Nederlands

Uitgebreide vertaling voor meningsuiting (Nederlands) in het Spaans

meningsuiting:

meningsuiting [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

  1. de meningsuiting (oordeel)
    la opinión; el parecer; el juicio; el dictamen; el punto de vista; el modo de ver
  2. de meningsuiting (uitlating)
    la opinión; la expresiones; la expresión de opinión; la observación; la declaración; la palabra

Vertaal Matrix voor meningsuiting:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
declaración meningsuiting; uitlating aangeven; aangifte; aangifteformulier; aankondigen; aanmelding; afkondiging; bekendmaken; bekendmaking; bepalen; beschikken; declaratie; ellips; het uitspreken; inschrijving; melden; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uiting; uitlating; uitspraak; verklaring; verordenen; verwoording; voorschrijven
dictamen meningsuiting; oordeel advies; beoordeling
expresiones meningsuiting; uitlating idioom; taaleigen; uitdrukkingen; uitspraken
expresión de opinión meningsuiting; uitlating
juicio meningsuiting; oordeel articulatie; beoordeling; denkbeeld; denkvermogen; geding; geestvermogen; gerechtszitting; gezichtspunt; gezindheid; het uitspreken; idee; inleiding; intellect; interpretatie; introductie; inzicht; lezing; mening; oordeel; oordeelvelling; opinie; opvatting; overtuiging; procedure; proces; proloog; rechtsgeding; rechtszaak; rede; standpunt; uitspraak; vaststaande mening; verstand; verstandelijk vermogen; visie; vonnis; vonnisspreking; voorbericht; voorwoord; zienswijze
modo de ver meningsuiting; oordeel beschouwing; denkbeeld; gezichtshoek; gezichtspunt; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; manier van kijken; mening; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; perspectief; standpunt; visie; zienswijs; zienswijze
observación meningsuiting; uitlating aanmerking; aanschouwen; aanschouwing; apperceptie; bemerking; beschouwing; ellips; herkennen; het uitspreken; observatie; observeren; opmerking; perceptie; uitlating; uitspraak; waarnemen; waarneming; zien
opinión meningsuiting; oordeel; uitlating aanhaling; adviesraad; articulatie; begrip; benul; beschouwing; bewustzijn; brein; citaat; denkbeeld; doorzicht; dunk; ellips; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; het uitspreken; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; oordeel; oordeelvelling; opinie; opvatting; overtuiging; quote; raad; rede; standpunt; uitlating; uitspraak; vaststaande mening; verstand; visie; vonnis; zienswijze
palabra meningsuiting; uitlating goudklomp; inleiding; introductie; proloog; taal; voorbericht; voorwoord; woord
parecer meningsuiting; oordeel denkbeeld; gedachte; gezindheid; idee; kijk; mening; mentale voorstelling; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; vaststaande mening; visie; zienswijze
punto de vista meningsuiting; oordeel begrip; benul; beschouwing; denkbeeld; gedachte; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; perspectief; standpunt; vaststaande mening; visie; zienswijs; zienswijze
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
parecer aanbieden; corresponderen; de schijn van iets hebben; dunken; er uitzien; eruit zien; laten zien; lijken; offreren; ogen; overeenkomen; overeenstemmen; presenteren; schijnen; stroken; toeschijnen; tonen; voorleggen

Verwante woorden van "meningsuiting":

  • meningsuitingen