Nederlands

Uitgebreide vertaling voor voordracht (Nederlands) in het Spaans

voordracht:

voordracht [de ~] zelfstandig naamwoord

  1. de voordracht (versvoordracht; declamatie)
    la declamación; la conferencia; el discurso; la ejecución; la terna; el recital; la disertación; la dicción
  2. de voordracht (redevoering; speech; rede; )
    la disertación; el discurso; el recital; el modo de hablar; la conferencia; el habla; el encabezamiento
  3. de voordracht (nominatie)
    la nominación; la contratación; el nombramiento; la candidatura

Vertaal Matrix voor voordracht:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
candidatura nominatie; voordracht kandidaatsstelling; kandidaatstelling; kandidatuur
conferencia declamatie; lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; versvoordracht; voordracht beraadslaging; bijeenkomst; conferentie; declamering; inleiding; introductie; leesbeurt; lezing; manifestatie; overleg; proloog; recital; samenkomst; spreekbeurt; vergadering; voorbericht; voorlezing; voorwoord; zitting
contratación nominatie; voordracht officiersaanstelling; taakverschaffing; tewerkstelling; werkverschaffing
declamación declamatie; versvoordracht; voordracht declamaties; declamering; versvoordrachten; voordrachten; voordrachtskunst
dicción declamatie; versvoordracht; voordracht declamering; fijnbespraaktheid; lezing; spreekbeurt; welbespraaktheid; welsprekendheid
discurso declamatie; lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; versvoordracht; voordracht declamering; essay; inleiding; introductie; oratie; proloog; recital; toespraak; verhandeling; voorbericht; voorwoord
disertación declamatie; lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; versvoordracht; voordracht declamering; dissertatie; essay; inleiding; introductie; proefschrift; proloog; recital; verhandeling; voorbericht; voorwoord
ejecución declamatie; versvoordracht; voordracht declamering; executie; gespeel; kinderspel; lezing; spel; spreekbeurt; tenuitvoerlegging; uitvoeren; uitvoering; volbrengen; voltrekking
encabezamiento lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht bewustzijn; brein; harses; hopman; inleiding; introductie; inzicht; kop; krantenkop; proloog; rede; verstand; voorbericht; voorwoord
habla lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht inleiding; introductie; praat; proloog; spraakvermogen; taal; voorbericht; voorwoord
modo de hablar lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht fijnbespraaktheid; inleiding; introductie; proloog; spreektrant; taal; voorbericht; voorwoord; welbespraaktheid; welsprekendheid
nombramiento nominatie; voordracht aanstelling; benoeming; installatie; officiersaanstelling; taakverschaffing; tewerkstelling; werkverschaffing
nominación nominatie; voordracht
recital declamatie; lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; versvoordracht; voordracht concert; inleiding; introductie; muzikale voordracht; proloog; recital; voorbericht; voorwoord
terna declamatie; versvoordracht; voordracht drie; drietal; trio

Verwante woorden van "voordracht":


Wiktionary: voordracht


Cross Translation:
FromToVia
voordracht presentación presentation — presenting to an audience
voordracht conferencia pública conférenceentretien que deux ou plusieurs personnes ont ensemble sur une affaire ou une matière sérieux.
voordracht lista; tabla; índice liste — désuet|fr bande, bordure.

Verwante vertalingen van voordracht