Nederlands

Uitgebreide vertaling voor claim (Nederlands) in het Frans

claim:

claim [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

  1. de claim (eis; vordering)
    la revendication; l'exigence; le claim; la demande; la réclamation; la réquisition; la créance; la requête; la pétition; la procédure judiciaire; l'action
  2. de claim (aanspraak maken op)
    la réclamer; la demander; la revendicer
  3. de claim
    la revendication

Vertaal Matrix voor claim:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
action claim; eis; vordering aandeel; aanstellerij; actie; ageren; aktie; basisbestanddeel; bestanddeel; component; daad; deel; element; fractie; handelen; handeling; ingrediënt; inwerking; onderdeel; protestbijeenkomst; publieke betoging; stuk; taak; toneel
claim claim; eis; vordering
créance claim; eis; vordering schuldvordering; vordering
demande claim; eis; vordering aanvraag; aanzoek; afroep; bede; beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; huwelijksaanzoek; kriterium; liefdesverklaring; navraag; petitie; rechtsvordering; rekest; rekwest; verzoek; verzoekschrift; voorstel; voorwaarde; vordering; vraag
demander aanspraak maken op; claim aanvragen; opgeven
exigence claim; eis; vordering beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; must; rechtsvordering; veeleisendheid; vereiste; voorwaarde; vordering; vraag
procédure judiciaire claim; eis; vordering eis; rechtsgang; rechtsvordering
pétition claim; eis; vordering aanvraag; bezwaarschrift; petitie; rekest; rekwest; verzoekschrift
requête claim; eis; vordering aanvraag; bede; bezwaarschrift; bod; interpellatie; motie; petitie; propositie; query; rekest; rekwest; smeekbede; smeekgebed; verzoek; verzoekschrift; voorstel; voorstel doen; vraag
revendication claim; eis; vordering eis; opvorderen; vordering; vraag
revendicer aanspraak maken op; claim
réclamation claim; eis; vordering aanklacht; aanvraag; bedenking; beschuldiging; bezwaar; eis; grief; het klagen; klacht; maanbrief; opvorderen; opvragen; opvraging; petitie; rechtsvordering; rekest; rekwest; tenlastelegging; terugvordering; verzet; verzetsbeweging; verzoekschrift; vordering; vraag
réclamer aanspraak maken op; claim
réquisition claim; eis; vordering aanvraag; conditie; eis; must; petitie; rechtsvordering; rekest; rekwest; rekwisitie; vereiste; verzoekschrift; voorwaarde; vordering; vraag
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
demander aanspraak maken op; aanvragen; aanzoeken; bevragen; bidden; eisen; in gebed zijn; navragen; opeisen; opvorderen; opvragen; rekwestreren; rekwireren; soebatten; uitnodigen; vereisen; vergen; verlangen; verzoeken; vorderen; vraag stellen; vragen
réclamer aanspraak maken op; aanspraak op maken; aanvragen; een klacht indienen; eisen; klagen; misnoegen uiten; opeisen; opvorderen; opvragen; over iets mopperen; reclameren; rekwireren; terugeisen; terugvorderen; vereisen; vergen; verlangen; verzoeken; vorderen; vragen; zijn beklag indienen

Verwante woorden van "claim":

  • claimen, claims