Overzicht
Nederlands naar Spaans:   Meer gegevens...
  1. mentale voorstelling:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor mentale voorstelling (Nederlands) in het Spaans

mentale voorstelling:

mentale voorstelling [znw.] zelfstandig naamwoord

  1. mentale voorstelling (denkbeeld; idee; gedachte)
    la idea; el pensamiento; el concepto; la opinión; la ocurrencia; la noción; el parecer
  2. mentale voorstelling (begrip; benul)
    la noción; el punto de vista; la opinión; la idea

Vertaal Matrix voor mentale voorstelling:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
concepto denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; vaststaande mening; visie; zienswijze
idea begrip; benul; denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling bedoeling; beduidenis; beduiding; benul; besef; betekenis; bewustzijn; denkbeeld; doorzicht; fantasie; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; idee; intelligentie; interpretatie; inzicht; lezing; mening; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; overval; pienterheid; schranderheid; slimheid; standpunt; vaststaande mening; verbeelding; visie; zienswijze
noción begrip; benul; denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling begrip; benul; besef; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; doorzicht; gedachte; gezindheid; hersens; idee; intelligentie; inzicht; mening; naam; notie; opinie; overtuiging; rede; sjoege; term; vaststaande mening; verstand
ocurrencia denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling canard; grap; grol; inspiratie; kwinkslag; scherts
opinión begrip; benul; denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling aanhaling; adviesraad; articulatie; beschouwing; bewustzijn; brein; citaat; denkbeeld; doorzicht; dunk; ellips; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; het uitspreken; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; oordeel; oordeelvelling; opinie; opvatting; overtuiging; quote; raad; rede; standpunt; uitlating; uitspraak; vaststaande mening; verstand; visie; vonnis; zienswijze
parecer denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling denkbeeld; gezindheid; kijk; mening; meningsuiting; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; vaststaande mening; visie; zienswijze
pensamiento denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze
punto de vista begrip; benul; mentale voorstelling beschouwing; denkbeeld; gedachte; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; perspectief; standpunt; vaststaande mening; visie; zienswijs; zienswijze
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
parecer aanbieden; corresponderen; de schijn van iets hebben; dunken; er uitzien; eruit zien; laten zien; lijken; offreren; ogen; overeenkomen; overeenstemmen; presenteren; schijnen; stroken; toeschijnen; tonen; voorleggen

Verwante vertalingen van mentale voorstelling