Nederlands

Uitgebreide vertaling voor zaak (Nederlands) in het Engels

zaak:

zaak [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de zaak (aangelegenheid; geval; kwestie; affaire)
  the business; the case; the matter; the affair
  • business [the ~] zelfstandig naamwoord
  • case [the ~] zelfstandig naamwoord
  • matter [the ~] zelfstandig naamwoord
  • affair [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. de zaak (voorwerp; goed; artikel; )
  the article
  – one of a class of artifacts 1
  • article [the ~] zelfstandig naamwoord
   • an article of clothing1
  the good; the object; the item; the matter; the thing; the gadget
  • good [the ~] zelfstandig naamwoord
  • object [the ~] zelfstandig naamwoord
  • item [the ~] zelfstandig naamwoord
  • matter [the ~] zelfstandig naamwoord
  • thing [the ~] zelfstandig naamwoord
  • gadget [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. de zaak (transactie; deal)
  the transaction; the deal; the bargain
  • transaction [the ~] zelfstandig naamwoord
  • deal [the ~] zelfstandig naamwoord
  • bargain [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. de zaak (firma; bedrijf; onderneming)
  the company; the business; the enterprise; the firm; the industry; the concern; the shop
  • company [the ~] zelfstandig naamwoord
  • business [the ~] zelfstandig naamwoord
  • enterprise [the ~] zelfstandig naamwoord
  • firm [the ~] zelfstandig naamwoord
  • industry [the ~] zelfstandig naamwoord
  • concern [the ~] zelfstandig naamwoord
  • shop [the ~] zelfstandig naamwoord
 5. de zaak (winkelbedrijf; handel; nering; kleine onderneming; bedrijf)
  the business; the occupation; the employment
 6. de zaak (winkelzaak; winkel)
  the shop
  • shop [the ~] zelfstandig naamwoord
 7. de zaak (kwestie; geval)
  the issue; the point of discussion; the question
 8. de zaak (handelsonderneming; handelszaak)
  the business enterprise; the commercial enterprise

