Nederlands

Uitgebreide vertaling voor aanwenden (Nederlands) in het Frans

aanwenden:

aanwenden werkwoord (wend aan, wendt aan, wendde aan, wendden aan, aangewend)

 1. aanwenden (benutten; gebruiken; toepassen; aangrijpen)
  utiliser; employer; appliquer; engager; faire usage de; prendre en service; consacrer
  • utiliser werkwoord (utilise, utilises, utilisons, utilisez, )
  • employer werkwoord (emploie, emploies, employons, employez, )
  • appliquer werkwoord (applique, appliques, appliquons, appliquez, )
  • engager werkwoord (engage, engages, engageons, engagez, )
  • faire usage de werkwoord
  • prendre en service werkwoord
  • consacrer werkwoord (consacre, consacres, consacrons, consacrez, )
 2. aanwenden (gebruik maken van; gebruiken; benutten; utiliseren)
  utiliser; faire usage de; user; employer; user de; se servir de
  • utiliser werkwoord (utilise, utilises, utilisons, utilisez, )
  • faire usage de werkwoord
  • user werkwoord (use, uses, usons, usez, )
  • employer werkwoord (emploie, emploies, employons, employez, )
  • user de werkwoord
  • se servir de werkwoord
 3. aanwenden (bezigen; gebruiken; toepassen)
  user; utiliser; employer; appliquer
  • user werkwoord (use, uses, usons, usez, )
  • utiliser werkwoord (utilise, utilises, utilisons, utilisez, )
  • employer werkwoord (emploie, emploies, employons, employez, )
  • appliquer werkwoord (applique, appliques, appliquons, appliquez, )

Conjugations for aanwenden:

o.t.t.
 1. wend aan
 2. wendt aan
 3. wendt aan
 4. wenden aan
 5. wenden aan
 6. wenden aan
o.v.t.
 1. wendde aan
 2. wendde aan
 3. wendde aan
 4. wendden aan
 5. wendden aan
 6. wendden aan
v.t.t.
 1. heb aangewend
 2. hebt aangewend
 3. heeft aangewend
 4. hebben aangewend
 5. hebben aangewend
 6. hebben aangewend
v.v.t.
 1. had aangewend
 2. had aangewend
 3. had aangewend
 4. hadden aangewend
 5. hadden aangewend
 6. hadden aangewend
o.t.t.t.
 1. zal aanwenden
 2. zult aanwenden
 3. zal aanwenden
 4. zullen aanwenden
 5. zullen aanwenden
 6. zullen aanwenden
o.v.t.t.
 1. zou aanwenden
 2. zou aanwenden
 3. zou aanwenden
 4. zouden aanwenden
 5. zouden aanwenden
 6. zouden aanwenden
diversen
 1. wend aan!
 2. wendt aan!
 3. aangewend
 4. aanwendende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

aanwenden [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. aanwenden (toepassing; gebruik; aanwending)
  l'application; l'usage; l'utilisation; l'emploi

Vertaal Matrix voor aanwenden:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
application aanwenden; aanwending; gebruik; toepassing aandrang; aanleggen; aanwending; ambitie; applicatie; arbeidzaamheid; behandeling; boordsel; devotie; doel; doeleinde; drang; eerzucht; galon; gebruik; genegenheid; hantering; ijver; ijverigheid; industrie; inzet; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; omzoming; oplegsel; overgave; passement; programma; streven; tak van nijverheid; toegewijdheid; toepassing; toewijding; trouw; vlijt; vlijtigheid; werklust; werkzaamheid; zakelijke toepassing; zorgzaamheid
emploi aanwenden; aanwending; gebruik; toepassing aanstelling; aanwending; ambacht; ambt; arbeid; arbeidsplaats; baan; behandeling; benoeming; benutting; beroep; bezigheid; dienstbetrekking; dienstverband; functie; gebruik; gewoonte; hantering; inspanning; installatie; inzet; job; karwei; loonarbeid; loonwerk; positie; professie; taak; taakverschaffing; tewerkstelling; toepassing; traditie; usance; vak; werk; werkgelegenheid; werkkring; werkplek; werkverschaffing; werkzaamheid
usage aanwenden; aanwending; gebruik; toepassing aanwending; afhankelijkheid op basis van gebruik; behandeling; gebruik; gewoonte; hantering; inzet; overlevering; taalgebruik; toepassing; traditie; usance; volksgebruik; woordgebruik
utilisation aanwenden; aanwending; gebruik; toepassing aanwending; benutting; gebruik; inzet; toepassing; utilisatie
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appliquer aangrijpen; aanwenden; benutten; bezigen; gebruiken; toepassen beoefenen; bezigen; bijzetten; binnen gieten; gebruik maken van; gebruiken; geven; hanteren; iemand iets toedienen; ingeven; naleven; neerzetten; plaatsen; toepassen; uitoefenen; verstrekken; zetten
consacrer aangrijpen; aanwenden; benutten; gebruiken; toepassen heiligen; inwijden; inzegenen; wijden; zegenen
employer aangrijpen; aanwenden; benutten; bezigen; gebruik maken van; gebruiken; toepassen; utiliseren bezigen; exploiteren; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; uitbuiten
engager aangrijpen; aanwenden; benutten; gebruiken; toepassen aangaan; aanknopen; aannemen; aanroepen; aantrekken; aanvaarden; aanvangen; aanwerven; accepteren; aftrappen; beginnen; benoemen; engageren; erbij betrekken; erbij halen; erbij roepen; in dienst nemen; in functie aanstellen; in ontvangst nemen; inhuren; inroepen; inviteren; mobiliseren; ondernemen; ontvangen; panden; rekruteren; ronselen; starten; uitnodigen; van start gaan; werven
faire usage de aangrijpen; aanwenden; benutten; gebruik maken van; gebruiken; toepassen; utiliseren bezigen; gebruik maken van; gebruiken; hanteren
prendre en service aangrijpen; aanwenden; benutten; gebruiken; toepassen aannemen; aantrekken; in dienst nemen; inhuren
se servir de aanwenden; benutten; gebruik maken van; gebruiken; toepassen; utiliseren bezigen; exploiteren; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; uitbuiten
user aanwenden; benutten; bezigen; gebruik maken van; gebruiken; toepassen; utiliseren afdragen; bezigen; consumeren; doorjagen; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; opgebruiken; opkrijgen; opmaken; slijten; uitgeven voor een maaltijd; verbruiken; verslijten; verteren; wegslijten
user de aanwenden; benutten; gebruik maken van; gebruiken; toepassen; utiliseren bezigen; exploiteren; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; uitbuiten
utiliser aangrijpen; aanwenden; benutten; bezigen; gebruik maken van; gebruiken; toepassen; utiliseren bezigen; consumeren; doorjagen; exploiteren; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; opmaken; uitbuiten; verbruiken

