Nederlands

Uitgebreide vertaling voor probleem (Nederlands) in het Spaans

probleem:

probleem [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het probleem (complicatie)
  el problema; la complicación; el lío
 2. het probleem (hersenbreker; puzzel)
  el rompecabezas; el puzzle; el enigma; el acertijo
 3. het probleem (kwestie; vraagstuk)
  el problema; el asunto; el tópico; el objeto de discusión; la cuestión; la disputa; la materia de discusión
 4. het probleem (moeilijkheid; narigheid; penarie)
  la dificultad; el problema; la dificultades; la problemas; el disgustos; la miseria; el aprieto; la pena; el obstáculo; el líos; el malhumor; la complicaciones
 5. het probleem (moeilijkheid; ingewikkeldheid)
  la dificultad; el problema
 6. het probleem (opgave; vraagstuk; opgaaf; kwestie; zwaarte)
  el asunto; la cuestión; el problema

Vertaal Matrix voor probleem:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acertijo hersenbreker; probleem; puzzel raadsel
aprieto moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem gelazer; narigheid; trammelant
asunto kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte aangelegenheid; affaire; ambacht; chapiter; geval; hoofdstuk; issue; kapittel; kwestie; kwesties; métier; onderwerp; problematiek; problemen; punt; stiel; subject; thema; thema van een boek; vak; zaak
complicaciones moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem geharrewar; gelazer; narigheid; trammelant
complicación complicatie; probleem
cuestión kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte aangelegenheid; affaire; feit; financiële kwestie; gebeurtenis; geldzaak; geval; incident; interpellatie; kwestie; kwesties; problematiek; problemen; voorval; vraag; zaak
dificultad ingewikkeldheid; moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem geharrewar; getob; hapering; kink in de kabel; moeizaamheid
dificultades moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem chagrijn; defecten; ergernis; geharrewar; moeilijkheden; problemen; ramp; rampspoed; sores; zorgen
disgustos moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem akeligheid; beroerdheid; chagrijn; ellendigheid; ergernis; geharrewar
disputa kwestie; probleem; vraagstuk argument; debat; discussie; dispuut; drukte; feit; gebakkelei; gebeurtenis; gedachtenverandering; gedachtewisseling; gehakketak; gekibbel; gekif; gekijf; gekrakeel; geruzie; geschil; gesprek; handgemeen; heisa; incident; krakeel; onenigheid; redestrijd; redetwist; ruzie; schermutseling; twist; twistgesprek; voorval; woordenstrijd; woordenwisseling
enigma hersenbreker; probleem; puzzel raadsel
lío complicatie; probleem affaire; bos; bundel; drukte; gedoe; geharrewar; heisa; intrige; krakeel; liaison; liefdesrelatie; omhaal; plot; relatie; rottigheid; scharrelpartijtje; toestand; verhouding; verwikkeling; vrijage
líos moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem chagrijn; ergernis; geharrewar; moeilijkheden; problemen; ramp; rampspoed; rottigheid; sores; zorgen
malhumor moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem chagerijnigheid; chagrijn; chagrijnigheid; ergernis; sjacherijn
materia de discusión kwestie; probleem; vraagstuk feit; gebeurtenis; geschil; incident; issue; kwestie; punt; ruzie; twist; verschilpunt; voorval
miseria moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem armoede; armzaligheid; barheid; behoeftigheid; catastrofe; chagrijn; droefenis; ellende; ergernis; gebrek; gelazer; gemekker; gezanik; gezeur; hulpbehoevendheid; karigheid; kommer; kwel; leed; misère; moeilijkheden; narigheid; nood; noodwendigheid; pijn; poverheid; problemen; ramp; schamelheid; schraalheid; sores; tegenslagen; trammelant; treurigheid; treurnis; verdriet; zorgen
objeto de discusión kwestie; probleem; vraagstuk casus; feit; gebeurtenis; geval; incident; issue; kwestie; punt; voorval
obstáculo moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem afsluiting; barricade; belemmering; beletsel; hindernis; hinderpaal; klip; obstakel; obstructie; struikelblok; verhindering; versperring
pena moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem bedroefdheid; chagrijn; deernis; droefenis; droefheid; ergernis; hulpbehoevendheid; kruis; kwel; leed; nood; ongeluk; pijn; radeloosheid; rouw; smart; strafmiddel; strafmiddelen; treurigheid; treurnis; verdriet; vertwijfeling; wanhoop
problema complicatie; ingewikkeldheid; kwestie; moeilijkheid; narigheid; opgaaf; opgave; penarie; probleem; vraagstuk; zwaarte gelazer; getob; kwesties; narigheid; problematiek; problemen; trammelant
problemas moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem allegaartje; chagrijn; defecten; ellende; ergernis; fouten; gebreken; gedonderjaag; geharrewar; gelazer; gemekker; geravot; gestoei; getob; gezanik; gezeur; kommer; kwel; mankementen; mengelmoes; misère; moeilijkheden; narigheden; narigheid; ongemakken; ongerieven; perikelen; problemen; samenraapsel; sores; stoeierij; stoeipartij; tobben; trammelant; zorgen
puzzle hersenbreker; probleem; puzzel legpuzzel; raadsel
rompecabezas hersenbreker; probleem; puzzel legpuzzel; raadsel
tópico kwestie; probleem; vraagstuk casus; cliché; dooddoener; feit; gebeurtenis; gemeenplaats; geval; incident; issue; kwestie; kwesties; problematiek; problemen; punt; stereotiep beeld; stereotype; voorval
- kwestie; moeilijkheid
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
tópico cliché

Verwante woorden van "probleem":


Synoniemen voor "probleem":


Verwante definities voor "probleem":

 1. waar niet meteen een antwoord of een oplossing is1
  • het probleem is: we hebben geen koffie in huis1

Wiktionary: probleem

probleem
noun
 1. iets dat schade teweegbrengt of de voortgang van iets anders in de weg staat

Cross Translation:
FromToVia
probleem percance mishap — An accident, mistake, or problem
probleem problema; dificultad; lío problem — difficulty
probleem problema; ejercicio problem — schoolwork exercise
probleem problema; embrollo; lío; bronca problem — puzzling circumstance
probleem problema Problem — eine schwierige, noch ungelöste Aufgabe
probleem problema problèmequestion scientifique à résoudre.