Nederlands

Uitgebreide vertaling voor volkomen (Nederlands) in het Engels

volkomen:

volkomen bijvoeglijk naamwoord

 1. volkomen (niet oppervlakkig; diepgaand; grondig; )
  thorough; profound; in depth; penetrating; deep; consummate; perfect
 2. volkomen (radicaal; radikaal)
  radical; drastic; root-and-branch
 3. volkomen (algeheel; compleet; volledig; kompleet; volslagen)
  entire; complete
 4. volkomen (grondig; helemaal; totaal; absoluut; in het geheel)
  thorough

Vertaal Matrix voor volkomen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
deep sop; zee
radical etymon; radicaal; stam; stamvorm
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
complete afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; beëindigen; compleet maken; completeren; een einde maken aan; klaarkrijgen; klaarmaken; perfectioneren; vervolledigen; vervolmaken; volbrengen; volledig maken; volmaken; voltooien
perfect afmaken; bijschaven; completeren; perfectioneren; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
complete algeheel; compleet; kompleet; volkomen; volledig; volslagen af; afgelopen; afgerond; allemaal; alles; beëindigd; compleet; gecompleteerd; gedaan; gepleegd; gereed; geëindigd; helemaal; klaar; kompleet; over; plenair; totaal; uit; volledig; voltallig; voltooid; voorbij
consummate degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen ideaal; patent; perfect; uitmuntend; uitstekend; volmaakt; voortreffelijk
drastic radicaal; radikaal; volkomen doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk
entire algeheel; compleet; kompleet; volkomen; volledig; volslagen heel; hele
penetrating degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen doordringend; indringend; indringende; penetrant; schel klinkend; scherp
perfect degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen briljant; correct; eersteklas; eersterangs; excellent; foutloos; gaaf; hoogwaardig; ideaal; keurig; onaangetast; onberispelijk; onbesproken; patent; perfect; perfekt; prima; puik; puntgaaf; subliem; superbe; top; tot de beste klasse behorend; uitgelezen; uitgezocht; uitmuntend; uitnemend; uitstekend; van goede kwaliteit; volleerd; volmaakt; voortreffelijk
profound degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen diep; innig; intens
radical radicaal; radikaal; volkomen extreem links; extremistisch; extremistische; ingrijpend; radicaal; radicale
thorough absoluut; degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; in het geheel; niet oppervlakkig; totaal; volkomen fundamenteel; gefundeerd; grondig; ideaal; ingrijpend; onderbouwd; perfect; volleerd; volmaakt; wezenlijk; zorgvuldig
- absoluut; beslist; volstrekt
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- ongetwijfeld
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
deep degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen diep; diepliggend; innig; intens
in depth degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen
root-and-branch radicaal; radikaal; volkomen

Verwante woorden van "volkomen":


Synoniemen voor "volkomen":


Antoniemen van "volkomen":


Verwante definities voor "volkomen":

 1. zonder beperkingen, helemaal1
  • hij heeft volkomen gelijk1

Wiktionary: volkomen

volkomen
adverb
 1. in a complete manner
 2. in a fully justified sense; truly
adjective
 1. complete in itself, fixed

Cross Translation:
FromToVia
volkomen entire; overall; whole; full; integral; integer; global; outright; stark; thorough; complete; plenary entier — Qui a toutes ses parties, ou que l’on considérer dans toute son étendue.
volkomen entirely; wholly; absolutely; altogether; utterly; all; completely; fully; thoroughly; through; from A to Z; at all; quite entièrement — D'une manière entière.
volkomen absolute; stark; perfect; impeccable parfait — Qui réunir toutes les qualités, sans nul mélange de défauts.

Verwante vertalingen van volkomen