Nederlands

Uitgebreide vertaling voor publicatie (Nederlands) in het Spaans

publicatie:

publicatie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de publicatie (afkondiging; bekendmaking; proclamatie; openbaarmaking; openbare publicatie)
  la publicación; la aparición; la proclamación; la notificación; la comparecencia; la revelación; la promulgación; la declaración; la manifestación
 2. de publicatie (openbare publicatie; uitgave; publikatie; uitgifte)
  la comunicación; la publicación; la edición; la promulgación; la proclamación; el tipo; la publicidad; la aparición; la declaración; la visión; la notificación; la revelación
 3. de publicatie (openbaarmaking; openbare publicatie)
  la publicación; la promulgación; la proclamación; la declaración; la notificación; la revelación
 4. de publicatie (artikel; stuk)
  la publicación

Vertaal Matrix voor publicatie:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aparición afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aantal gekomen personen; aanzien; exterieur; figuur; gedaante; geest; geestverschijning; gestalte; opkomst; postuur; schim; spook; spookverschijning; verschijnen; verschijning; verschijningsvorm; visioen; vorm
comparecencia afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning
comunicación openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aaneenkoppeling; aaneensluiting; aangifte; aankondiging; aansluiting; band; bekendmaking; bereikbaarheid; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; communicatie; connectie; contact; convocatie; declaratie; gewag; het uitspreken; informatie; kennisgeving; koppeling; liaison; link; mededeling; melding; opgave; opheldering; relaas; relatie; ruchtbaarheid; samenhang; statement; tijding; toelichting; uiting; uitlegging; uitspraak; verband; verbinding; verklaring; vermelding; verwittiging
declaración afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aangeven; aangifte; aangifteformulier; aankondigen; aanmelding; bekendmaken; bepalen; beschikken; declaratie; ellips; het uitspreken; inschrijving; melden; melding; meningsuiting; opgave; uiting; uitlating; uitspraak; verklaring; verordenen; verwoording; voorschrijven
edición openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aflevering; band; besteding; bewerking; boekdeel; deel; druk; editie; geluidsniveau; oplage; uitgave; volume
manifestación afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie betoging; bijeenkomst; demonstratie; het uitspreken; laten zien; manifestatie; onthulling; samenkomst; uiting; uitspraak; vergadering; zitting
notificación afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aangifte; aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; claim; convocatie; declaratie; decreet; gewag; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; opgave; opheldering; relaas; statement; tijding; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitlegging; uitspraak; uitvaardiging; verduidelijking; verklaring; vermelding; verwittiging
proclamación afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aankondiging; afkondiging; bekendmaking; convocatie; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging; verwittiging
promulgación afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte afkondiging; decreet; uitvaardiging
publicación afkondiging; artikel; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; stuk; uitgave; uitgifte bekendmaking; bericht; besteding; boodschap; convocatie; gewag; kennisgeving; mededeling; melding; opgave; relaas; ruchtbaarheid; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging
publicidad openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte openbaarheid; propaganda; publiciteit; reclame; reclameadvertentie; ruchtbaarheid
revelación afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte convocatie; kennisgeving; mededeling; onthulling; verwittiging
tipo openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte creatuur; drukletter; eenling; enkeling; fatje; figuur; gast; gedaante; genre; gestalte; goser; gozer; heertje; iemand; individu; kerel; knakker; knul; man; mens; mensenkind; personage; persoon; postuur; schepsel; slag; snuiter; soort; type; vent; vogel; vorm; wezen; zetletter
visión openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte benadering; benaderingswijze; beschouwing; denkbeeld; droomgezicht; fata morgana; gedaante; geest; geestverschijning; gezichtsbedrog; gezichtsbeeld; gezichtspunt; gezichtsvermogen; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; luchtspiegeling; mening; oordeel; opinie; optiek; opvatting; schim; spook; spookverschijning; standpunt; verschijning; visie; zienswijze

Verwante woorden van "publicatie":


Wiktionary: publicatie

publicatie
noun
 1. het uitgeven van een geschrift

Cross Translation:
FromToVia
publicatie publicación publication — act of publishing

Verwante vertalingen van publicatie