Nederlands

Uitgebreide vertaling voor bekendmaking (Nederlands) in het Frans

bekendmaking:

bekendmaking [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de bekendmaking (afkondiging; publicatie; proclamatie; openbaarmaking; openbare publicatie)
  la publication; la promulgation; l'annonce; la révélation; la proclamation; le décret
 2. de bekendmaking (proclamatie; melding; aankondiging; )
  l'annonce; la promulgation; la proclamation; la publication; la notification; la parution publique; le décret; le faire-part
 3. de bekendmaking (mededeling; boodschap; bericht; )
  le message; la mention; l'annonce; la notice; la communication; l'avis; l'appel; l'envoi; le renvoi; l'information; la publication; la nouvelle
  • message [le ~] zelfstandig naamwoord
  • mention [la ~] zelfstandig naamwoord
  • annonce [la ~] zelfstandig naamwoord
  • notice [la ~] zelfstandig naamwoord
  • communication [la ~] zelfstandig naamwoord
  • avis [le ~] zelfstandig naamwoord
  • appel [le ~] zelfstandig naamwoord
  • envoi [le ~] zelfstandig naamwoord
  • renvoi [le ~] zelfstandig naamwoord
  • information [la ~] zelfstandig naamwoord
  • publication [la ~] zelfstandig naamwoord
  • nouvelle [la ~] zelfstandig naamwoord
 4. de bekendmaking
  l'affichage

Vertaal Matrix voor bekendmaking:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
affichage bekendmaking aanhechten; beeldscherm; voorplakken; voorvoegen; voorzetten; weergave
annonce aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; proclamatie; publicatie; relaas; tijding; uitspraak; verkondiging; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanzeggen; advertentie; adverteren; annonce; annonceren; annoncering; bekendmaken; bericht; bevestiging; bewering; commercial; declaratie; informeren; journaal; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melden; melding; nieuws; openbare publicatie; opheldering; publicatie; publikatie; reclame; reclameadvertentie; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verklaring
appel bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging appel; appèl; bellen; beroep juridisch; beroep doen op; convocatie; geroep; geschreeuw; informatie; inroeping; kennisgeving; lokroep; loktoon; mededeling; naamafroeping; opbellen; oproep; oproeping; roep; roepstem; verwittiging; wegroepen; wekroep
avis bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bericht; bewering; convocatie; denkbeeld; deurwaardersexploot; gezichtspunt; gezindheid; herinnering; houding; idee; informatie; interpretatie; inzicht; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; lezing; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; sein; sommatie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; vaststaande mening; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
communication bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aansluiting; aanzeggen; bericht; bevestiging; bewering; communicatie; connectie; contact; convocatie; declaratie; informatie; informeren; inzage; kennisgeven; kennisgeving; kennisneming; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opheldering; oproeping; publicatie; publikatie; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verbinding; verklaring; verwittiging
décret aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; verkondiging afkondiging; beslissing; besluit; besluiten; decreet; maatregel; openbaarmaking; openbare publicatie; publicatie; publikatie; raadsbesluit; regeringsbesluit; schikking; uitgave; uitgifte; uitvaardiging; voorziening
envoi bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging afgifte; aflevering; afzenden; bezorging; geleverde; inzending; leverantie; levering; posten; toezending; uitlevering; versturen; verzenden; verzending; wegsturen; zending
faire-part aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanzeggen; bericht; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; kennisneming; konde doen; mededeling; melding; opheldering; oproeping; rouwkaart; statement; toelichting; uitlegging; verklaring; verwittiging
information bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging berichtgeving; gerechtelijk onderzoek; informatie; informeren; mededelingen; navraag; voorlichting
mention bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondigen; aankondiging; aantekening; bekendmaken; bericht; melden; melding; notitie
message bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; bericht; berichtitem; document; e-mailbericht; melding
notice bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging bijsluiter; gebruiksaanwijzing
notification aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging aankondigen; aanschrijving; aanzegging; bekendmaken; convocatie; deurwaardersexploot; kennisgeving; melden; melding; nominatie; oproeping; sommatie; voordracht
nouvelle bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; bericht; journaal; mare; melding; nieuws; nieuwsbericht; novelle; officieus bericht; tijding
parution publique aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging openbaarmaking; openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte
proclamation aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; verkondiging afkondiging; bepalen; beschikken; decreet; openbaarmaking; openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitvaardiging; verordenen; voorschrijven
promulgation aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; verkondiging openbaarmaking; openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte
publication aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; proclamatie; publicatie; relaas; tijding; uitspraak; verkondiging; vermelding; verwittiging aankondiging; artikel; bericht; brokje; eindje; fragmentje; klein stukje; openbaarmaking; openbare publicatie; partje; publicatie; publiceren; publikatie; snippertje; stuk; stukje; uitgave; uitgeven; uitgifte; uitlegging; uitspreiding; verbreiding
renvoi bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging afdanken; afdanking; afschaffen; boer; boertje; burp; congé; ontslaan; oprisping; referentie; uit de dienst ontslaan; verwijzing
révélation afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie onthulling; ontmaskering
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
annonce aankondiging; advertentie

Verwante woorden van "bekendmaking":

 • bekendmakingen

Wiktionary: bekendmaking

bekendmaking
noun
 1. indice qui nous aider à connaître certaines choses ou qui nous éclairer sur une personne.