Nederlands

Uitgebreide vertaling voor reçu (Nederlands) in het Spaans

reçu:

reçu [het ~] zelfstandig naamwoord

  1. het reçu (ontvangstbewijs)
    el resguardo de entrega; el recibo; el recibimiento; el albarán; la recepción; el boleto; el comprobante; la quitanza; el vale; el ingreso; la marca; la multa; la acogida; el bono; la entradas; la recaudación; el resguardo; la liberación; el cupón; la carta de pago; el vale de caja; la boleta de caja
  2. het reçu (bewijs van ontvangst)
    el recibo; el vale de caja; la boleta de caja
  3. het reçu (stortingsbewijs; bon)
    el resguardo de ingreso; el boleto; el cupón; el vale; el comprobante

Vertaal Matrix voor reçu:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acogida ontvangstbewijs; reçu begroeting; groet; kassabon; kwitantie; onthaal; ontvangst; opname; opvang; receptie; saluut; verwelkoming; welkomstgroet
albarán ontvangstbewijs; reçu kassabon; kwitantie; pakbon
boleta de caja bewijs van ontvangst; ontvangstbewijs; reçu beweringsgrond; bewijs; kassabon; kwijting; kwitantie
boleto bon; ontvangstbewijs; reçu; stortingsbewijs bekeuring; boete; boleet; bon; coupon
bono ontvangstbewijs; reçu bekeuring; boete; bon; coupon; tegoedbon; waardebon
carta de pago ontvangstbewijs; reçu kassabon; kwitantie
comprobante bon; ontvangstbewijs; reçu; stortingsbewijs acte; akte; bewijs; bewijsstuk; blijk; bon; coupon; teken
cupón bon; ontvangstbewijs; reçu; stortingsbewijs bekeuring; bewijsje; boete; bon; coupon; lap; spaarzegel; stuk stof; voucher; zegel
entradas ontvangstbewijs; reçu aanbetalingen; arbeidsinkomen; inkomen; inkomen uit onderneming; inkomsten; kaartjes; loon; ontvangsten; salaris; toegangen; verdiensten
ingreso ontvangstbewijs; reçu inkomst; inkomsten; opbrengst; opname; opvang; plaatsing van artikel; toelating; toetreding
liberación ontvangstbewijs; reçu amnestie; beschikbaarmaken; bevrijden; bevrijding; disponibel maken; invrijheidstelling; kwijtschelding; loslaten; loslating; ontzet; ontzetting; redding; verlossing; vrijlating; vrijmaking
marca ontvangstbewijs; reçu beeldmerk; brandmerk; eigenschap; einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; handelsmerk; herkenningsteken; kenmerk; kenteken; keurmerk; keurstempel; label; logo; markering; meet; merk; merknaam; merkteken; onderscheidingsteken; record; smet; stigma; vlag; vlek; wondteken van Christus
multa ontvangstbewijs; reçu bekeuring; boete; boetedoening; boetstraf; bon; dwangsom; geldboete; geldstraf; penalty
quitanza ontvangstbewijs; reçu kwitantie
recaudación ontvangstbewijs; reçu belasting; cheque verzilveren; collecte; heffing; incassering; incasso; inkomst; innen; inning; invordering; inzameling; kosten; kwitantie; leges; overheidsbelasting; recette; verzilvering; vordering
recepción ontvangstbewijs; reçu balie; borrel; counter; informele receptie; instuif; onthaal; ontvangst; receptie; toelating; toog; toonbank; verwelkoming
recibimiento ontvangstbewijs; reçu kassabon; kwitantie; onthaal; ontvangst
recibo bewijs van ontvangst; ontvangstbewijs; reçu bekeuring; beweringsgrond; bewijs; boete; bon; kassabon; kwijting; kwitantie
resguardo ontvangstbewijs; reçu kassabon; kwitantie
resguardo de entrega ontvangstbewijs; reçu stortingsbiljet
resguardo de ingreso bon; reçu; stortingsbewijs
vale bon; ontvangstbewijs; reçu; stortingsbewijs bon; coupon; promesse
vale de caja bewijs van ontvangst; ontvangstbewijs; reçu beweringsgrond; bewijs; kassabon; kwijting; kwitantie

Verwante woorden van "reçu":

  • reçuutje, reçuutjes

Wiktionary: reçu


Cross Translation:
FromToVia
reçu voucher voucher — A receipt