Nederlands

Uitgebreide vertaling voor kien (Nederlands) in het Spaans

kien:

kien bijvoeglijk naamwoord

  1. kien (slim; clever; schrander; )
    guapa; listo; descansado; guapo; apuesto; bello; agudo; afilado; mañoso; astuto; inteligente; aprovechado; ingenioso; cortante; buen mozo; de buen ver
  2. kien (goochem; slim; clever; )
    inteligente; zorro; vivo; listo; astuto; ingenioso; despabilado; perspicaz; avispado; despierto
  3. kien (slim; pienter; uitgekookt; spits; bijdehand)
    afilado; puntiagudo; vivo; perspicaz; despierto; agudo; ingenioso; mentalmente vivo

Vertaal Matrix voor kien:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
guapa mooi meisje; pop
guapo knapperd
listo genie; geniekorps
vivo vluggerd
zorro leperd; leperik; rekel; sluw mens; vos
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afilado bijdehand; clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen achterbaks; adrem; afgeslepen; arglistig; behendig; bekwaam; bijdehand; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; gepolijst; geraffineerd; gescherpt; geslepen; gevat; gewiekst; gladgemaakt; gladgeslepen; gluiperig; handig; kundig; leep; link; listig; loos; puntig; raak; scherp; scherp gepunt; scherpgerand; slinks; sluw; snedig; snood; stiekem; uitgekookt; vaardig; vlijmend; vlijmscherp; zoekgeraakt
agudo bijdehand; clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen acuut; adrem; behendig; beklemmend; bekwaam; bijdehand; bitter teleurgesteld; doordringend; felle; gevat; handig; hard; hoog; indringend; intelligent; intens; intensief; knellend; kundig; met een scherp oog; nauwlettend; nijpend; pienter; puntig; raak; schel; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpklinkend; scherpzinnig; schrander; schril; slim; smartelijk; snedig; snerpend; uitgeslapen; vaardig; verbitterd; vlijmend; vlijmscherp
aprovechado clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen adrem; behendig; bekwaam; bijdehand; bruikbare; gevat; handig; kundig; raak; snedig; vaardig
apuesto clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen briljant; ingenieus; knap; kundig; kunstig; vaardig; vindingrijk
astuto bij de pinken; clever; goochem; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen achterbaks; adrem; arglistig; bijdehand; doortrapt; effen; egaal; gehaaid; gelijk; gemeen; geniaal; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; glad; gluiperig; ijdel; leeg; leep; link; listig; loos; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend; ongevuld; plat; puntig; raak; scherp; slinks; sluw; snedig; snood; spits; stiekem; strak; uitgekookt; uitgeslapen; van één kleur; vernuftig; vlak; vlakuit
avispado bij de pinken; clever; goochem; kien; schrander; slim; uitgeslapen adrem; arglistig; berekenend; bijdehand; bits; doortrapt; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gis; kattig; leep; link; listig; pinnig; raak; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; spinnig
bello clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen aanbiddelijk; aanlokkelijk; aantrekkelijk; aantrekkelijke; aimabel; attractief; begeerenswaardig; bekoorlijk; bevallig; charmant; fraai; gevat; goed ogend; knap; mooi; schattig; scherpzinnig; schoon; schrander; slim; snedig; uitgeslapen; verrukkelijk; welgemaakt; welgevallig
buen mozo clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen aantrekkelijke; attractief; behendig; bekwaam; fraai; gevat; goed ogend; handig; intelligent; knap; kundig; mooi; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen; vaardig; welgevallig
cortante clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen behendig; bekwaam; bijtende; bitter teleurgesteld; felle; gevat; handig; kundig; onderdrukt; opgekropt; scherp; scherpgerand; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen; vaardig; verbeten; verbitterd; verkropt; vlijmend; vlijmscherp
de buen ver clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen aantrekkelijke; attractief; fraai; gevat; goed ogend; intelligent; knap; mooi; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen; welgevallig
descansado clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen behendig; bekwaam; gehaaid; geslepen; gewiekst; handig; kundig; leep; sluw; vaardig
despabilado bij de pinken; clever; goochem; kien; schrander; slim; uitgeslapen flitsend; gehaaid; geslepen; gewiekst; gis; hip; leep; schrander; slim; sluw; snel; trendy; vlot
