Nederlands

Uitgebreide vertaling voor bepaling (Nederlands) in het Frans

bepaling:

bepaling [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de bepaling (determinatie)
  la détermination; la définition
 2. de bepaling (bijwoordelijke bepaling)
  la qualification; le circonstantiel; l'attribut; la locution adverbiale; le complément
 3. de bepaling (bijvoeglijke bepaling)
  le complément déterminatif
 4. de bepaling (woordgroep)
  la détermination; le groupe de mots; le complément; la qualification; l'attribut; le circonstanciel
 5. de bepaling (voorwaarde; conditie; criterium; )
  le critère; la condition; la stipulation; l'exigence; la demande
 6. de bepaling (van palen voorzien)
  la plantation de piliers

Vertaal Matrix voor bepaling:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
attribut bepaling; bijwoordelijke bepaling; woordgroep attribuut; eigenschap; grammaticaal predikaat; hoedanigheid; kenmerk; predikaat
circonstanciel bepaling; woordgroep
circonstantiel bepaling; bijwoordelijke bepaling
complément bepaling; bijwoordelijke bepaling; woordgroep aanhangsel; aanvulling; addendum; appendix; bijvoegsel; completering; invoegtoepassing; supplement; suppletie; toevoeging; toevoegsel; voltooiing
complément déterminatif bepaling; bijvoeglijke bepaling
condition beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde artikel; beding; clausule; conditie; eis; gesteldheid; land; must; natie; positie; restrictie; rijk; staat; toestand; vereiste; voorbehoud; voorwaarde; zinsnede
critère beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde maatstaf; norm; standaard; toetssteen
demande beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde aanvraag; aanzoek; afroep; bede; claim; eis; huwelijksaanzoek; liefdesverklaring; navraag; petitie; rechtsvordering; rekest; rekwest; verzoek; verzoekschrift; voorstel; vordering; vraag
définition bepaling; determinatie begripsbepaling; definitie; definiëring; omschrijving
détermination bepaling; determinatie; woordgroep beslissing; beslistheid; besluit; besluiten; constatering; gedecideerdheid; maatregel; pertinentie; raadsbesluit; schikking; standvastigheid; stelligheid; vastberadenheid; vastbeslotenheid; vaststelling; voorziening
exigence beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde claim; conditie; eis; must; rechtsvordering; veeleisendheid; vereiste; voorwaarde; vordering; vraag
groupe de mots bepaling; woordgroep
locution adverbiale bepaling; bijwoordelijke bepaling
plantation de piliers bepaling; van palen voorzien
qualification bepaling; bijwoordelijke bepaling; woordgroep bevoegdheid; competentie; geschiktheid; kwalificatie; vaardigheid
stipulation beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde artikel; beding; clausule; conditie; eis; must; vereiste; voorwaarde; zinsnede

Wiktionary: bepaling

bepaling
noun
 1. een voorwaarde
bepaling
noun
 1. nature, état ou qualité d’une chose ou d’une personne.

Cross Translation:
FromToVia
bepaling attribut; complément adjunct — appendage

Verwante vertalingen van bepaling