Nederlands

Uitgebreide vertaling voor definitieve (Nederlands) in het Spaans

definitieve:

definitieve bijvoeglijk naamwoord

  1. definitieve
    definitivo; final; decisivo; en último lugar; finalmente; al final; al fin; ineludible; irrevocable; irremediable; irreparable; a fin de cuentas

Vertaal Matrix voor definitieve:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
final beslissende wedstrijd; beslissingswedstrijd; beëindiging; citadel; conclusie; einde; eindpunt; eindstreep; eindstrijd; finale; finish; finishlijn; kasteel; laatste gedeelte; laatste opvoering; meet; ridderkasteel; ridderslot; slot; slotbeschouwing; slotnummer; slotstuk; sluiting; sluitstuk; uiteinde
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
a fin de cuentas definitieve achterste; daadwerkelijk; eindelijk; finaal; immers; laatste; metterdaad; op de keper beschouwd; per slot van rekening; ten slotte; tenslotte; tot besluit; uiteindelijk; voorwaar; welbeschouwd; welgeteld
al fin definitieve achterste; eindelijk; finaal; laatste; ten laatste; ten langen leste; ten slotte; tenslotte; tot besluit; uiteindelijk
al final definitieve aan het eind; achterste; finaal; immers; laatste; op het eind; per slot van rekening; ten slotte; uiteindelijk
decisivo definitieve achterste; afdoend; beslissend; cruciaal; elementair; essentieel; finaal; kardinaal; laatste; meestens; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; overtuigend; overwegend; vereist; voornaamst; wezenlijk
definitivo definitieve achterste; definitief; finaal; laatste; onherstelbaar; onverandelijk; onweerlegbaar; permanent; reddeloos; vast en zeker; vastgesteld; vaststaand; voorgoed
en último lugar definitieve achterste; finaal; laatste; ten slotte; uiteindelijk
final definitieve achterste; finaal; laatste; ten slotte; uiteindelijk
finalmente definitieve achterste; eindelijk; finaal; laatste; per slot van rekening; ten laatste; ten langen leste; ten slotte; tenslotte; tot besluit; uiteindelijk; ultimo
ineludible definitieve achterste; essentieel; finaal; laatste; noodzakelijk; onafwendbaar; onherroepelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; onontkoombaar; onvermijdelijk; onweerlegbaar; vast en zeker; wezenlijk
irremediable definitieve achterste; definitief; finaal; laatste; onafwendbaar; onherroepelijk; onherstelbaar; onontkoombaar; onverandelijk; onvermijdelijk; onweerlegbaar; permanent; reddeloos; vast en zeker; voorgoed
irreparable definitieve achterste; finaal; laatste; onherstelbaar; reddeloos
irrevocable definitieve achterste; definitief; finaal; laatste; onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk; onweerlegbaar; permanent; vast en zeker; vastgesteld; vaststaand