Nederlands

Uitgebreide vertaling voor aanmoedigen (Nederlands) in het Frans

aanmoedigen:

aanmoedigen werkwoord (moedig aan, moedigt aan, moedigde aan, moedigden aan, aangemoedigd)

 1. aanmoedigen (aanvuren; toejuichen; bezielen)
  promouvoir; applaudir; favoriser; exciter; ovationner; acclamer; enthousiasmer; inspirer; ranimer; stimuler; attiser; vivifier; donner du courage; animer quelqu'un
  • promouvoir werkwoord (promeus, promeut, promouvons, promouvez, )
  • applaudir werkwoord (applaudis, applaudit, applaudissons, applaudissez, )
  • favoriser werkwoord (favorise, favorises, favorisons, favorisez, )
  • exciter werkwoord (excite, excites, excitons, excitez, )
  • ovationner werkwoord (ovationne, ovationnes, ovationnons, ovationnez, )
  • acclamer werkwoord (acclame, acclames, acclamons, acclamez, )
  • enthousiasmer werkwoord (enthousiasme, enthousiasmes, enthousiasmons, enthousiasmez, )
  • inspirer werkwoord (inspire, inspires, inspirons, inspirez, )
  • ranimer werkwoord (ranime, ranimes, ranimons, ranimez, )
  • stimuler werkwoord (stimule, stimules, stimulons, stimulez, )
  • attiser werkwoord (attise, attises, attisons, attisez, )
  • vivifier werkwoord (vivifie, vivifies, vivifions, vivifiez, )
  • donner du courage werkwoord
  • animer quelqu'un werkwoord
 2. aanmoedigen (iemand motiveren; stimuleren; prikkelen)
  encourager; stimuler; motiver; aggraver; inciter; éperonner; animer; activer; attiser; ranimer
  • encourager werkwoord (encourage, encourages, encourageons, encouragez, )
  • stimuler werkwoord (stimule, stimules, stimulons, stimulez, )
  • motiver werkwoord (motive, motives, motivons, motivez, )
  • aggraver werkwoord (aggrave, aggraves, aggravons, aggravez, )
  • inciter werkwoord (incite, incites, incitons, incitez, )
  • éperonner werkwoord (éperonne, éperonnes, éperonnons, éperonnez, )
  • animer werkwoord (anime, animes, animons, animez, )
  • activer werkwoord (active, actives, activons, activez, )
  • attiser werkwoord (attise, attises, attisons, attisez, )
  • ranimer werkwoord (ranime, ranimes, ranimons, ranimez, )
 3. aanmoedigen (stimuleren; activeren; opwekken; oppeppen; bezielen)
  enflammer; stimuler; vivifier; activer; raviver; animer
  • enflammer werkwoord (enflamme, enflammes, enflammons, enflammez, )
  • stimuler werkwoord (stimule, stimules, stimulons, stimulez, )
  • vivifier werkwoord (vivifie, vivifies, vivifions, vivifiez, )
  • activer werkwoord (active, actives, activons, activez, )
  • raviver werkwoord (ravive, ravives, ravivons, ravivez, )
  • animer werkwoord (anime, animes, animons, animez, )
 4. aanmoedigen (aanvuren; toemoedigen; bemoedigen; stimuleren)
  encourager; inciter; applaudir; animer; exciter; activer; attiser; ranimer; acclamer; stimuler; aviver; aiguillonner; ovationner; tisonner; exciter à
  • encourager werkwoord (encourage, encourages, encourageons, encouragez, )
  • inciter werkwoord (incite, incites, incitons, incitez, )
  • applaudir werkwoord (applaudis, applaudit, applaudissons, applaudissez, )
  • animer werkwoord (anime, animes, animons, animez, )
  • exciter werkwoord (excite, excites, excitons, excitez, )
  • activer werkwoord (active, actives, activons, activez, )
  • attiser werkwoord (attise, attises, attisons, attisez, )
  • ranimer werkwoord (ranime, ranimes, ranimons, ranimez, )
  • acclamer werkwoord (acclame, acclames, acclamons, acclamez, )
  • stimuler werkwoord (stimule, stimules, stimulons, stimulez, )
  • aviver werkwoord (avive, avives, avivons, avivez, )
  • aiguillonner werkwoord (aiguillonne, aiguillonnes, aiguillonnons, aiguillonnez, )
  • ovationner werkwoord (ovationne, ovationnes, ovationnons, ovationnez, )
  • tisonner werkwoord (tisonne, tisonnes, tisonnons, tisonnez, )
  • exciter à werkwoord
 5. aanmoedigen
  faciliter
  • faciliter werkwoord (facilite, facilites, facilitons, facilitez, )