Wiktionary: aanwenden

aanwenden
verb
 1. Destiner une chose à un certain usage
 2. mettre une chose sur une autre, soit pour qu’elle y demeure adhérente, être pour qu’elle y laisser une empreinte, soit simplement pour qu’elle y toucher.
 3. Utiliser
 4. Traductions à trier suivant le sens.

aanwenden vorm van aanwennen:

aanwennen werkwoord (wen aan, went aan, wende aan, wenden aan, aangewend)

 1. aanwennen (eigenmaken; gewend raken; leren)
  apprendre; se familiariser; accoutumer; habituer; s'habituer; s'accoutumer
  • apprendre werkwoord (apprends, apprend, apprenons, apprenez, )
  • se familiariser werkwoord
  • accoutumer werkwoord (accoutume, accoutumes, accoutumons, accoutumez, )
  • habituer werkwoord (habitue, habitues, habituons, habituez, )
  • s'habituer werkwoord
  • s'accoutumer werkwoord

Conjugations for aanwennen:

o.t.t.
 1. wen aan
 2. went aan
 3. went aan
 4. wennen aan
 5. wennen aan
 6. wennen aan
o.v.t.
 1. wende aan
 2. wende aan
 3. wende aan
 4. wenden aan
 5. wenden aan
 6. wenden aan
v.t.t.
 1. heb aangewend
 2. hebt aangewend
 3. heeft aangewend
 4. hebben aangewend
 5. hebben aangewend
 6. hebben aangewend
v.v.t.
 1. had aangewend
 2. had aangewend
 3. had aangewend
 4. hadden aangewend
 5. hadden aangewend
 6. hadden aangewend
o.t.t.t.
 1. zal aanwennen
 2. zult aanwennen
 3. zal aanwennen
 4. zullen aanwennen
 5. zullen aanwennen
 6. zullen aanwennen
o.v.t.t.
 1. zou aanwennen
 2. zou aanwennen
 3. zou aanwennen
 4. zouden aanwennen
 5. zouden aanwennen
 6. zouden aanwennen
diversen
 1. wen aan!
 2. went aan!
 3. aangewend
 4. aanwennende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor aanwennen:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
accoutumer aanwennen; eigenmaken; gewend raken; leren gewennen
apprendre aanwennen; eigenmaken; gewend raken; leren aanleren; achter komen; beschrijven; bijbrengen; doceren; eigen maken; horen; instuderen; kennis opdoen; leerstof erin stampen; leren; mededelen; meekrijgen; meepikken; onderrichten; onderwijzen; ontdekken; oppikken; opsteken; te horen krijgen; uiteenzetten; verhalen; vernemen; vertellen; verwerven; vinden; zeggen
habituer aanwennen; eigenmaken; gewend raken; leren gewennen
s'accoutumer aanwennen; eigenmaken; gewend raken; leren acclimatiseren; gewennen; inpassen; wennen; zich thuisvoelen
s'habituer aanwennen; eigenmaken; gewend raken; leren gewend raken; gewennen; inburgeren
se familiariser aanwennen; eigenmaken; gewend raken; leren aanpassen; aarden; acclimatiseren; gewendraken; gewennen; inpassen; wennen; zich thuisvoelen

Wiktionary: aanwennen

aanwennen
verb
 1. Amener à prendre une habitude
 2. Faire prendre l’habitude ou une habitude.