Nederlands

Uitgebreide vertaling voor zagen (Nederlands) in het Spaans

zagen:

zagen werkwoord (zaag, zaagt, zaagde, zaagden, gezaagd)

 1. zagen (ronken; snorren; knorren)
  serrar; gruñir; rascar; piar; reprobar; husmear; hacer ruidos

Conjugations for zagen:

o.t.t.
 1. zaag
 2. zaagt
 3. zaagt
 4. zagen
 5. zagen
 6. zagen
o.v.t.
 1. zaagde
 2. zaagde
 3. zaagde
 4. zaagden
 5. zaagden
 6. zaagden
v.t.t.
 1. heb gezaagd
 2. hebt gezaagd
 3. heeft gezaagd
 4. hebben gezaagd
 5. hebben gezaagd
 6. hebben gezaagd
v.v.t.
 1. had gezaagd
 2. had gezaagd
 3. had gezaagd
 4. hadden gezaagd
 5. hadden gezaagd
 6. hadden gezaagd
o.t.t.t.
 1. zal zagen
 2. zult zagen
 3. zal zagen
 4. zullen zagen
 5. zullen zagen
 6. zullen zagen
o.v.t.t.
 1. zou zagen
 2. zou zagen
 3. zou zagen
 4. zouden zagen
 5. zouden zagen
 6. zouden zagen
diversen
 1. zaag!
 2. zaagt!
 3. gezaagd
 4. zagend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor zagen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
rascar krabsel
serrar omzagen; vellen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
gruñir knorren; ronken; snorren; zagen brommen; foeteren; grauwen; grommen; kankeren; klagen; knorren; knorrend geluid maken; misnoegen uiten; mopperen; morren; murmeren; ontevreden mompelen; op vuur pruttelen; over iets mopperen; pruttelen; sakkeren; smoren; snauwen; stoffen; sudderen; uitbrander geven; zemelen; zeuren
hacer ruidos knorren; ronken; snorren; zagen klepperen; kletteren; knorren; knorrend geluid maken; rammelen; sakkeren
husmear knorren; ronken; snorren; zagen besniffelen; besnuffelen; om zich heen kijken; rondkijken; rondneuzen; rondscharrelen; rondsnuffelen; sniffelen; snuffelen aan; snuffen; struinen
piar knorren; ronken; snorren; zagen emmeren; kwetteren; kwinkeleren; tjilpen
rascar knorren; ronken; snorren; zagen afkrabben; krassen; oogsten; plukken; schrapen; schrappen; verzamelen; zich krabben
reprobar knorren; ronken; snorren; zagen berispen; hekelen; manen; sakkeren; terechtwijzen; vermanen; waarschuwen
serrar knorren; ronken; snorren; zagen uitzagen

Verwante definities voor "zagen":

 1. in stukken verdelen door met een zaag heen en weer te gaan1
  • hij zaagt een stuk van de plank1

Wiktionary: zagen

zagen
verb
 1. in stukken delen door middel van een zaag

Cross Translation:
FromToVia
zagen serrar saw — cut with a saw
zagen serrar; aserrar sciercouper, fendre avec une scie.

zagen vorm van zien:

zien werkwoord (zie, ziet, zag, zagen, gezien)

 1. zien (aanschouwen; opmerken; kijken; )
  ver; mirar; observar; distinguir; abarcar con la vista; señalar; distinguirse; hojear; luquear; notar; percibir; percatarse de; darse cuenta de; contemplar; reemplazar; divisar; desempeñar; atisbar; vislumbrar; destacarse; substituir; diferenciarse; discernir; suplir; diferenciar; experimentar
 2. zien (bespeuren; voelen; waarnemen; )
  darse cuenta de; observar; percibir; entrever; advertir
 3. zien (observeren; kijken; bekijken; gadeslaan; waarnemen)
  ver; mirar; percibir; vigilar; observar; percatarse de; contemplar; dar un vistazo a; distinguir; notar
 4. zien (waarnemen; observeren; bekijken; )
  ver; notar; observar; estar presente; percibir; contemplar; distinguir

Conjugations for zien:

o.t.t.
 1. zie
 2. ziet
 3. ziet
 4. zien
 5. zien
 6. zien
o.v.t.
 1. zag
 2. zag
 3. zag
 4. zagen
 5. zagen
 6. zagen
v.t.t.
 1. heb gezien
 2. hebt gezien
 3. heeft gezien
 4. hebben gezien
 5. hebben gezien
 6. hebben gezien
v.v.t.
 1. had gezien
 2. had gezien
 3. had gezien
 4. hadden gezien
 5. hadden gezien
 6. hadden gezien
o.t.t.t.
 1. zal zien
 2. zult zien
 3. zal zien
 4. zullen zien
 5. zullen zien
 6. zullen zien
o.v.t.t.
 1. zou zien
 2. zou zien
 3. zou zien
 4. zouden zien
 5. zouden zien
 6. zouden zien
diversen
 1. zie!
 2. ziet!
 3. gezien
 4. ziend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

zien [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. zien (observeren; aanschouwen)
  el cuidado; la observación; la contemplación; la atención

