Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor binden (Nederlands) in het Frans

binden:

binden werkwoord (bind, bindt, bond, bonden, gebonden)

 1. binden (boekbinden; inbinden)
  ligoter; rélier; lier; attacher
  • ligoter werkwoord (ligote, ligotes, ligotons, ligotez, )
  • rélier werkwoord
  • lier werkwoord (lie, lies, lions, liez, )
  • attacher werkwoord (attache, attaches, attachons, attachez, )
 2. binden (knevelen; vastbinden; strikken; vastmaken; knopen)
  ligoter; nouer; lier; attacher; relier; bâillonner; garrotter; fixer; ficeler
  • ligoter werkwoord (ligote, ligotes, ligotons, ligotez, )
  • nouer werkwoord (noue, noues, nouons, nouez, )
  • lier werkwoord (lie, lies, lions, liez, )
  • attacher werkwoord (attache, attaches, attachons, attachez, )
  • relier werkwoord (relie, relies, relions, reliez, )
  • bâillonner werkwoord (bâillonne, bâillonnes, bâillonnons, bâillonnez, )
  • garrotter werkwoord (garrotte, garrottes, garrottons, garrottez, )
  • fixer werkwoord (fixe, fixes, fixons, fixez, )
  • ficeler werkwoord (ficelle, ficelles, ficelons, ficelez, )
 3. binden (ketenen; boeien; kluisteren)
  lier; saisir; prendre; joindre; enchaîner; captiver; passer les menottes; relier; ligoter
  • lier werkwoord (lie, lies, lions, liez, )
  • saisir werkwoord (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • prendre werkwoord (prends, prend, prenons, prenez, )
  • joindre werkwoord (joins, joint, joignons, joignez, )
  • enchaîner werkwoord (enchaîne, enchaînes, enchaînons, enchaînez, )
  • captiver werkwoord (captive, captives, captivons, captivez, )
  • relier werkwoord (relie, relies, relions, reliez, )
  • ligoter werkwoord (ligote, ligotes, ligotons, ligotez, )

Conjugations for binden:

