Nederlands

Uitgebreide vertaling voor akkoord (Nederlands) in het Frans

akkoord:

akkoord bijvoeglijk naamwoord

 1. akkoord (mee eens; in orde)
  en règle; bien; parfait; bon; d'accord

akkoord [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het akkoord (regeling; afspraak; overeenkomst; schikking)
  l'arrangement; la convention; l'accord; le consentement
 2. het akkoord (goedkeuring; instemming)
  l'approbation; l'accord; l'autorisation; l'acceptation; le consentement; la permission
 3. het akkoord (permissie; goedkeuring; toestemming; goedvinden; fiat)
  la permission; l'autorisation; la concession; l'accord; l'admission
 4. het akkoord (regeling; vereffening; schikking; vergelijk)
  l'arrangement; l'accord; l'accommodement
 5. het akkoord (pact; bondgenootschap; liga; )
  le traité; le pacte; la convention; la ligue; la confédération; la fédération; la corporation; le rapport; la liaison; le syndicat; la relation; l'alliance; l'union; la coalition

akkoord

 1. akkoord (oké)

Vertaal Matrix voor akkoord:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acceptation akkoord; goedkeuring; instemming aanneming; aanvaarden; aanvaarding; acceptatie; accepteren; adopteren; adoptie; innerlijke aanvaarding
accommodement akkoord; regeling; schikking; vereffening; vergelijk
accord afspraak; akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; overeenkomst; permissie; regeling; schikking; toestemming; vereffening; vergelijk accoord; accorderen; afspreken; arrangement; bijval; compromis; contract; deal; eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; gemeenschappelijkheid; goedkeuring; harmonie; instemming; overeenkomst; overeenstemmen; overeenstemming; regeling; saamhorigheid; saamhorigheidsgevoel; solidariteit; toelating; toestemming; transactie; verbondenheid; vergelijk; zaak
admission akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming entree; entreeprijs; ingang; inlaat; plaatsing van artikel; toe-eigening; toegang; toegangsprijs; toekenning; toelating; toewijzing; verlening
alliance akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag alliantie; alliëren; associatie; bond; bondgenootschap; broederschap; bruiloft; bruiloftsdag; burgerlijke staat; coalitie; echt; echtverbintenis; eensgezindheid; genootschap; huwelijk; huwelijksdag; huwelijksring; machtsblok; saamhorigheid; sociëteit; solidariteit; trouwdag; trouwerij; trouwring; unie; verbond; verbondenheid; vereniging; vereniging van bevriende staten
approbation akkoord; goedkeuring; instemming accoord; autorisatie; bijval; fiat; goedkeuring; goedkeuringsactiviteit; instemmen; instemming; machtiging; toestemming; volmacht; welbevinden
arrangement afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking; vereffening; vergelijk afdoening; afhandeling; arrangement; bewerking; compromis; herschreven stuk; hiërarchie; indeling; instrumentatie; opbouw; opstelling; ordening; organisatie; orkestratie; rang; rangorde; rangschikken; rangschikking; regeling; samenstelling; schikking; structuur; systeem; vergelijk; volgorde
autorisation akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; permissie; toestemming autorisatie; fiat; geven van volmacht; lastbrief; lastgeving; licentie; machtiging; machtigingsformulier; mandaat; procuratie; toelating; toestemming; vergunning; volmacht; vrijbrief
bien activa; bezit; bezittingen; eigendom; goederen; have
bon bon; coupon; tegoedbon; waardebon
coalition akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag associatie; bond; broederschap; coalitie; coöperatie; genootschap; samenwerkingsverband; sociëteit; unie; verbond; vereniging
concession akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming concessie; erkenning; gunning; toegeving
confédération akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag associatie; bond; bonden; bondgenootschap; broederschap; coalitie; federatie; federaties; genootschap; liga; liga's; sociëteit; statenbond; unie; unies; verbond; vereniging; vereniging van bevriende staten; vereningingen van bedrijven
consentement afspraak; akkoord; goedkeuring; instemming; overeenkomst; regeling; schikking autorisatie; bijval; fiat; instemming; jawoord; machtiging; meegaandheid; toestemming; volgzaamheid; volmacht
convention afspraak; akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; overeenkomst; pact; regeling; schikking; unie; verbond; verdrag accoord; accorderen; afspreken; contract; gemeenschappelijkheid; goedkeuring; overeenkomst; overeenstemmen; toestemming; traktaat
corporation akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag ambachtsgilde; beroepsorganisatie; bond; broederschap; corporatie; genootschap; georganiseerd gezelschap; handelsmaatschappij; handelsonderneming; handelsvennootschap; handelsvereniging; handwerksgilde; onderneming; sociëteit; vereniging
fédération akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag associatie; bond; broederschap; coalitie; federatie; genootschap; liga; sociëteit; statenbond; unie; verbond; vereniging
