Nederlands

Uitgebreide vertaling voor eenvormig (Nederlands) in het Spaans

eenvormig:

eenvormig bijvoeglijk naamwoord

  1. eenvormig (uniform)
    uniforme
  2. eenvormig (identiek; hetzelfde; gelijk; )
    el mismo; idéntico; lo mismo; equivalente; igual; similar; sin cambiar; parejo; parecido; otro tanto; uniforme; homogéneo; conforme a; sin cambios; semejante; al igual que; análogo; inalterado; sin modificar; de acuerdo con; a la par; con arreglo a; equilátero; idénticamente

Vertaal Matrix voor eenvormig:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
equivalente equivalent; omschrijving
igual dezelfde
lo mismo hetzelfde
parecido analogie; beeltenis; evenbeeld; gelijkaardigheid; gelijkenis; gelijksoortigheid; gemeenschappelijkheid; homogeniteit; overeenkomst; soortgelijkheid
uniforme dracht; folkloristisch kostuum; klederdracht; tenue; uniform
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
conforme a eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als gevolg van; analoog; blijkens; conform; conform de regel; door; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenkomst met; in overeenstemming met; ingevolge; naar de regel; net zo; overeenkomstig; overeenstemmend; passend bij; soortgelijk; ten gevolge van; volgens
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
a la par eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk
al igual que eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als ook; alsmede; alsook; analoog; desgelijks; dito; evenals; eveneens; evenzeer; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijktijdig; mede; ook; op dezelfde wijze; precies zo; soortgelijk; tegelijk; tegelijkertijd; tevens
análogo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; desgelijks; dito; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijktijdig; ook; op dezelfde wijze; precies zo; soortgelijk; tegelijk; tegelijkertijd
con arreglo a eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hierna; hiernaar; hierop; in overeenstemming met; ingevolge; met inachtneming; na dit; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; vanhier; volgens
de acuerdo con eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als gevolg van; analoog; conform; daarmee overeenkomend; door; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenkomst met; in overeenstemming met; ingevolge; net zo; overeenkomstig; overeenstemmend; passend bij; soortgelijk; ten gevolge van; volgens
el mismo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; onveranderd; soortgelijk
equilátero eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkzijdig
equivalente eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkwaardig; insgelijks
homogéneo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; homogeen; soortgelijk
idénticamente eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; onveranderd; soortgelijk
idéntico eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; desgelijks; dito; eender; eensluidend; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; homogeen; idem; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies zo; soortgelijk
igual eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; dergelijk; dergelijke; desgelijks; dito; dusdanig; eender; effen; egaal; evenveel; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; geslepen; glad; hetzelfde; homogeen; idem; idem dito; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; plat; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; strak; van één kleur; vlak; vlakuit; weerga; zelfde; zijnsgelijke; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
inalterado eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo ongewijzigd; onveranderd
lo mismo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo alsmede; alsook; analoog; desgelijks; dito; eender; evenals; eveneens; evenzeer; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; idem dito; mede; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; tevens
otro tanto eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; desgelijks; dito; eender; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; precies zo; soortgelijk
parecido eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; desgelijks; dito; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkelijk; gelijkslachtig; gelijksoortig; lijkend; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies zo; soortgelijk
parejo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkwaardig
semejante eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; dergelijk; dergelijke; dusdanig; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; op elkaar lijkend; overeenkomend; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
similar eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; desgelijks; dito; eensluidend; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies zo; soortgelijk
sin cambiar eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo hetzelfde; onveranderd
sin cambios eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo hetzelfde; onveranderd
sin modificar eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo hetzelfde; onveranderd
uniforme eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; uniform gelijkblijvend

Verwante woorden van "eenvormig":