaart; )
  the rapidity; the tempo; the quickness
  • rapidity [the ~] zelfstandig naamwoord
  • tempo [the ~] zelfstandig naamwoord
  • quickness [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor vlugheid:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
hastiness vlugheid gehaastheid; haast; haastigheid; ijl; overhaasting; overijling; spoed
hurry vlugheid gauwigheid; gehaastheid; haast; haastigheid; ijl; overhaasting; overijling; spoed
quickness gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid gauwigheid
rapidity gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid schielijkheid
tempo gezwindheid; rapheid; rapiditeit; schielijkheid; snelheid; tempo; vaart; vlotheid; vlugheid
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
hurry aanpoten; haast maken; haasten; ijlen; jachten; jagen; jakkeren; opjagen; opschieten; overhaasten; reppen; snellen; spoeden; tempo maken; tempomaken; vliegen; voortmaken; zich haasten; zich spoeden

Verwante woorden van "vlugheid":


Wiktionary: vlugheid

vlugheid
noun
 1. promptness
 2. rapidity

Cross Translation:
FromToVia
vlugheid address adresseindication, désignation, soit du destinataire, soit de la destination où il falloir aller ou envoyer.
vlugheid skill; skillfulness; habilitation; expertise; accomplishment; ability; competence; aptitude habiletéfacilité, disposition, qualité qui rend propre à faire certaines choses, à réussir dans certaines actions, en particulier en utilisant ses mains.
vlugheid haste; speed; promptness; promptitude; quickness; swiftness; rapidity hâte — Extrême promptitude, vivacité, rapidité avec laquelle on fait quelque chose.
vlugheid speed; pace; velocity; promptness; promptitude; quickness; swiftness; rapidity rapiditécélérité, grande vitesse.

vlug:

vlug bijvoeglijk naamwoord

 1. vlug (snel; vlot; rap)
  quick; fast; rapid; swift; agile; dexterous; speedy; brisk; nimble; adroit; skilful; fledged; neat; clever; handy; expert; skillful
  • quick bijvoeglijk naamwoord
  • fast bijvoeglijk naamwoord
  • rapid bijvoeglijk naamwoord
  • swift bijvoeglijk naamwoord
  • agile bijvoeglijk naamwoord
  • dexterous bijvoeglijk naamwoord
  • speedy bijvoeglijk naamwoord
  • brisk bijvoeglijk naamwoord
  • nimble bijvoeglijk naamwoord
  • adroit bijvoeglijk naamwoord
  • skilful bijvoeglijk naamwoord, Brits
  • fledged bijvoeglijk naamwoord
  • neat bijvoeglijk naamwoord
  • clever bijvoeglijk naamwoord
  • handy bijvoeglijk naamwoord
  • expert bijvoeglijk naamwoord
  • skillful bijvoeglijk naamwoord, Amerikaans

Vertaal Matrix voor vlug:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
expert deskundige; expert; piet; specialist; specialiste; vakkundige; vakman
fast onthouden; vasten
rapid stroomversnelling
swift gierzwaluw; steenzwaluw; torenzwaluw
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fast abstineren; vasten
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
adroit rap; snel; vlot; vlug bedreven; behendig; bekwaam; geoefend; handig; kundig; vaardig
agile rap; snel; vlot; vlug alert; geagiteerd; levendig; oplettend; uitgeslapen; verhit; wakker
brisk rap; snel; vlot; vlug alert; beslist; blij; blijmoedig; dartel; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig; levendig; levenslustig; monter; opgetogen; opgewekt; oplettend; tierig; uitgeslapen; vrolijk; wakker
clever rap; snel; vlot; vlug adrem; bedachtzaam; bijdehand; briljant; clever; correct; doordacht; gehaaid; geleerd; geniaal; gevat; gewiekst; gis; ingenieus; intelligent; kien; knap; kundig; kunstig; nadenkend; pienter; raadzaam; raak; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen; vaardig; vernuftig; verstandig; vindingrijk; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig
dexterous rap; snel; vlot; vlug behendig; bekwaam; handig; kundig; vaardig
expert rap; snel; vlot; vlug behendig; bekwaam; handig; kundig; vaardig
fledged rap; snel; vlot; vlug
handy rap; snel; vlot; vlug behendig; bekwaam; handig; handzaam; kundig; nuttig; vaardig
neat rap; snel; vlot; vlug behendig; bekwaam; blij; blijgeestig; blijmoedig; dartel; decent; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; fideel; fleurig; geestig; handig; jolig; keurig; kies; kleurig; kundig; kwiek; levendig; lustig; manierlijk; monter; netjes; opgeruimd; opgetogen; opgewekt; ordelijk; ordelijk gemaakt; proper; respectabel; schoon; sec; uitgelaten; vaardig; vrolijk; wakker; welgemoed; welvoeglijk; zindelijk; zonnig
nimble rap; snel; vlot; vlug behendig; bekwaam; flitsend; gehaaid; gevat; gewiekst; handig; hip; kundig; lichtvoetig; modieus; snedig; snel; snelvoetig; trendy; uitgeslapen; vaardig; vlot
quick direct; gauw; gezwind
rapid rap; snel; vlot; vlug abrupt; alert; direct; eensklaps; gauw; gezwind; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; oplettend; plots; plotseling; plotsklaps; uitgeslapen; wakker
skilful rap; snel; vlot; vlug bedreven; behendig; bekwaam; briljant; clever; geoefend; handig; ingenieus; kien; knap; kundig; kunstig; magistraal; meesterlijk; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk
skillful rap; snel; vlot; vlug bedreven; behendig; bekwaam; briljant; clever; geoefend; handig; ingenieus; kien; knap; kundig; kunstig; magistraal; meesterlijk; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk
speedy rap; snel; vlot; vlug abrupt; direct; eensklaps; gauw; gezwind; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
swift rap; snel; vlot; vlug abrupt; direct; eensklaps; gauw; gezwind; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
- snel
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fast rap; snel; vlot; vlug abrupt; eensklaps; haastig; ineens; kortstondig; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; terloops; vluchtig
quick rap; snel; vlot; vlug abrupt; alert; bruusk; eensklaps; gehaaid; gevat; gewiekst; ineens; lichtvoetig; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; oplettend; plots; plotseling; plotsklaps; schielijk; snedig; snelvoetig; uitgeslapen; wakker

Verwante woorden van "vlug":


Synoniemen voor "vlug":


Antoniemen van "vlug":


Verwante definities voor "vlug":

 1. wat niet veel tijd kost1
  • ik heb vlug gegeten1

Wiktionary: vlug

vlug
adjective
 1. met hoge snelheid
adverb
 1. met hoge snelheid, in korte tijd
vlug
adverb
 1. with great speed
 2. rapidly, fast
adjective
 1. capable of moving with great speed
 2. moving with speed
 3. occurring in a short time

Cross Translation:
FromToVia
vlug nimble flinkschnell und behende; flott
vlug fast; quick; rapid; speedy; swift; expeditious; prompt rapide — Qui se meut avec vitesse