Conjugations for aanmoedigen:

o.t.t.
 1. moedig aan
 2. moedigt aan
 3. moedigt aan
 4. moedigen aan
 5. moedigen aan
 6. moedigen aan
o.v.t.
 1. moedigde aan
 2. moedigde aan
 3. moedigde aan
 4. moedigden aan
 5. moedigden aan
 6. moedigden aan
v.t.t.
 1. heb aangemoedigd
 2. hebt aangemoedigd
 3. heeft aangemoedigd
 4. hebben aangemoedigd
 5. hebben aangemoedigd
 6. hebben aangemoedigd
v.v.t.
 1. had aangemoedigd
 2. had aangemoedigd
 3. had aangemoedigd
 4. hadden aangemoedigd
 5. hadden aangemoedigd
 6. hadden aangemoedigd
o.t.t.t.
 1. zal aanmoedigen
 2. zult aanmoedigen
 3. zal aanmoedigen
 4. zullen aanmoedigen
 5. zullen aanmoedigen
 6. zullen aanmoedigen
o.v.t.t.
 1. zou aanmoedigen
 2. zou aanmoedigen
 3. zou aanmoedigen
 4. zouden aanmoedigen
 5. zouden aanmoedigen
 6. zouden aanmoedigen
diversen
 1. moedig aan!
 2. moedigt aan!
 3. aangemoedigd
 4. aanmoedigende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

aanmoedigen [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. aanmoedigen (aanvuren; stimuleren; toejuichen)
  l'exciter; l'inciter; la stimuler
  • exciter [la ~] zelfstandig naamwoord
  • inciter [la ~] zelfstandig naamwoord
  • stimuler [la ~] zelfstandig naamwoord
 2. aanmoedigen (aansporen; aanzetten; stimuleren; prikkel)
  l'incitation; l'encouragement; le stimulant; l'aiguillon; la stimulation

