Nederlands

Uitgebreide vertaling voor kiesheid (Nederlands) in het Spaans

kiesheid:

kiesheid [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de kiesheid (gevoeligheid mbt het betamelijke)
  la delicadeza; la consideración
 2. de kiesheid (geheimhouding; discretie)
  la discreción; el silencio; el secreto; el sigilo
 3. de kiesheid (keurigheid; gepastheid; fatsoen; )
  la distinción; la consideración; el primor; la conveniencia; la delicadeza; la decencia; la pulcritud

Vertaal Matrix voor kiesheid:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
consideración eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; gevoeligheid mbt het betamelijke; keurigheid; kiesheid; netheid afwegen; afweging; barmhartigheid; beschouwing; bespiegeling; clementie; compassie; consideratie; emotionaliteit; gevoeligheid; goedertierenheid; inschikkelijkheid; mededogen; mildheid; observatie; overdenking; overdenking met commentaar; overwegen; overweging; toegeeflijkheid; toegevendheid; welwillendheid
conveniencia eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; netheid baat; begeerlijkheid; beleefdheid; beschaafdheid; betamelijkheid; decorum; fatsoen; fatsoenlijkheid; geschiktheid; gevoeglijkheid; gewin; keurigheid; netheid; nut; onberispelijkheid; openhartigheid; openheid; opgeruimdheid; oprechtheid; ordelijkheid; profijt; properheid; raadzaamheid; rondborstigheid; rondheid; smetteloosheid; verleidelijkheid; voegzaamheid; waarde; welgemanierdheid; wenselijkheid; winst
decencia eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; netheid beleefdheid; betamelijkheid; braafheid; degelijkheid; deugdelijkheid; deugdzaamheid; eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; fatsoensnormen; keurigheid; netheid; onberispelijkheid; openhartigheid; openheid; oprechtheid; ordelijkheid; rondborstigheid; rondheid; voegzaamheid; welgemanierdheid; welvoeglijkheid
delicadeza eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; gevoeligheid mbt het betamelijke; keurigheid; kiesheid; netheid emotionaliteit; fijngevoeligheid; fijnzinnigheid; gevoeligheid; kleinzerigheid; lichtgeraaktheid; overgevoeligheid; tact; teergevoeligheid
discreción discretie; geheimhouding; kiesheid believen; bescheidenheid; geheim; goeddunken; pretentieloosheid; verholenheid
distinción eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; netheid bepaaldheid; betamelijkheid; deftigheid; distinctie; fatsoen; fatsoenlijkheid; gedistingeerdheid; gedragenheid; kenteken; maken van onderscheid; merkteken; onderscheid; onderscheiding; onderscheidingsteken; openhartigheid; openheid; oprechtheid; ordeteken; plechtigheid; plechtstatigheid; rondborstigheid; rondheid; statigheid; verschil; verschillendheid; voornaamheid; vormelijkheid; welgemanierdheid; welvoeglijkheid
primor eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; netheid openhartigheid; openheid; oprechtheid; rondborstigheid; rondheid
pulcritud eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; netheid keurigheid; netheid; onberispelijkheid; openhartigheid; openheid; oprechtheid; ordelijkheid; rondborstigheid; rondheid
secreto discretie; geheimhouding; kiesheid geheim; geheimzinnigheid; mysterie
sigilo discretie; geheimhouding; kiesheid geheim
silencio discretie; geheimhouding; kiesheid kalmte; rustteken; stilheid; stilte; stilzwijgen; stilzwijgendheid; zwijgen; zwijgzaamheid
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
secreto achterbaks; bedekt; clandestien; doortrapt; gehaaid; geheim; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; leep; listig; ongeoorloofd; slinks; sluw; snood; steels; stiekem; uitgekookt; verholen; verstolen

