Nederlands

Uitgebreide vertaling voor aannemelijk (Nederlands) in het Frans

aannemelijk:

aannemelijk bijvoeglijk naamwoord

  1. aannemelijk (plausibel; waarschijnlijk; geloofwaardig; acceptabel)
    probable; plausiblement; plausible; crédible; vraisemblable; convaincant; de façon vraisemblable; d'une manière vraisemblable; d'une façon convaincante
  2. aannemelijk (geldig; valide; valabel)
    valable; valide; légitime; fondé; juste; en règle; autorisé; licite
  3. aannemelijk (op goede gronden steunend; gegrond; gefundeerd; )
    raisonnable; fondé; plausible; solide; réfléchi; légitime; mûri; solidement; irrefutable; juste; crédible; vraisemblable; raisonnablement; médité; bien pesé; qui tient debout

Vertaal Matrix voor aannemelijk:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
juste eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
valide aannemelijk; geldig; valabel; valide billijk; gegrond; geldig; gewettigd; rechtmatig; rechtvaardig; valide; wetmatig; wettig
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
autorisé aannemelijk; geldig; valabel; valide aangenomen; aanvaard; accoord; bevoegd; geaccepteerd; geautoriseerd; geoorloofd; gepermitteerd; gerechtigd; gerechtvaardigd; gewettigd; gezaghebbend; goedgekeurd; met gezag bekleed; op deugdelijke gronden steunend; toegelaten; toegestaan; veroorloofd
bien pesé aannemelijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; logisch; op goede gronden steunend; solide; steekhoudend overdacht; weldoordacht; weloverwogen
convaincant aannemelijk; acceptabel; geloofwaardig; plausibel; waarschijnlijk afdoend; beslissend; klemmend; overtuigend
crédible aannemelijk; acceptabel; degelijk; gefundeerd; gegrond; geloofwaardig; logisch; op goede gronden steunend; plausibel; solide; steekhoudend; waarschijnlijk
d'une façon convaincante aannemelijk; acceptabel; geloofwaardig; plausibel; waarschijnlijk afdoend; beslissend; overtuigend
d'une manière vraisemblable aannemelijk; acceptabel; geloofwaardig; plausibel; waarschijnlijk
de façon vraisemblable aannemelijk; acceptabel; geloofwaardig; plausibel; waarschijnlijk
en règle aannemelijk; geldig; valabel; valide akkoord; gerechtvaardigd; gewettigd; in orde; mee eens; op deugdelijke gronden steunend
fondé aannemelijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; geldig; logisch; op goede gronden steunend; solide; steekhoudend; valabel; valide billijk; gefundeerd; gegrond; gerechtvaardigd; gesticht; grondig; onderbouwd; opgericht; rechtmatig; zorgvuldig
irrefutable aannemelijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; logisch; op goede gronden steunend; solide; steekhoudend
juste aannemelijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; geldig; logisch; op goede gronden steunend; solide; steekhoudend; valabel; valide beslist; braaf; chagrijnig; correct; daarnet; eerlijk; eng; fair; feitelijk; geconcentreerd; geheid; gewis; goed; grondig; heus; ingespannen; integer; juist; kloppend; knorrig; korzelig; krap; krek; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; net; nog maar; nors; nurks; onbesproken; onkreukbaar; pas; precies; rakelings; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reëel; stellig; strak; ternauwernood; uitgerekend; van sterk gehalte; vast; vast en zeker; verdiept; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zojuist; zonet; zorgvuldig
licite aannemelijk; geldig; valabel; valide bevoegd; geautoriseerd; gerechtigd; gewettigd; legaal; legitiem; rechtsgeldig; wettelijk; wettig
légitime aannemelijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; geldig; logisch; op goede gronden steunend; solide; steekhoudend; valabel; valide bevoegd; billijk; braaf; eerlijk; fair; geautoriseerd; gerechtigd; gerechtvaardigd; gewettigd; legaal; legitiem; op deugdelijke gronden steunend; rechtgeaard; rechtmatig; rechtschapen; rechtsgeldig; rechtvaardig; wetmatig; wettelijk; wettig
médité aannemelijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; logisch; op goede gronden steunend; solide; steekhoudend
mûri aannemelijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; logisch; op goede gronden steunend; solide; steekhoudend
plausible aannemelijk; acceptabel; degelijk; gefundeerd; gegrond; geloofwaardig; logisch; op goede gronden steunend; plausibel; solide; steekhoudend; waarschijnlijk vermoedelijk; waarschijnlijk
plausiblement aannemelijk; acceptabel; geloofwaardig; plausibel; waarschijnlijk vermoedelijk; waarschijnlijk
probable aannemelijk; acceptabel; geloofwaardig; plausibel; waarschijnlijk vermoedelijk; waarschijnlijk
qui tient debout aannemelijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; logisch; op goede gronden steunend; solide; steekhoudend
raisonnable aannemelijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; logisch; op goede gronden steunend; solide; steekhoudend bedachtzaam; behoorlijke; betaalbaar; billijk; correct; diep; diepzinnig; doordacht; gewettigd; nadenkend; pienter; raadzaam; rationeel; rechtmatig; rechtvaardig; redelijk; redelijke; tamelijke; verstandelijk; verstandig; weldenkend; wetmatig; wettig; wijs; wijselijk; zinnig
raisonnablement aannemelijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; logisch; op goede gronden steunend; solide; steekhoudend bedachtzaam; billijk; correct; diep; diepzinnig; doordacht; gewettigd; nadenkend; pienter; raadzaam; rationeel; rechtmatig; rechtvaardig; redelijk; verstandelijk; verstandig; weldenkend; wetmatig; wettig; wijs; wijselijk; zinnig
réfléchi aannemelijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; logisch; op goede gronden steunend; solide; steekhoudend alert; bedachtzaam; behoedzaam; bezonnen; doelbewust; doordacht; gegrond; hoede; omzichtig; overdacht; paraat; reflexief; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend; wederkerend
solide aannemelijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; logisch; op goede gronden steunend; solide; steekhoudend behoorlijk; bestendig; betrouwbaar; danig; dapper; degelijk; degelijke; deugdelijk; doorwrocht; duchtig; ferm; fiks; flink; fors; gedegen; hecht; kordaat; moedig; moreel sterk; onderlegd; onveranderlijk; potig; robuust; solide; standvastig; sterk; stevig; stevig gebouwd; stoer; van goede hoedanigheid
solidement aannemelijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; logisch; op goede gronden steunend; solide; steekhoudend bestendig; degelijke; ferm; fiks; flink; fors; kordaat; onveranderlijk; potig; stabiel; standvastig; stevig
valable aannemelijk; geldig; valabel; valide
vraisemblable aannemelijk; acceptabel; degelijk; gefundeerd; gegrond; geloofwaardig; logisch; op goede gronden steunend; plausibel; solide; steekhoudend; waarschijnlijk vermoedelijk; waarschijnlijk

Verwante woorden van "aannemelijk":

  • aannemelijkheid, aannemelijker, aannemelijkere, aannemelijkst, aannemelijkste, aannemelijke

Wiktionary: aannemelijk

aannemelijk
Cross Translation:
FromToVia
aannemelijk admissible admissible — capable or deserving to be admitted, accepted or allowed; allowable, permissible, acceptable
aannemelijk passable; tolérable; acceptable palatable — tolerable, acceptable