despierto bij de pinken; bijdehand; clever; goochem; kien; pienter; schrander; slim; spits; uitgekookt; uitgeslapen ad rem; adrem; behendig; bekwaam; bezet; bijdehand; druk; drukbezet; geagiteerd; gehaaid; geniaal; geslepen; gevat; gewiekst; handig; kundig; leep; levendig; loos; raak; slagvaardig; sluw; snedig; vaardig; verhit; vernuftig; wakker; zoekgeraakt
guapa clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen aanlokkelijk; aantrekkelijk; aantrekkelijke; attractief; bekoorlijk; fraai; goed ogend; knap; mooi; uitnodigend; verleidelijk; welgevallig
guapo clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen aanlokkelijk; aantrekkelijk; aimabel; attractief; bekoorlijk; bevallig; charmant; flitsend; fraai; goed ogend; hip; knap; leuk om te zien; leuk van uiterlijk; modieus; mooi; snel; trendy; uitlokkend; uitnodigend; verleidelijk; verlokkend; verzoekend; vlot; welgevallig
ingenioso bij de pinken; bijdehand; clever; goochem; kien; pienter; schrander; slim; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen adrem; arglistig; behendig; bekwaam; bevattelijk; bijdehand; briljant; doortrapt; gehaaid; geniaal; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; goedleers; handig; ingenieus; inventief; knap; kundig; kunstig; leep; link; listig; raak; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen; vaardig; vernuftig; vindingrijk; vlug van begrip
inteligente bij de pinken; clever; goochem; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen aantrekkelijke; adrem; bevattelijk; bijdehand; briljant; geleerd; gevat; gis; goedleers; ingenieus; intelligent; knap; kundig; kunstig; pienter; raak; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk; vlug van begrip; wijs
listo bij de pinken; clever; goochem; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen aantrekkelijke; achterbaks; adrem; af; afgedaan; afgelopen; arglistig; bedreven; behendig; bekwaam; bereid; berekenend; beëindigd; bijdehand; briljant; doortrapt; gedaan; gehaaid; gemeen; geniepig; geoefend; gepakt; gepleegd; gepolijst; geraffineerd; gereed; geslepen; gevat; gewiekst; geëindigd; gis; gladgemaakt; gladgeslepen; gluiperig; handig; ingenieus; intelligent; klaar; knap; kundig; kunstig; leep; link; listig; over; paraat; pienter; puntig; raak; scherp; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; spitsvondig; stiekem; uit; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk; volbracht; voltooid; voorbij
mañoso clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen arglistig; bedreven; behendig; bekwaam; bruikbare; doortrapt; geoefend; gepolijst; geraffineerd; geslepen; gevat; gladgemaakt; gladgeslepen; handig; kundig; leep; link; listig; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; uitgeslapen; vaardig
mentalmente vivo bijdehand; kien; pienter; slim; spits; uitgekookt
perspicaz bij de pinken; bijdehand; clever; goochem; kien; pienter; schrander; slim; spits; uitgekookt; uitgeslapen bevattelijk; gis; goedleers; intelligent; pienter; rap; scherp; schrander; slim; snel; vlijmend; vlijmscherp; vlot; vlug; vlug van begrip
puntiagudo bijdehand; kien; pienter; slim; spits; uitgekookt broodmager; gevat; lang en dun; mager; piekerig; puntig; scherp; scherp gepunt; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; spichtig; spinachtig; spits; spitsig; spitsvormig; sprietig; toegespitst; uitgemergeld; uitgeslapen; uitgeteerd; vlijmend; vlijmscherp
vivo bij de pinken; bijdehand; clever; goochem; kien; pienter; schrander; slim; spits; uitgekookt; uitgeslapen achterbaks; actief; adrem; berekenend; bevredigd; beweeglijk; bezet; bijdehand; bitter teleurgesteld; blij; blijgestemd; blijmoedig; doortrapt; druk; drukbezet; dynamisch; energiek; felle; fleurig; geagiteerd; gebloemd; gehaaid; gemeen; geniepig; genoeg; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gis; gluiperig; goedgehumeurd; goedgeluimd; in leven; kittig; kleurrijk; leep; levend; levendig; listig; ongeblust; opgetogen; opgewekt; raak; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; stiekem; tevreden; uitgekookt; verbitterd; vergenoegd; verhit; verzadigd; voldaan; vrolijk; welgemoed; welgestemd
zorro bij de pinken; clever; goochem; kien; schrander; slim; uitgeslapen achterbaks; adrem; berekenend; bijdehand; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; leep; listig; raak; scherpzinnig; slinks; sluw; snedig; snood; spitsvondig; stiekem; uitgekiend; uitgekookt

Verwante woorden van "kien":

  • kiene