o.t.t.
 1. bind
 2. bindt
 3. bindt
 4. binden
 5. binden
 6. binden
o.v.t.
 1. bond
 2. bond
 3. bond
 4. bonden
 5. bonden
 6. bonden
v.t.t.
 1. heb gebonden
 2. hebt gebonden
 3. heeft gebonden
 4. hebben gebonden
 5. hebben gebonden
 6. hebben gebonden
v.v.t.
 1. had gebonden
 2. had gebonden
 3. had gebonden
 4. hadden gebonden
 5. hadden gebonden
 6. hadden gebonden
o.t.t.t.
 1. zal binden
 2. zult binden
 3. zal binden
 4. zullen binden
 5. zullen binden
 6. zullen binden
o.v.t.t.
 1. zou binden
 2. zou binden
 3. zou binden
 4. zouden binden
 5. zouden binden
 6. zouden binden
diversen
 1. bind!
 2. bindt!
 3. gebonden
 4. bindend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor binden:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fixer aanhechten; bevestiging; vasthechten; vastmaken
joindre aanlassen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
attacher binden; boekbinden; inbinden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken aan een touw vastleggen; aan elkaar bevestigen; aan elkaar binden; aan elkaar hangen; aan elkaar kleven; aan elkaar knopen; aanbakken; aaneenbinden; aaneenplakken; aangespen; aanhaken; aanhechten; aankoppelen; afbinden; afsnoeren; beschikbaar maken; bevestigen; dichtbinden; dichtgespen; dichtrijgen; dichtsnoeren; ergens aan bevestigen; hechten; iets vastkleven; kleven; klitten; knopen; koeken; koppelen; lijmen; om het lijf binden; ombinden; omwinden; opbinden; opplakken; plakken; rijgen; samenbinden; samenknopen; samenkoppelen; snoeren; strikken; toebinden; toegespen; vastbinden; vastgespen; vasthaken; vasthechten; vastknopen; vastkoppelen; vastleggen; vastlijmen; vastmaken; vastplakken; vastsjorren; vastzetten; verbinden; verzekeren
bâillonner binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken
captiver binden; boeien; ketenen; kluisteren boeien; fascineren; intrigeren; obsederen
enchaîner binden; boeien; ketenen; kluisteren aaneenschakelen; aanhouden; arresteren; boeien; fascineren; gevangennemen; gijzelen; handboeien omdoen; in de boeien slaan; inrekenen; intrigeren; ketenen; koppelen; oppakken; ordenen; paren; rangeren; samenvoegen; schiften; sorteren; uitzoeken; vastketenen; vastkluisteren; vastleggen; verbinden
ficeler binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken afbinden; afsnoeren; bevestigen; dichtbinden; toebinden; vastbinden; vastleggen; vastmaken; vastzetten; verbinden; verzekeren
fixer binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken aan elkaar bevestigen; aandraaien; aangespen; aanhaken; aanhechten; aankijken; aankoppelen; adviseren; afwegen; bekijken; bevestigen; dichtbinden; dichtgespen; dichtsnoeren; door draaien vastmaken; ergens aan bevestigen; gadeslaan; hechten; iets aanraden; ingeven; kijken; lijmen; neerleggen; onderuit halen; opplakken; opsluiten; overdenken; overwegen; raden; schouwen; suggereren; toebinden; toegespen; toeschouwen; vastbinden; vastgespen; vasthaken; vasthechten; vastkoppelen; vastleggen; vastlijmen; vastmaken; vastplakken; vastsjorren; vastzetten; verbinden; verzekeren
garrotter binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken
joindre binden; boeien; ketenen; kluisteren aaneenlassen; aaneenschakelen; afspreken; bij elkaar leggen; bijdoen; bijeen voegen; bijsluiten; bijvoegen; bundelen; combineren; doorverbinden; een fusie aangaan; elkaar ontmoeten; elkaar zien; erbij doen; erbij optellen; erbij tellen; erbij voegen; fuseren; ineensmelten; koppelen; lassen; meegeven; meesturen; meezenden; paren; samenbundelen; samengaan; samenkomen; samenkoppelen; samensmelten; samenvoegen; toevoegen; treffen; verbinden; versmelten; voegen
lier binden; boeien; boekbinden; inbinden; ketenen; kluisteren; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken aan een touw vastleggen; aan elkaar bevestigen; aan elkaar binden; aan elkaar knopen; aaneenschakelen; aangaan; aanknopen; afbinden; afsnoeren; bevestigen; boeien; dichtbinden; ergens aan bevestigen; fascineren; intrigeren; knopen; koppelen; onderling verbinden; samenvoegen; strikken; toebinden; van verband voorzien; vastbinden; vastknopen; vastleggen; vastmaken; vastsjorren; vastzetten; verbinden; verzekeren
