Nederlands

Uitgebreide vertaling voor visie (Nederlands) in het Spaans

visie:

visie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de visie (zienswijze; gezichtspunt; opvatting; )
  el juicio; la interpretación; la opinión; el pensamiento; el aspecto; el concepto; la concepción; la visión; el punto de vista; el modo de ver; la manera de pensar; la idea
 2. de visie (opvatting; zienswijze; kijk; )
  la opinión; el parecer; el punto de vista; la visión óptica
 3. de visie (beschouwing; inzicht)
  la visión; la perspectiva; el entendimiento; la discernimiento; la comprensión; la interpretación; la opinión; la posición; la versión; el punto de vista; la versiones; la opiniones; la interpretaciones; el modo de ver; la toma de posición

Vertaal Matrix voor visie:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aspecto denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanblik; aangezicht; aanzicht; aanzien; aspect; buitenkant; facet; gedaante; gelaat; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; kijk; oogpunt; opzicht; panorama; perspectief; prospect; standpunt; type; uiterlijk; uitzicht; vergezicht; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm; vue; zicht; zienswijs
comprensión beschouwing; inzicht; visie bewustzijn; brein; doorzicht; inzicht; rede; verstand; verstandhouding
concepción denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze verwekking; voortbrenging
concepto denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezindheid; idee; mening; mentale voorstelling; notie; opinie; overtuiging; vaststaande mening
discernimiento beschouwing; inzicht; visie brein; doorzicht; goed werkend oog; hersens; intelligentie; inzicht; kenbaarheid; scherpziendheid; verstand
entendimiento beschouwing; inzicht; visie bewustzijn; brein; brille; denkvermogen; doorzicht; geest; genie; hersens; intellect; intelligentie; inzicht; overeenstemming; rede; samenspel; vernuft; verstaanbaarheid; verstand
idea denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze bedoeling; beduidenis; beduiding; begrip; benul; besef; betekenis; bewustzijn; denkbeeld; doorzicht; fantasie; gedachte; gezindheid; idee; intelligentie; inzicht; mening; mentale voorstelling; notie; opinie; overtuiging; overval; pienterheid; schranderheid; slimheid; vaststaande mening; verbeelding
interpretaciones beschouwing; inzicht; visie interpretatie; vertaling; vertolking
interpretación beschouwing; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze duiding; interpretatie; lezing; opheldering; toelichting; tolken; uitbeelding; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring; verpersonificatie; versie; vertaling; vertolking
juicio denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze articulatie; beoordeling; denkvermogen; geding; geestvermogen; gerechtszitting; gezindheid; het uitspreken; inleiding; intellect; introductie; meningsuiting; oordeel; oordeelvelling; overtuiging; procedure; proces; proloog; rechtsgeding; rechtszaak; rede; uitspraak; vaststaande mening; verstand; verstandelijk vermogen; vonnis; vonnisspreking; voorbericht; voorwoord
manera de pensar denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze denkrichting; denktrant; denkwijze; gedachtewereld; ideeënwereld; manier van denken
modo de ver beschouwing; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; manier van kijken; mening; meningsuiting; oogpunt; oordeel; opinie; overtuiging; perspectief; standpunt; zienswijs
opiniones beschouwing; inzicht; visie
opinión beschouwing; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanhaling; adviesraad; articulatie; begrip; benul; bewustzijn; brein; citaat; denkbeeld; doorzicht; dunk; ellips; gedachte; gezindheid; het uitspreken; idee; inzicht; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; oordeelvelling; opinie; overtuiging; quote; raad; rede; uitlating; uitspraak; vaststaande mening; verstand; vonnis
parecer denkbeeld; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze denkbeeld; gedachte; gezindheid; idee; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; overtuiging; vaststaande mening
pensamiento denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling
perspectiva beschouwing; inzicht; visie afwachting; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; hoop; invalshoek; kans; kijk; oogpunt; panorama; perspectief; prospect; standpunt; toekomst; uitzicht; vergezicht; verwachting; vooruitzicht; vue; zicht; zienswijs
posición beschouwing; inzicht; visie bewering; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; invalshoek; ligging; locatie; oogpunt; perspectief; plaats; plek; positie; stand van het lichaam; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; zienswijs
punto de vista beschouwing; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; denkbeeld; gedachte; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; idee; invalshoek; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; overtuiging; perspectief; standpunt; vaststaande mening; zienswijs
toma de posición beschouwing; inzicht; visie bewering; gezindheid; houding; overtuiging; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; vaststaande mening
versiones beschouwing; inzicht; visie interpretatie; vertaling; vertolking
versión beschouwing; inzicht; visie bericht; interpretatie; lezing; referaat; versie; verslag; vertaling; vertolking
visión beschouwing; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze benadering; benaderingswijze; droomgezicht; fata morgana; gedaante; geest; geestverschijning; gezichtsbedrog; gezichtsbeeld; gezichtsvermogen; invalshoek; luchtspiegeling; openbare publicatie; optiek; publicatie; publikatie; schim; spook; spookverschijning; uitgave; uitgifte; verschijning
visión óptica denkbeeld; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
parecer aanbieden; corresponderen; de schijn van iets hebben; dunken; er uitzien; eruit zien; laten zien; lijken; offreren; ogen; overeenkomen; overeenstemmen; presenteren; schijnen; stroken; toeschijnen; tonen; voorleggen

Verwante woorden van "visie":

 • visies

Wiktionary: visie

visie
noun
 1. de wijze waarop men zaken beoordeelt of beschouwt

Cross Translation:
FromToVia
visie concepción; interpretación; modo de ver AuffassungMeinung, Ansicht
visie visión VisionWunschbild, Zukunftsentwurf
visie opinión Ansicht — Art und Weise, wie man etwas versteht
visie concepción Anschauung — die Art und Weise, wie man etwas betrachten oder interpretieren
visie opinión opinion — thought a person has formed about a topic
visie visión view — mental image
visie mirada view — way of understanding
visie visión vision — ideal or goal
visie acuerdo; consejo avis — Ce que l’on penser et aussi ce que l’on en dit, opinion.
visie opinión; acuerdo opinionavis de celui qui opiner sur quelque affaire mise en délibération.

Verwante vertalingen van visie