Vertaal Matrix voor aanmoedigen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aiguillon aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren aanmoediging; aansporing; animering; impuls; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering
encouragement aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren aanmoediging; aansporen; aansporing; animering; bemoediging; impuls; opmontering; opwekking; prikkel; steun; stimulans; stimulering; vertroosting
exciter aanmoedigen; aanvuren; stimuleren; toejuichen
incitation aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren aanmoediging; aansporen; aansporing; aanstichting; aanzet; animering; impuls; instigatie; opwekking; prikkel; steun; stimulans; stimulering; uitlokking; veroorzaking
inciter aanmoedigen; aanvuren; stimuleren; toejuichen
stimulant aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren aanmoediging; aansporing; aanzet; animering; doping; drug; genotmiddel; impuls; opwekkend middel; opwekking; pep; pepmiddel; prikkel; staaldrank; stimulans; stimulerend middel; stimulering
stimulation aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren aanmoediging; aansporen; aansporing; aanzet; animering; impuls; opwekking; prikkel; steun; stimulans; stimulatie; stimulering
stimuler aanmoedigen; aanvuren; stimuleren; toejuichen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acclamer aanmoedigen; aanvuren; bemoedigen; bezielen; stimuleren; toejuichen; toemoedigen applaudisseren; bejubelen; klappen; toejuichen
activer aanmoedigen; aanvuren; activeren; bemoedigen; bezielen; iemand motiveren; oppeppen; opwekken; prikkelen; stimuleren; toemoedigen aanblazen; aanjagen; aansporen; aanstoken; aanvangen; aanwakkeren; aanzetten; aanzetten tot; accelereren; activeren; animeren; beginnen; bespoedigen; doen opvlammen; initiëren; instigeren; introduceren; kennis laten maken; motiveren; op gang brengen; opjutten; oppoken; opporren; opstoken; poken; porren; provoceren; starten; stimuleren; stoken; van start gaan; verhaasten; versnellen; voorstellen
aggraver aanmoedigen; iemand motiveren; prikkelen; stimuleren aanscherpen; bemoeilijken; erger maken; escaleren; intensiveren; moeilijker maken; toespitsen; uit de hand lopen; verergeren; verhevigen; versterken; verzwaren; zwaarder maken
aiguillonner aanmoedigen; aanvuren; bemoedigen; stimuleren; toemoedigen aansporen; aanwakkeren; aanzetten; aanzetten tot; aanzwiepen; animeren; instigeren; motiveren; opdrijven; oppoken; opporren; opwekken; opwinden; opzwepen; prikkelen; provoceren; sterk prikkelen; stimuleren; voortdrijven; voortjagen; wegjagen
animer aanmoedigen; aanvuren; activeren; bemoedigen; bezielen; iemand motiveren; oppeppen; opwekken; prikkelen; stimuleren; toemoedigen aanjagen; aansporen; aanzetten; aanzetten tot; activeren; animeren; bezielen; een inspirerende werking hebben; inboezemen; ingeven; inspireren; instigeren; motiveren; opjutten; opleven; opwekken; porren; provoceren; reanimeren; stimuleren; tot leven wekken; verlevendigen; wakker schudden
animer quelqu'un aanmoedigen; aanvuren; bezielen; toejuichen iemand opstoken; opjutten; opzetten
applaudir aanmoedigen; aanvuren; bemoedigen; bezielen; stimuleren; toejuichen; toemoedigen applaudisseren; bejubelen; klappen; toejuichen
attiser aanmoedigen; aanvuren; bemoedigen; bezielen; iemand motiveren; prikkelen; stimuleren; toejuichen; toemoedigen aanblazen; aanjagen; aansporen; aanstoken; aanwakkeren; aanzetten; aanzetten tot; agiteren; animeren; doen opvlammen; iets aanstoken; in beroering brengen; instigeren; omroeren; opjutten; oppoken; opporren; oprakelen; opstoken; poken; porren; provoceren; roeren; stimuleren; stoken; ter sprake brengen; wakker schudden
aviver aanmoedigen; aanvuren; bemoedigen; stimuleren; toemoedigen aanblazen; aanstoken; aanwakkeren; activeren; iets aanstoken; motiveren; opleven; oppoken; opporren; opstoken; opwekken; poken; reanimeren; stoken; tot leven wekken; verlevendigen
donner du courage aanmoedigen; aanvuren; bezielen; toejuichen
encourager aanmoedigen; aanvuren; bemoedigen; iemand motiveren; prikkelen; stimuleren; toemoedigen aanblazen; aansporen; aanstoken; aanwakkeren; aanzetten; aanzetten tot; aanzwiepen; animeren; instigeren; moed inspreken; motiveren; opdrijven; oppoken; opstoken; poken; provoceren; stimuleren; stoken; voortdrijven; voortjagen; wegjagen
enflammer aanmoedigen; activeren; bezielen; oppeppen; opwekken; stimuleren
