Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor onderhoud (Nederlands) in het Spaans

onderhoud:

onderhoud [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het onderhoud (onderhoudsgeld; voedsel; kost)
  el dinero de manutención
 2. het onderhoud (verzorging)
  el mantenimiento; la conservación
 3. het onderhoud (in goede staat houden)
  el mantenimiento
 4. het onderhoud (samenspraak; gesprek)
  el entretenimiento; el diálogo; el mantenimiento

Vertaal Matrix voor onderhoud:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
conservación onderhoud; verzorging behoud; conservatie; handhaving; instandhouding; verduurzaming
dinero de manutención kost; onderhoud; onderhoudsgeld; voedsel
diálogo gesprek; onderhoud; samenspraak conversatie; dialoog; gesprek; samenspraak; tweegesprek; tweespraak
entretenimiento gesprek; onderhoud; samenspraak amusement; amuseren; elektrische ontlading; entertainment; interview; liefhebberij; ondersteuning; ontlading; speelkwartier; steun; support; tijdverdrijf; vermaak; vermakelijkheid; vermaken; verstrooiing; vertier; vraaggesprek
mantenimiento gesprek; in goede staat houden; onderhoud; samenspraak; verzorging behoud; conservatie; handhaving; instandhouding; interview; ondersteuning; status; steun; support; vraaggesprek

Verwante woorden van "onderhoud":


Wiktionary: onderhoud

onderhoud
noun
 1. handelingen verricht om iets in goede staat te houden.

Cross Translation:
FromToVia
onderhoud audiencia audience — formal meeting with a dignitary
onderhoud mantenimiento maintenance — keeping a machine in service
onderhoud mantenimiento upkeep — maintenance; the act or effort of keeping something in good repair
onderhoud mantenimiento Wartung — Gesamtheit der Maßnahmen zur Prüfung und Instandhaltung, die die Abnutzung verhindern sollen
onderhoud mando; gobierno tenue — Traductions à trier suivant le sens.

onderhouden:

onderhouden werkwoord (onderhoud, onderhoudt, onderhield, onderhielden, onderhouden)

 1. onderhouden (financieel steunen)
 2. onderhouden (in stand houden; behouden)
  mantener; conservar

Conjugations for onderhouden:

o.t.t.
 1. onderhoud
 2. onderhoudt
 3. onderhoudt
 4. onderhouden
 5. onderhouden
 6. onderhouden
o.v.t.
 1. onderhield
 2. onderhield
 3. onderhield
 4. onderhielden
 5. onderhielden
 6. onderhielden
v.t.t.
 1. heb onderhouden
 2. hebt onderhouden
 3. heeft onderhouden
 4. hebben onderhouden
 5. hebben onderhouden
 6. hebben onderhouden
v.v.t.
 1. had onderhouden
 2. had onderhouden
 3. had onderhouden
 4. hadden onderhouden
 5. hadden onderhouden
 6. hadden onderhouden
o.t.t.t.
 1. zal onderhouden
 2. zult onderhouden
 3. zal onderhouden
 4. zullen onderhouden
 5. zullen onderhouden
 6. zullen onderhouden
o.v.t.t.
 1. zou onderhouden
 2. zou onderhouden
 3. zou onderhouden
 4. zouden onderhouden
 5. zouden onderhouden
 6. zouden onderhouden
en verder
 1. ben onderhouden
 2. bent omderhouden
 3. is onderhouden
 4. zijn onderhouden
 5. zijn onderhouden
 6. zijn onderhouden
diversen
 1. onderhoud!
 2. onderhoudt!
 3. onderhouden
 4. onderhoudend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

onderhouden bijvoeglijk naamwoord

 1. onderhouden (verzorgd)
  cuidado

Vertaal Matrix voor onderhouden:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cuidado aandacht; aanschouwen; attentie; bedachtzaamheid; behoedzaamheid; bezonnenheid; observeren; oplettendheid; opmerkzaamheid; verschaffing; verzorging; voorzichtigheid; voorziening; waakzaamheid; zien; zorg; zorgvuldigheid
mantener instandhouden
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
apoyar financieramente financieel steunen; onderhouden
conservar behouden; in stand houden; onderhouden behoeden; behouden; beschermen; bewaren; conserveren; in blik conserveren; inblikken; inleggen; inmaken; inpekelen; instandhouden; invoegen; inzouten; opzouten; tussenleggen; verduurzamen; zouten
mantener behouden; financieel steunen; in stand houden; onderhouden beminnen; bestendigen; houden van; liefhebben; niet laten gaan; niet terugnemen; vasthouden
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cuidado onderhouden; verzorgd kuis; net; proper; rein; schoon; sec; zindelijk

Verwante woorden van "onderhouden":


Synoniemen voor "onderhouden":


Antoniemen van "onderhouden":


Verwante definities voor "onderhouden":

 1. aangenaam bezig houden1
  • de goochelaar onderhield ons met zijn optreden1
 2. hem zoveel geven dat hij daarvan kan leven1
  • hij onderhoudt zijn gezin1
 3. het goed houden1
  • je moet die tuin wel onderhouden1

Wiktionary: onderhouden


Cross Translation:
FromToVia
onderhouden sostener sustain — to provide for or nourish something
onderhouden mantener warten — (transitiv) technische Apparate pflegen und eventuell regelmäßig reparieren
onderhouden divertir; entretener amuserdivertir par des choses agréables.
onderhouden conservar conservermaintenir en bon état, apporter le soin nécessaire pour empêcher qu’une chose ne se gâter, ne dépérir.
onderhouden mantener maintenirtenir ferme et fixe.

Verwante vertalingen van onderhoud