Vertaal Matrix voor zien:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
atención aanschouwen; observeren; zien aandacht; attentie; oplettendheid; opmerkzaamheid; oppassen; uitkijken
contemplación aanschouwen; observeren; zien aanschouwing; afweging; apperceptie; beschouwelijkheid; bespiegelen; bespiegeling; contemplatie; gepeins; meditatie; observatie; overdenking; overdenking met commentaar; overpeinzing; overweging; perceptie; waarneming
contemplar aankijken; aanschouwen; in de ogen kijken
cuidado aanschouwen; observeren; zien aandacht; attentie; bedachtzaamheid; behoedzaamheid; bezonnenheid; oplettendheid; opmerkzaamheid; verschaffing; verzorging; voorzichtigheid; voorziening; waakzaamheid; zorg; zorgvuldigheid
mirar aankijken; aanschouwen; in de ogen kijken; kijken
observación aanschouwen; observeren; zien aanmerking; aanschouwing; apperceptie; bemerking; beschouwing; ellips; herkennen; het uitspreken; meningsuiting; observatie; opmerking; perceptie; uitlating; uitspraak; waarnemen; waarneming
percibir innen
ver aankijken; aanschouwen; in de ogen kijken
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abarcar con la vista aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien inspecteren; overzien
advertir bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; ontwaren; voelen; waarnemen; zien attenderen; bemerken; bewust maken; gewaarworden; informeren; inlichten; inseinen; kennisgeven van; merken; op de hoogte brengen; opmerken; signaleren; tippen; van iets in kennis stellen; verwittigen; waarnemen; waarschuwen; wijzen; zeggen
atisbar aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien beloeren
contemplar aanschouwen; bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; turen; voelen; waarnemen; zien afwegen; bedenken; beschouwen; bespiegelen; blikken; blikken werpen; in de gaten houden; in het oog houden; nadenken; opletten; overdenken; overpeinzen; overwegen; peinzen; speurend kijken; toezien; turen
dar un vistazo a bekijken; gadeslaan; kijken; observeren; waarnemen; zien aanblikken; aankijken; aanzien; een blik werpen; inkijken; inzien
darse cuenta de aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; gewaarworden; kijken; merken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; voelen; waarnemen; zien begrijpen; bemerken; beseffen; doorzien; een blik werpen; gewaarworden; inzien; merken; met het verstand vatten; onderkennen; opmerken; realiseren; signaleren; snappen; waarnemen
desempeñar aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien beoefenen; bijleggen; functie bekleden; goedmaken; onderscheiden; ruzie afsluiten; uit elkaar houden; uiteenhouden; uitoefenen; vervullen
destacarse aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien afsteken; decoreren; een ereteken geven; een onderscheidingsteken geven; eruit springen; gewaarworden; in het oog lopen; naar de vijand overlopen; onderscheiden; ontwaren; opvallen; ridderen; te zien krijgen; uitspringen; uitsteken; van elkaar onderscheiden
diferenciar aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien decoreren; differentiëren; een ereteken geven; een onderscheidingsteken geven; onderscheid maken; onderscheiden; ridderen; schelen; uit elkaar houden; uiteenhouden; van elkaar onderscheiden; verschil maken; verschillen
diferenciarse aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien afwijken; differentiëren; een ereteken geven; onderscheiden; uit elkaar houden; uiteenhouden; van elkaar onderscheiden; verschillen
discernir aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien decoreren; een ereteken geven; een onderscheidingsteken geven; gewaarworden; onderscheid maken; onderscheiden; ontwaren; ridderen; te zien krijgen; uit elkaar houden; uiteenhouden
distinguir aanschouwen; bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; turen; voelen; waarnemen; zien aankijken; bekijken; bemerken; beseffen; differentiëren; doorzien; een ereteken geven; gadeslaan; gewaarworden; inzien; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; merken; onderkennen; onderscheid maken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; realiseren; signaleren; te zien krijgen; tekenen; toeschouwen; typeren; uit elkaar houden; uiteenhouden; van elkaar onderscheiden; waarnemen
distinguirse aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien een ereteken geven; excelleren; gewaarworden; onderscheiden; ontwaren; overtreffen; schitteren; te zien krijgen; uit elkaar houden; uitblinken; uitblinken boven; uiteenhouden; uitmunten; uitsteken; van elkaar onderscheiden