Vertaal Matrix voor zaak:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
affair aangelegenheid; affaire; geval; kwestie; zaak affaire; avontuurtje; feit; gebeurtenis; incident; liaison; liefdesrelatie; relatie; slippertje; verhouding; voorval
article artikel; ding; goed; item; object; voorwerp; zaak artikel; bericht; handelsartikel; handelsproduct; lidwoord; publicatie; stuk
bargain deal; transactie; zaak aanbieding; afpingelarij; knibbelarij; koopje; marchandering; onderhandeling; speciale aanbieding; spotkoopje
business aangelegenheid; affaire; bedrijf; firma; geval; handel; kleine onderneming; kwestie; nering; onderneming; winkelbedrijf; zaak aangelegenheden; affaires; bedrijf; bedrijfsleven; commercie; coöperatie; feit; firma; gebeurtenis; handel; handelsbedrijf; handelshuis; handelswaar; incident; klandizie; koophandel; koopwaar; maatschap; maatschappij; nering; onderneming; vennootschap; voorval; waar; zaken
business enterprise handelsonderneming; handelszaak; zaak
case aangelegenheid; affaire; geval; kwestie; zaak aanvraag; behuizing; casus; contract; doos; etui; foedraal; geding; geval; issue; kist; kistje; koker; kokervormig doosje; krat; kratje; kwestie; la; lade; naamval; pennendoosje; pennenkoker; probleem; procedure; proces; proefpersoon; punt; rechtsgeding; rechtszaak; schuifla; schuiflade; taak; vraagstuk
commercial enterprise handelsonderneming; handelszaak; zaak bedrijf; concern; corporatie; handelsmaatschappij; handelsonderneming; handelsvennootschap; handelsvereniging; onderneming
company bedrijf; firma; onderneming; zaak associatie; bedrijf; coalitie; compagnie; coöperatie; firma; gezelschap; groep mensen; handelsbedrijf; handelshuis; maatschap; maatschappij; onderneming; unie; vennootschap; verbond
concern bedrijf; firma; onderneming; zaak bedrijf; bekommernis; bezorgdheid; concern; corporatie; coöperatie; firma; handelsbedrijf; handelshuis; handelsmaatschappij; handelsonderneming; handelsvennootschap; handelsvereniging; kommer; maatschap; maatschappij; onderneming; ongerustheid; vennootschap; verontrusting; verpleging; verzorging; zorg
deal deal; transactie; zaak
employment bedrijf; handel; kleine onderneming; nering; winkelbedrijf; zaak beroep; huren van persoon; inhuren; taakverschaffing; tewerkstelling; vak; werk; werkgelegenheid; werkverschaffing
enterprise bedrijf; firma; onderneming; zaak bedrijf; coöperatie; firma; grote organisatie; handelsbedrijf; handelshuis; maatschap; maatschappij; ondernemerschap; onderneming; vennootschap
firm bedrijf; firma; onderneming; zaak bedrijf; coöperatie; firma; handelsbedrijf; handelsfirma; handelshuis; maatschap; maatschappij; onderneming; vennootschap
gadget artikel; ding; goed; item; object; voorwerp; zaak gadget; hebbeding; modeartikel; nieuwtje; snufje; snuisterij
good artikel; ding; goed; item; object; voorwerp; zaak product
industry bedrijf; firma; onderneming; zaak activiteit; arbeid; bedrijvigheid; bezigheid; ijver; ijverigheid; industrie; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; tak van nijverheid; vlijt; vlijtigheid; werklust; werkzaamheid
issue geval; kwestie; zaak actiepunt; afgifte; aflevering; editie; emissie; issue; kwestie; punt; uitdeling; uitgaaf; uitgave; uitgifte; uitreiking; uitstoot; verstrekking
item artikel; ding; goed; item; object; voorwerp; zaak Outlook-item; artikel; item; onderwerp; subject; thema; thema van een boek
matter aangelegenheid; affaire; artikel; ding; geval; goed; item; kwestie; object; voorwerp; zaak bik; feit; gebeurtenis; gruis; incident; kwestie; macadam; materie; metselspecie; mortel; probleem; puin; split; steengruis; steenslag; stof; substantie; voorval; vraagstuk
object artikel; ding; goed; item; object; voorwerp; zaak doel; doelwit; mikpunt; object
occupation bedrijf; handel; kleine onderneming; nering; winkelbedrijf; zaak beroep; bewoning; bezetting; bezigheid; inbezitname; inbezitneming; vak; werk
point of discussion geval; kwestie; zaak
question geval; kwestie; zaak interpellatie; issue; kwestie; opgaaf; opgave; probleem; punt; vraag; vraagstuk; zwaarte
shop bedrijf; firma; onderneming; winkel; winkelzaak; zaak werkplaats
thing artikel; ding; goed; item; object; voorwerp; zaak
transaction deal; transactie; zaak transactie
- bedrijf; ding; kwestie; onderneming
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bargain afdingen; afpingelen; dingen; marchanderen; onderhandelen; pingelen; sjacheren
concern aangaan; belang inboezemen; beroeren; betreffen; ontroeren; raken; slaan op; treffen; zorg inboezemen
deal ageren; handelen
issue openbaren; publiceren; uitbrengen; uitgeven
matter afzetten; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten
object eisen; in tegenspraak zijn met; protesteren; reclameren; tegenspreken; tegenwerpen; weerspreken
question aanvechten; aarzelen; bestrijden; betwisten; doorvragen; doorzagen; interpelleren; ondervragen; overhoren; twijfelen; uithoren; uitvragen; verhoren; weifelen
shop boodschappen doen; inkopen; inkopen doen; inslaan; winkelen
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
issue uitkomen; uitstromen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
firm beslist; degelijk; doortastend; ferm; fiks; flink; hecht; kordaat; krachtdadig; krachtig; solide; standvastig; stevig; vastbesloten
good aangenaam; akkoord; behaaglijk; bekwaam; braaf; capabel; competent; deskundig; deugdzaam; fijn; geschikt; in orde; leuk; lief; mee eens; oordeelkundig; plezant; plezierig; prettig; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig; voorbeeldig; zoet

Verwante woorden van "zaak":


Synoniemen voor "zaak":


Verwante definities voor "zaak":

 1. plaats waar men iets maakt of doet om geld te verdienen2
  • Arie heeft een eigen zaak2
 2. waar het over gaat2
  • dit is een zaak voor de politie2
 3. voorwerp2
  • op de markt kun je allerlei zaken kopen2

Wiktionary: zaak

zaak
noun
 1. business
 2. in legal context, a corporation
 3. commercial enterprise or establishment
 4. law: cause in court
 5. law: lawsuit

Cross Translation:
FromToVia
zaak case FallRechtswissenschaft, Polizei, Medizin: Untersuchungsgegenstand
zaak shop; business; house HausUnternehmen, Firma
zaak brief; case; cause; affair; business; matter; issue; question; thing; reason cause — Ce qui fait qu’une chose est ou s’opère.

Verwante vertalingen van zaak