liaison akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag OLE/DDE-koppeling; aaneenkoppeling; aaneenvoeging; aansluiting; affaire; afgesproken ontmoeting; afspraak; avontuurtje; band; binding; connectie; contact; correlatie; gebondenheid; gegevensbinding; het gebonden zijn; koppelen; koppeling; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; link; onderling verband; relatie; samenhang; samenvoeging; schakel; slippertje; verband; verbinding; verhouding; verkering
ligue akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag associatie; bond; broederschap; coalitie; federatie; genootschap; liga; sociëteit; statenbond; unie; verbond; vereniging
pacte akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag traktaat
parfait consumptie-ijs; consumptieijsjes; ijs; ijsje; ijsjes; roomijs
permission akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; permissie; toestemming autorisatie; bergpas; fiat; licentie; machtiging; pas; snipperdag; toelating; toestemming; vakantie; vergunning; verlof; verlofjaar; verlofpas; verloftijd; volmacht
rapport akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag aankondigen; aansluiting; band; bekendmaken; bericht; binding; connectie; correlatie; gebondenheid; geschiedenis; het gebonden zijn; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; link; melden; notulen; ommegang; rapport; referaat; relaas; relatie; reportage; samenhang; verband; verbinding; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; verhouding; verkering; verslag; vertelling; vertelsel; weergave
relation akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag aansluiting; affaire; avontuurtje; band; bekende; bekende persoon; binding; connectie; contact; correlatie; gebondenheid; het gebonden zijn; kennis; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; slippertje; verband; verbinding; verhouding; verkering; verwantschap
syndicat akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag bond; federatie; liga; statenbond; unie; vakbeweging; vakbond; vakbondsbeweging; vakvereniging; werknemersbond; werknemersorganisatie
traité akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag traktaat
union akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; federatie; liga; pact; unie; verbond; verdrag aaneenvoeging; alliantie; amalgamatie; associatie; bond; bondgenootschap; broederschap; bruiloftsdag; burgerlijke staat; coalitie; echt; echtverbintenis; eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; eenwording; federatie; fusie; genootschap; harmonie; huwelijk; huwelijksdag; huwelijkse staat; liga; saamhorigheidsgevoel; samendoen; samenklank; samensmelting; samenvoeging; sociëteit; solidariteit; statenbond; trouwdag; unie; verbinden; verbinding; verbond; vereniging; versmelting
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
liaison koppelen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- goed
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
liaison koppelen
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
OK! akkoord; oké
d'accord akkoord; oké
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bien akkoord; in orde; mee eens aanlokkelijk; aardig; behoorlijk; behoorlijke; bevallig; braaf; deugdzaam; erg; gekuist; gereinigd; heerlijk; hemels; in hoge mate; knap; kostelijk; lekker; leuk; lief; mooi; netjes; overheerlijk; reuzelekker; schoon; smakelijk; sympathiek; verlokkend; verreweg; verrukkelijk; voorbeeldig; welgemaakt; zalig; zoet; zuiver
bon akkoord; in orde; mee eens aangenaam; aanlokkelijk; aardig; adequaat; attent; behulpzaam; bekwaam; braaf; capabel; competent; eerlijk; gepast; geschikt; goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; heerlijk; hemels; hulpvaardig; juist; kostelijk; lekker; mild; overheerlijk; passend; plezierig; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reuzelekker; smakelijk; tof; verlokkend; verrukkelijk; voorkomend; vriendelijk; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig; zalig
d'accord akkoord; in orde; mee eens
en règle akkoord; in orde; mee eens aannemelijk; geldig; gerechtvaardigd; gewettigd; op deugdelijke gronden steunend; valabel; valide
parfait akkoord; in orde; mee eens beslist; briljant; excellent; fantastisch; feitelijk; foutloos; gaaf; geheid; gelikt; geweldig; gewis; grandioos; groots; heus; ideaal; magnifiek; onaangetast; patent; perfect; perfekt; picobello; piekfijn; puik; puntgaaf; reëel; schitterend; stellig; subliem; superbe; tiptop; uitgelezen; uitgezocht; uitmuntend; uitnemend; uitstekend; vast; vast en zeker; volleerd; volmaakt; voortreffelijk; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
traité behandeld

Verwante woorden van "akkoord":


Synoniemen voor "akkoord":


Verwante definities voor "akkoord":

 1. een stel afspraken1
  • Nederland en België hebben een akkoord gesloten1
 2. samenklank van drie of meer tonen1
  • bij het eerste akkoord herkende ik het lied1
 3. het is in orde, je bent het ermee eens1
  • we gaan akkoord met dit voorstel1

Wiktionary: akkoord

akkoord
Cross Translation:
FromToVia
akkoord accord chord — combination of three or more notes
akkoord être; pour; sur; d’accord; que; mettre einig — einer, derselben, der gleichen Meinung, übereinstimmend, einvernehmlich
akkoord accord AkkordMusik: das gleichzeitige, harmonische Erklingen mehrerer Ton

Verwante vertalingen van akkoord