divisar aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien doorvorsen; naspeuring doen; onderscheiden; rechercheren; snuffelen; speuren; uit elkaar houden; uiteenhouden
entrever bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; ontwaren; voelen; waarnemen; zien
estar presente bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aanwezig zijn; bijwonen; er zijn; erbij zijn; tegenwoordig zijn
experimentar aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien beleven; doorleven; doormaken; doorstaan; ervaren; ervaren als; experimenteren; gewaarworden; inleven; invoelen; meeleven; meemaken; ondervinden; verdragen; verduren; verteren; voelen
hojear aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien aankijken; bekijken; bladeren; blikken; blikken werpen; doorbladeren; gadeslaan; toeschouwen
luquear aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien
mirar aanschouwen; bekijken; gadeslaan; kijken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; waarnemen; zien aankijken; bekijken; beproeven; blikken; blikken werpen; gadeslaan; gewaarworden; in de gaten houden; in het oog houden; keuren; kijken; koekeloeren; onderscheiden; onderzoeken; ontwaren; opletten; schouwen; speurend kijken; staren; te zien krijgen; testen; toekijken; toeschouwen; toezien; turen
notar aanschouwen; bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; turen; voelen; waarnemen; zien aankijken; aanmerken; aanrekenen; aanwrijven; bekijken; bemerken; berispen; beschuldigen; blameren; gadeslaan; gewaarworden; gispen; laken; merken; nadragen; opmerken; signaleren; terechtwijzen; toeschouwen; vermanen; verwijten; voor de voeten gooien; voorhouden; waarnemen
observar aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; turen; voelen; waarnemen; zien aanblikken; aankijken; aanmerken; aanzien; bekijken; bekrachtigen; bemerken; bestempelen; certificeren; gadeslaan; gewaarworden; in de gaten houden; in het oog houden; kijken; merken; opletten; opmerken; schouwen; signaleren; toekijken; toeschouwen; toezien; waarmerken; waarnemen
percatarse de aanschouwen; bekijken; gadeslaan; kijken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; waarnemen; zien bekrachtigen; bemerken; bestempelen; certificeren; gewaarworden; in de gaten houden; in het oog houden; merken; onderscheiden; ontwaren; opletten; opmerken; signaleren; te zien krijgen; toekijken; toezien; waarmerken; waarnemen
percibir aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; turen; voelen; waarnemen; zien aanblikken; aankijken; aanzien; bekijken; bemerken; casseren; gadeslaan; gewaarworden; in de gaten houden; in het oog houden; merken; onderscheiden; ontwaren; opletten; opmerken; signaleren; te zien krijgen; toeschouwen; toezien; uit elkaar houden; uiteenhouden; waarnemen
reemplazar aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien aflossen; negeren; remplaceren; talrijker maken; uitbreiden; vergroten; vermeerderen; vernieuwen; vervangen; verwisselen
señalar aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien aanmerken; bekrachtigen; bemerken; berispen; bestempelen; certificeren; gewaarworden; manen; merken; onderstrepen; opmerken; seinen; signalen geven; signaleren; terechtwijzen; vermanen; waarmerken; waarnemen; waarschuwen; wijzen naar
substituir aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien
suplir aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien bijleggen; extra betalen; geld toe leggen; nabezorgen; naleveren; talrijker maken; uitbreiden; vergroten; vermeerderen
ver aanschouwen; bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; turen; voelen; waarnemen; zien aankijken; bekijken; bekrachtigen; bestempelen; certificeren; gadeslaan; merken; toeschouwen; waarmerken; weergeven
vigilar bekijken; gadeslaan; kijken; observeren; waarnemen; zien bewaken; hoeden; in de gaten houden; in het oog houden; opletten; patrouilleren; toezien; toezien op; waken; wakker blijven
vislumbrar aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien doorvorsen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cuidado kuis; net; onderhouden; proper; rein; schoon; sec; verzorgd; zindelijk

Verwante woorden van "zien":

 • ziens

Verwante definities voor "zien":

 1. een bepaald uiterlijk hebben1
  • wat zie je bleek!1
 2. het begrijpen1
  • hij ziet nu wel dat zij gelijk had1
 3. het met je ogen waarnemen1
  • ik zie in de verte een man lopen1

Wiktionary: zien

zien
verb
 1. waarnemen met het oog

Cross Translation:
FromToVia
zien ver see — perceive with the eyes
zien mostrar show — display
zien ver voir — Percevoir l’image des objets par l’organe de la vue