Nederlands

Uitgebreide vertaling voor opgave (Nederlands) in het Spaans

opgave:

opgave [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de opgave (vraagstuk; opgaaf; kwestie; zwaarte; probleem)
  el asunto; la cuestión; el problema
 2. de opgave (zich neerleggen bij)
  el conformarse con; el resignarse en
 3. de opgave (mededeling; boodschap; bericht; )
  la notificación; la noticia; el aviso; la publicación; la comunicación; la información
 4. de opgave (aanmelding; inschrijving)
  la matriculación; la inscripción; la declaración; la matrícula
 5. de opgave (leeroefening)
  el ejercicio; la práctica
 6. de opgave (lijst van gegevens; staat; overzicht; )
  la especificación; la lista; el inventario; el catálogo

Vertaal Matrix voor opgave:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
asunto kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte aangelegenheid; affaire; ambacht; chapiter; geval; hoofdstuk; issue; kapittel; kwestie; kwesties; métier; onderwerp; probleem; problematiek; problemen; punt; stiel; subject; thema; thema van een boek; vak; vraagstuk; zaak
aviso bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bericht; convocatie; decreet; herinnering; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; memorandum; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitvaardiging; verduidelijking; verklaring; vermaning; verwittiging; waarschuwing
catálogo lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; staat; staatje catalogus; lijst; tabel; tafel
comunicación bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aaneenkoppeling; aaneensluiting; aangifte; aankondiging; aansluiting; band; bereikbaarheid; bericht; bevestiging; bewering; communicatie; connectie; contact; convocatie; declaratie; het uitspreken; informatie; kennisgeving; koppeling; liaison; link; mededeling; melding; openbare publicatie; opheldering; publicatie; publikatie; relatie; ruchtbaarheid; samenhang; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uiting; uitlegging; uitspraak; verband; verbinding; verklaring; verwittiging
conformarse con opgave; zich neerleggen bij
cuestión kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte aangelegenheid; affaire; feit; financiële kwestie; gebeurtenis; geldzaak; geval; incident; interpellatie; kwestie; kwesties; probleem; problematiek; problemen; voorval; vraag; vraagstuk; zaak
declaración aanmelding; inschrijving; opgave aangeven; aangifte; aangifteformulier; aankondigen; afkondiging; bekendmaken; bekendmaking; bepalen; beschikken; declaratie; ellips; het uitspreken; melden; melding; meningsuiting; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uiting; uitlating; uitspraak; verklaring; verordenen; verwoording; voorschrijven
ejercicio leeroefening; opgave beweging; boekingsperiode; boekperiode; financiële-administratieperiode; fiscaal jaar; gebaar; lichaamsbeweging; oefening; oefenstuk; sloepenrol; studie; vaardigheidsoefening
especificación lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; staat; staatje bekend feit; descriptie; gegeven; nadere beschrijving; omschrijving; signalement; specificatie; uitbeelding
información bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanwijzing; bekendmaken; bericht; berichtgeving; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; het uitspreken; info; informatie; informeren; inlichting; kennisgeving; kennisoverdracht; mededeling; mededelingen; melden; melding; opheldering; statement; tip; toelichting; uitlegging; uitspraak; verklaring; verslaggeving; verwittiging; vingerwenk; vingerwijzing; voorlichting; wenk
inscripción aanmelding; inschrijving; opgave boeking; certificaatinschrijving; inschrijving; inscriptie; opschrift; registratie; titel
inventario lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; staat; staatje boedel; boedelbeschrijving; het overzien; huisraad; inboedel; inventaris; inventarisatie; overzicht; voorraad
lista lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; staat; staatje lijst; opnoeming; opsomming; staat; tabel; tafel
matriculación aanmelding; inschrijving; opgave aanmelden; inschrijving; registratie
matrícula aanmelding; inschrijving; opgave aanmelden; collegegeld; herkenningsteken; inschrijving; inscriptie; kenteken; leergeld; lesgeld; nummerplaat; opschrift; rijplaat
noticia bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; het uitspreken; journaal; kennisgeving; mededeling; melding; nieuws; opheldering; proclamatie; statement; tijding; toelichting; uitlegging; uitspraak; verklaring; verkondiging; verwittiging
notificación bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; claim; convocatie; declaratie; decreet; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; statement; toelichting; uiteenzetting; uitgave; uitgifte; uitleg; uitlegging; uitvaardiging; verduidelijking; verklaring; verwittiging
problema kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte complicatie; gelazer; getob; ingewikkeldheid; kwestie; kwesties; moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem; problematiek; problemen; trammelant; vraagstuk
práctica leeroefening; opgave beoefening; ervaring; ondervinden; ondervinding; praktijk; routine; uitoefening
publicación bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging afkondiging; artikel; bekendmaking; besteding; convocatie; kennisgeving; mededeling; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; ruchtbaarheid; stuk; uitgave; uitgifte; verwittiging
resignarse en opgave; zich neerleggen bij
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
conformarse con berusten; neerleggen bij; zich erbij neerleggen

Verwante woorden van "opgave":

 • opgaves

Wiktionary: opgave


Cross Translation:
FromToVia
opgave tarea; quehacer task — piece of work done as part of one’s duties
opgave problema problèmequestion scientifique à résoudre.
opgave tarea tâchetravail donner à accomplir.

Verwante vertalingen van opgave