Nederlands

Uitgebreide vertaling voor toch (Nederlands) in het Spaans

toch:

toch bijwoord

  1. toch (desondanks; desalniettemin; niettegenstaande; evengoed)
    aún así; sin embargo; después de todo; con todo; a pesar de; de todos modos; a pesar de esto; de todas maneras; a pesar de todo; a pesar de ello; pese a ella; así y todo; pese a ello
  2. toch (niettemin; desondanks; evenwel; nochtans)
    sin embargo; con todo; a pesar de ello

Vertaal Matrix voor toch:

BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- desalniettemin
ConjunctionVerwante vertalingenAndere vertalingen
- desondanks
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
sin embargo doch
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
a pesar de desalniettemin; desondanks; evengoed; niettegenstaande; toch behalve; in weerwil van; naast; ongeacht; weerwil
a pesar de ello desalniettemin; desondanks; evengoed; evenwel; niettegenstaande; niettemin; nochtans; toch
a pesar de esto desalniettemin; desondanks; evengoed; niettegenstaande; toch immers
a pesar de todo desalniettemin; desondanks; evengoed; niettegenstaande; toch doch; echter; immers; maar; niettemin; nochtans
así y todo desalniettemin; desondanks; evengoed; niettegenstaande; toch
aún así desalniettemin; desondanks; evengoed; niettegenstaande; toch
con todo desalniettemin; desondanks; evengoed; evenwel; niettegenstaande; niettemin; nochtans; toch
de todas maneras desalniettemin; desondanks; evengoed; niettegenstaande; toch 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; immers; logisch; metterdaad; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
de todos modos desalniettemin; desondanks; evengoed; niettegenstaande; toch 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; immers; logisch; metterdaad; natuurlijk; onontkomelijk; sowieso; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
después de todo desalniettemin; desondanks; evengoed; niettegenstaande; toch 'tuurlijk; achteraf; allicht; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; per slot van rekening; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
pese a ella desalniettemin; desondanks; evengoed; niettegenstaande; toch
pese a ello desalniettemin; desondanks; evengoed; niettegenstaande; toch
sin embargo desalniettemin; desondanks; evengoed; evenwel; niettegenstaande; niettemin; nochtans; toch doch; echter; immers; maar; niettemin; nochtans

Synoniemen voor "toch":


Verwante definities voor "toch":

  1. ondanks dat1
    • het regende hard, maar ik ging toch naar buiten1

Wiktionary: toch

toch
adverb
  1. gebruikt om iets extra te benadrukken

Cross Translation:
FromToVia
toch a pesar de todo; aún así; igualmente; de todos modos anyway — regardless
toch aún así even so — despite the contrary
toch no obstante; sin embargo nevertheless — in spite of what preceded
toch verdad right — checking agreement
toch sin embargo; no obstante still — nevertheless
toch por el contrario yes — word used to indicate disagreement or dissent in reply to a negative statement
toch si si — Conjonction qui introduit une condition (suivie d’une conséquence) ou une supposition qui peut être supprimée en utilisant un conditionnel. Dans le cas où, à condition que, supposer que.