enthousiasmer aanmoedigen; aanvuren; bezielen; toejuichen bezielen; een inspirerende werking hebben; inboezemen; ingeven; inspireren
exciter aanmoedigen; aanvuren; bemoedigen; bezielen; stimuleren; toejuichen; toemoedigen aanblazen; aanjagen; aansporen; aanstoken; aanwakkeren; aanzetten; aanzetten tot; animeren; iets aanstoken; instigeren; motiveren; opfokken; ophitsen; opjutten; oppoken; opporren; opruien; opstoken; opvrijen; opwekken; opwinden; poken; porren; prikkelen; provoceren; stimuleren; stoken
exciter à aanmoedigen; aanvuren; bemoedigen; stimuleren; toemoedigen aanblazen; aanstoken; aanwakkeren; iets aanstoken; oppoken; opstoken; poken; stoken
faciliter aanmoedigen bemakkelijken; simplificeren; vereenvoudigen; vergemakkelijken; versoberen
favoriser aanmoedigen; aanvuren; bezielen; toejuichen avanceren; begunstigen; bevoordelen; bevorderen; doneren; geven; helpen; promoten; promoveren; schenken; voorschuiven; voortrekken
inciter aanmoedigen; aanvuren; bemoedigen; iemand motiveren; prikkelen; stimuleren; toemoedigen aandrijven; aanjagen; aansporen; aanstoken; aanwakkeren; aanzetten; aanzetten tot; aanzwiepen; animeren; instigeren; motiveren; opdrijven; opfokken; ophitsen; opjutten; opkrikken; oppoken; opporren; opruien; opstoken; opwekken; opwinden; poken; porren; prikkelen; provoceren; stimuleren; voortdrijven; voortjagen; wakker schudden; wegjagen
inspirer aanmoedigen; aanvuren; bezielen; toejuichen bezielen; een inspirerende werking hebben; inboezemen; ingeven; inspireren
motiver aanmoedigen; iemand motiveren; prikkelen; stimuleren motiveren
ovationner aanmoedigen; aanvuren; bemoedigen; bezielen; stimuleren; toejuichen; toemoedigen bejubelen; toejuichen
promouvoir aanmoedigen; aanvuren; bezielen; toejuichen avanceren; bevorderd worden; bevorderen; helpen; hogerop komen; niveau verhogen; promoten; promoveren; zich opwerken
ranimer aanmoedigen; aanvuren; bemoedigen; bezielen; iemand motiveren; prikkelen; stimuleren; toejuichen; toemoedigen aanblazen; aanstoken; aanwakkeren; activeren; bekomen; doen opvlammen; opleven; oppoken; opporren; oprakelen; opstoken; opwekken; poken; reanimeren; stoken; ter sprake brengen; tot leven wekken; verfrissen; verkwikken; verlevendigen; zich hervinden
raviver aanmoedigen; activeren; bezielen; oppeppen; opwekken; stimuleren activeren; blij maken; fleurig maken; opfleuren; opleven; opmonteren; oprakelen; opwekken; reanimeren; ter sprake brengen; tot leven wekken; verkwikken; verlevendigen; vrolijker worden
stimuler aanmoedigen; aanvuren; activeren; bemoedigen; bezielen; iemand motiveren; oppeppen; opwekken; prikkelen; stimuleren; toejuichen; toemoedigen aanblazen; aandrijven; aansporen; aanwakkeren; aanzetten; aanzetten tot; aanzwiepen; activeren; animeren; bezielen; doen opvlammen; een inspirerende werking hebben; inboezemen; ingeven; inspireren; instigeren; motiveren; opdrijven; opkrikken; oppoken; opporren; opwekken; opwinden; prikkelen; provoceren; stimuleren; voortdrijven; voortjagen; wakker schudden; wegjagen
tisonner aanmoedigen; aanvuren; bemoedigen; stimuleren; toemoedigen aanblazen; aanjagen; aansporen; aanstoken; aanwakkeren; doen opvlammen; opjutten; oppoken; opporren; opstoken; poken; porren; stoken
vivifier aanmoedigen; aanvuren; activeren; bezielen; oppeppen; opwekken; stimuleren; toejuichen activeren; bezielen; een inspirerende werking hebben; inboezemen; ingeven; inspireren; opleven; opwekken; reanimeren; tot leven wekken; verlevendigen
éperonner aanmoedigen; iemand motiveren; prikkelen; stimuleren aanjagen; aansporen; aanzetten; aanzetten tot; animeren; bonken; hameren; instigeren; opjutten; porren; provoceren; rammen; slaan; stimuleren
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
activer inschakelen
promouvoir niveau verhogen
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
stimulant stimulans
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
stimulant aansporend; animerend; bemoedigend; hartversterkend; opwekkend; stimulerend

Wiktionary: aanmoedigen

aanmoedigen
verb
 1. moed inspreken
aanmoedigen
verb
 1. relever les forces, ranimer, remonter, tant au sens physique ou médical, qu'au sens moral.

Cross Translation:
FromToVia
aanmoedigen encourager abet — to assist or encourage in crime
aanmoedigen encourager encourage — mentally support or motivate
aanmoedigen encourager encourage — spur on, recommend
aanmoedigen encourager prod — encourage
aanmoedigen inciter prompt — to lead someone toward what they should say or do