Verwante woorden van "kiesheid":


kiesheid vorm van kies:

kies bijvoeglijk naamwoord

 1. kies (tactvol; met veel tact)
  diplomático; con tacto
 2. kies (discreet; discrete; bescheiden; ingetogen)
  discreto; modesto; discretamente
 3. kies (respectabel; eerzaam; keurig; eerbaar)
  digno; honrado; honesto; decente; respetable; honorable; decentemente; presentable

kies [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de kies (maaltand)
  la muela; el molar
  • muela [la ~] zelfstandig naamwoord
  • molar [el ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor kies:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
diplomático diplomaat; diplomate; tacticus
honesto eerlijke; rechtschapene
honrado eerlijke; rechtschapene
molar kies; maaltand
muela kies; maaltand molensteen; schuurschijf
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
con tacto kies; met veel tact; tactvol
decente eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel beschaafd; betamelijk; correct; decent; deugdzaam; eerbaar; eerbiedwekkend; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; gepast; geschikt; hebbelijk; indrukwekkend; keurig; kuis; maagdelijk; manierlijk; netjes; onberispelijk; onbesproken; onbevlekt; onschuldig; ordentelijk; proper; puur; rein; schoon; sec; tof; welgemanierd; welgevoeglijk; welopgevoed; welvoeglijk; zedig; zindelijk; zuiver
decentemente eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel fatsoenlijk; netjes; ordentelijk; proper; schoon; sec; zindelijk
digno eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel aanzienlijk; adelijk; beroemd; deftig; deugdzaam; doorluchtig; eerbiedwaardig; eerzaam; fatsoenlijk; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; hoogverheven; illuster; menswaardig; netjes; ordentelijk; plechtig; plechtstatig; statig; verheven; volwaardig; voornaam; waardig; zedig; zeer plechtig
diplomático kies; met veel tact; tactvol diplomatiek
discretamente bescheiden; discreet; discrete; ingetogen; kies
discreto bescheiden; discreet; discrete; ingetogen; kies onopvallend
honesto eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel betamelijk; betrouwbaar; braaf; braafjes; degelijk; degelijke; deugdelijk; deugdzaam; echt; eerbaar; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; fideel; gedegen; geschikt; in hart en nieren; integer; kuis; net; netjes; onbesproken; ongeveinsd; onkreukbaar; open; openhartig; oprecht; ordentelijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rein; rondborstig; schoon; tof; trouwhartig; van goede hoedanigheid; welgevoeglijk; welvoeglijk; zedig
honorable eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel achtbaar; achtenswaardig; befaamd; edelachtbaar; eerbaar; eerbiedwaardig; eervol; geacht; honorabel; hooggeplaatst; hooggezeten; kuis; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; zedig
honrado eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel braaf; contemplatief; deugdzaam; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; fideel; getrouw; loyaal; netjes; open; openhartig; oprecht; ordentelijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rondborstig; trouw; trouwhartig; zedig
modesto bescheiden; discreet; discrete; ingetogen; kies alledaags; bescheiden; dunnetjes; eenvoudig; gering; gewoon; magertjes; matig; middelmatig; min; natuurlijk; nederig; niet al te best; niet hoogmoedig; niet voornaam; nietig; niets bijzonders; onaanzienlijk; onbeduidend; onbetekenend; ongekunsteld; ordinair; schraal; schraaltjes; sober; sobertjes; van eenvoudige komaf; zwak; zwakjes
presentable eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel eerbiedwekkend; fatsoenlijk; indrukwekkend; netjes; ordentelijk; toonbaar; vertoonbaar
respetable eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel achtbaar; achtenswaardig; befaamd; deugdzaam; eerbaar; eerbiedwaardig; eerzaam; fatsoenlijk; geacht; hooggeacht; hooggeplaatst; hooggezeten; hooggeëerd; kuis; netjes; ordentelijk; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; zedig

Verwante woorden van "kies":


Verwante definities voor "kies":

 1. achterste grote tand waarmee je voedsel kauwt1
  • de baby heeft wel tanden, maar nog geen kiezen1

Wiktionary: kies


Cross Translation:
FromToVia
kies muela molar — back tooth
kies fino; delicado; exquisito délicat — Qui est d’une très grande finesse, très délié.