ligoter binden; boeien; boekbinden; inbinden; ketenen; kluisteren; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken afbinden; afsnoeren; boeien; dichtbinden; fascineren; intrigeren; toebinden
nouer binden; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken aan elkaar binden; aan elkaar knopen; aaneenbinden; aangaan; aanknopen; afbinden; afsnoeren; bevestigen; dichtbinden; ergens aan bevestigen; knopen; om het lijf binden; ombinden; omwinden; ophangen; opknopen; samenbinden; samenknopen; strikken; toebinden; vastbinden; vastknopen; vastmaken; vastsjorren; vastzetten; verbinden; voorbinden; voordoen
passer les menottes binden; boeien; ketenen; kluisteren boeien; fascineren; handboeien omdoen; in de boeien slaan; intrigeren; ketenen
prendre binden; boeien; ketenen; kluisteren aangaan; aanhouden; aanklampen; aannemen; aanpakken; aanvaarden; aanvangen; aanwerven; aanwrijven; absorberen; accepteren; achteroverdrukken; afhalen; afhalen en meenemen; afnemen; arresteren; beetgrijpen; beetnemen; beetpakken; beginnen; benemen; beroven van; beschuldigen; bevangen; bezetten; bezigen; blameren; boeien; buitmaken; cadeau aannemen; depriveren; eigen maken; fascineren; gappen; gebruik maken van; gebruiken; gevangennemen; graaien; grijpen; grissen; hanteren; iemand iets aanrekenen; iemand iets verwijten; iets bemachtigen; iets halen; in ontvangst nemen; ingrijpen; inpikken; inrekenen; intrigeren; jatten; kapen; kiezen; klauwen; kopen; kwalijk nemen; laken; leegstelen; meenemen; nadragen; nemen; ondernemen; ontfutselen; ontnemen; ontoegankelijk maken; ontvangen; ontvreemden; ophalen; opnemen; oppakken; oppikken; oprapen; opslorpen; opslurpen; opsnappen; pakken; pikken; plunderen; rekruteren; roven; schiften; selecteren; selectie toepassen; snaaien; starten; stelen; te kort doen; te pakken krijgen; toegrijpen; toetasten; toeëigenen; uitkiezen; uitpikken; uitzoeken; van start gaan; vangen; vastgrijpen; vastklampen; vastnemen; vastpakken; vatten; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; verkrijgen; veroveren; verstrikken; vervreemden; verwerven; voor de voeten gooien; weghalen; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken; werven; zich bedienen; ziften
relier binden; boeien; ketenen; kluisteren; knevelen; knopen; strikken; vastbinden; vastmaken aan elkaar binden; aaneenbinden; afbinden; afsnoeren; boeien; dichtbinden; fascineren; intrigeren; knopen; koppelen; onderling verbinden; paren; samenbinden; samenknopen; toebinden; van verband voorzien; verbinden
rélier binden; boekbinden; inbinden
saisir binden; boeien; ketenen; kluisteren aanhouden; aanklampen; aanpakken; aanvatten; afvangen; arresteren; beetgrijpen; beetnemen; beetpakken; beginnen te snappen; begrijpen; beseffen; bevangen; boeien; doorkrijgen; doorzien; doorzien hebben; fascineren; frapperen; gevangennemen; grijpen; iets bemachtigen; in hechtenis nemen; ingrijpen; inrekenen; intrigeren; inzien; klauwen; klemmen; knellen; met handen omvatten; met het verstand vatten; omklemmen; omspannen; onderkennen; onderscheppen; ondervangen; onderweg opvangen; oppakken; opvangen; pakken; realiseren; snappen; te pakken krijgen; toegrijpen; toeslaan; toetasten; vangen; vastgrijpen; vastklampen; vastnemen; vastpakken; vatten; verbeurdverklaren; verkrijgen; verstaan; verstrikken; wat neervalt opvangen; zich bedienen

Verwante definities voor "binden":

 1. een gerecht dikker maken1
  • ik bond de soep met bloem1
 2. er omheen doen en vastmaken1
  • hij bond het touw om de stapel kranten1
 3. hem in zijn vrijheid beperken1
  • mijn moeder is aan huis gebonden1

Wiktionary: binden

binden
verb
 1. vastmaken (evt. figuurlijk)
binden
verb
 1. fixer une chose à une autre, en sorte qu’elle y tenir.
 2. lier au moyen d’un nœud, d'un lien.
 3. lier de nouveau, refaire le nœud qui liait et qui est défaire.
 4. Renfermer, ranger, mettre en lieu sûr, à l’abri. (Sens général).

Cross Translation:
FromToVia
binden lier bindtransitive connect
binden attacher tether — to restrict something with a tether
binden lier tie — to attach or fasten with string

Verwante vertalingen van binden