Overzicht
Nederlands naar Frans:   Meer gegevens...
  1. benul:
  2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor benul (Nederlands) in het Frans

benul:

benul [het ~] zelfstandig naamwoord

  1. het benul (besef; bewustzijn; notie)
    la conscience; la notion; la réalisation; la compréhension; l'idée
  2. het benul (mentale voorstelling; begrip)
    la conception; la notion; la vision; le point de vue; le concept; l'idée; la pensée

Vertaal Matrix voor benul:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
compréhension benul; besef; bewustzijn; notie begrijpen; begrip; begripsvermogen; bevattingsvermogen; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; hersens; idee; intelligentie; inzicht; notie; rede; scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; snappen; spitsheid; spitsvondigheid; vatten; verstand
concept begrip; benul; mentale voorstelling begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze
conception begrip; benul; mentale voorstelling begrip; begripsvermogen; bevattingsvermogen; brein; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; hersens; idee; intelligentie; interpretatie; inzicht; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; vaststaande mening; verstand; visie; zienswijze
conscience benul; besef; bewustzijn; notie begrip; conceptie; denkbeeld; geweten; notie
idée begrip; benul; besef; bewustzijn; mentale voorstelling; notie begrip; begripsvermogen; bevattingsvermogen; conceptie; denkbeeld; dunk; gedachte; gezichtspunt; hallucinatie; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze; zinsbegoocheling
notion begrip; benul; besef; bewustzijn; mentale voorstelling; notie begrip; begripsvermogen; bevattingsvermogen; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; sjoege; standpunt; visie; zienswijze
pensée begrip; benul; mentale voorstelling begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; gedachtegang; gedachteloop; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; redenatie; redeneertrant; standpunt; visie; zienswijze
point de vue begrip; benul; mentale voorstelling aspect; benadering; benaderingswijze; beschouwing; bewering; denkbeeld; facet; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; kans; kijk; lezing; mening; oogpunt; oordeel; opinie; optiek; opvatting; opzicht; perspectief; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toekomst; uitzichtpunt; visie; vooruitzicht; zienswijs; zienswijze
réalisation benul; besef; bewustzijn; notie aanmaken; executie; fabricage; fabricatie; fabriceren; invullen; invulling; maken; prestatie; produceren; productie; realisatie; tenuitvoerlegging; totstandkoming; uitvoeren; uitvoering; verrichting; vervaardigen; vervaardiging; vervulling; verwerkelijking; verwezenlijking; volbrengen; voltrekking
vision begrip; benul; mentale voorstelling aanblik; aangezicht; anamorfose; beschouwing; blik; chimère; denkbeeld; drogbeeld; droombeeld; geest; geestverschijning; gelaat; gezicht; gezichtspunt; hallucinatie; hersenschim; idee; illusie; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oogopslag; oordeel; opinie; opvatting; panorama; prospect; schim; spook; spookbeeld; spookverschijning; standpunt; uitzicht; vergezicht; verschijning; visie; visioen; vue; zicht; zienswijze; zinsbegoocheling

Wiktionary: benul

benul
noun
  1. Façon de faire, plus ou moins originale, qu’un individu ou un groupe d’individus imagine dans le domaine de la connaissance, de l’action ou de la création artistique.