Nederlands

Uitgebreide vertaling voor conclusie (Nederlands) in het Frans

conclusie:

conclusie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

  1. de conclusie (slotbeschouwing)
    la conclusion; la considération finale; la clôture; la finale; le bilan; l'achèvement; la fin
  2. de conclusie (slotsom; gevolgtrekking; eindsom)
    le total; le résultat; le résultat final; la suite; la conclusion; le bilan; l'implication; la somme totale; le résultat définitif; la somme finale

Vertaal Matrix voor conclusie:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achèvement conclusie; slotbeschouwing afbouwen; afhaken; afkrijgen; afmaken; afschrijven; afwerken; beëindiging; completering; einde; eindigen; kappen; ophouden; slot; sluiting; staken; uitscheiden; volbrenging; voltooiing
bilan conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotbeschouwing; slotsom balans; handelsbalans; jaarafsluiting
clôture conclusie; slotbeschouwing afrastering; afschutting; afsluiting; barricade; beëindiging; dichtmaken; einde; heining; hekwerk; het afsluiten; houtwal; muur; omheining; omrastering; raster; rastering; rasterwerk; rooster; schutting; slot; sluiting; versperring
conclusion conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotbeschouwing; slotsom eind; einde; ontknoping
considération finale conclusie; slotbeschouwing
fin conclusie; slotbeschouwing afhaken; beëindiging; eind; einde; eindigen; eindpunt; eindstreep; end; finale; finish; finishlijn; kappen; laatste opvoering; meet; ontknoping; ophouden; slot; slotstuk; sluiting; sluitstuk; staken; uiteinde; uitscheiden
finale conclusie; slotbeschouwing einde; eindstrijd; finale; laatste opvoering; slotnummer; slotstuk; sluitstuk
implication conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom consequentie; effect; gevolg; invloed; macht; uitvloeisel; uitwerking; voortvloeisel; werken; werking
résultat conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom afloop; antwoord; behaalde; bevinding; consequentie; effect; eind; einde; gevolg; ontknoping; oplossing; resultaat; uitkomst; uitvloeisel; uitwerking; voortvloeisel
résultat définitif conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom eindopbrengst; eindresultaat
résultat final conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom eindopbrengst; eindresultaat; uiteindelijk resultaat
somme finale conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom
somme totale conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom besomming; complete som; slotsommen; totaalbedrag; totaalbedragen; volledige bedrag
suite conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom aaneenschakeling; cyclus; gehoor; gevolg; gevolg geven aan; hotelsuite; ontvangkamer; opeenvolging; opvolging; programmapakket; reeks; salon; serie; sleep; successie; suite; tijdkring; vervolg; voortzetting
total conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom complete som; slotsommen; totaalbedrag; totaalbedragen; volledige bedrag
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fin adrem; arglistig; bijdehand; delicaat; doortrapt; dun; elegant; fel; fijn; fijn van smaak; fijngebouwd; fijngevoelig; fijnzinnig; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gracieus; grievend; hanig; krenkend; kwetsend; leep; lichtgebouwd; link; listig; pinnig; raak; rank; scherp; scherpzinnig; schrander; sierlijk; slank; slim; slinks; sluw; snedig; snibbig; subtiel; teerbesnaard; teergevoelig; tenger; uitgeslapen; vinnig; vlijmend
total allemaal; alles; compleet; faliekant; finaal; foutloos; gehele; hartstikke; helemaal; integraal; perfect; totaal; vierkant; volledig; volmaakt; volstrekt

Verwante woorden van "conclusie":


Synoniemen voor "conclusie":


Verwante definities voor "conclusie":

  1. wat je eruit opmaakt1
    • welke conclusie trek je hieruit?1

Wiktionary: conclusie

conclusie
Cross Translation:
FromToVia
conclusie conclusion; fin conclusion — end, final part
conclusie conclusion conclusion — outcome
conclusie déduction deduction — a conclusion; that which is deduced, concluded or figured out
conclusie résumé FazitErgebnis, Resümee, Zusammenfassung
conclusie conclusion KonklusionSchluss, Folgerung
conclusie conclusion Schluss — durch einen Gedankengang hergeleitete Folgerung