Nederlands

Uitgebreide vertaling voor correct (Nederlands) in het Frans

correct:

correct bijvoeglijk naamwoord

 1. correct (goed; juist; precies)
  juste; satisfaisant; approprié; correct; correctement; précisément; soigneusement; avec application; exact; exactement; précis; minutieux; minutieuse; minutieusement
 2. correct (juiste)
  correct
 3. correct (verstandig; wijselijk; wijs; )
  raisonnable; intelligent; sage; raisonnablement; malin; sensé; intelligemment; sagement; sensément
 4. correct (onberispelijk; keurig; onbesproken)
  impeccable; correct; irréprochable

Vertaal Matrix voor correct:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
juste eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
malin bij de pinken zijn; doortraptheid; gewiekstheid; gladheid; kei; listigheid; slimme vos; slimmerd; sluwheid; snoodheid
sage denker; filosoof; wijsgeer
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- goed; juist
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
approprié correct; goed; juist; precies adequaat; billijk; gepast; geschikt; geëigend; juist; keurig; netjes; passend; redelijk; schappelijk; toepasbaar; toepasselijk; treffend
avec application correct; goed; juist; precies bedreven; met zorg; naarstig; noest; onvermoeibaar; verwoed; vol zorg; zorgvuldig; zorgzaam
correct correct; goed; juist; juiste; keurig; onberispelijk; onbesproken; precies beschaafd; decent; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; foutloos; gepast; hebbelijk; juist; keurig; kies; krek; loepzuiver; manierlijk; naar behoren; net; netjes; ordentelijk; perfect; precies; respectabel; volmaakt; welgemanierd; welopgevoed; welvoeglijk; zedig
correctement correct; goed; juist; precies juist; krek; net; precies
exact correct; goed; juist; precies accuraat; bindend; conscientieus; dwingend; exact; gedetailleerd; haarfijn; juist; klemmend; kloppend; krek; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; ragfijn; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk; uitgerekend; voorzichtig; waar; zorgvuldig
exactement correct; goed; juist; precies accuraat; bindend; dwingend; exact; gedetailleerd; haarfijn; juist; krek; met een scherp oog; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; zorgvuldig
impeccable correct; keurig; onberispelijk; onbesproken brandhelder; brandschoon; briljant; eersteklas; eersterangs; excellent; feilloos; flitsend; foutloos; gaaf; gelikt; hip; ideaal; kraakhelder; onaangetast; onverbeterlijk; opperbest; patent; perfect; picobello; piekfijn; puik; puntgaaf; smetteloos; snel; subliem; superbe; tiptop; top; tot de beste klasse behorend; trendy; uitgelezen; uitgezocht; uitmuntend; uitnemend; uitstekend; vlekkeloos; vlot; volmaakt; voortreffelijk; zuiver
intelligemment bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig adrem; bijdehand; gevat; gis; intelligent; pienter; raak; schrander; slim; snedig
intelligent bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig adrem; bij de pinken; bijdehand; clever; competent; deskundig; gevat; gis; goochem; intelligent; kien; oordeelkundig; pienter; raak; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; spitsvondig; ter zake kundig; uitgekiend; uitgeslapen; vakbekwaam; vakkundig
irréprochable correct; keurig; onberispelijk; onbesproken brandschoon; integer; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen; smetteloos; vlekkeloos
juste correct; goed; juist; precies aannemelijk; beslist; braaf; chagrijnig; daarnet; degelijk; eerlijk; eng; fair; feitelijk; geconcentreerd; gefundeerd; gegrond; geheid; geldig; gewis; grondig; heus; ingespannen; integer; juist; kloppend; knorrig; korzelig; krap; krek; logisch; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; net; nog maar; nors; nurks; onbesproken; onkreukbaar; op goede gronden steunend; pas; precies; rakelings; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reëel; solide; steekhoudend; stellig; strak; ternauwernood; uitgerekend; valabel; valide; van sterk gehalte; vast; vast en zeker; verdiept; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zojuist; zonet; zorgvuldig
malin bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig achterbaks; adrem; arglistig; berekenend; bij de pinken; bijdehand; clever; doortrapt; duivelachtig; duivels; fabelachtig; fantastisch; gaaf; gehaaid; gemeen; geniaal; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; goochem; kien; krankzinnig; kwaadaardig; leep; link; listig; pienter; raak; reuze; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; spitsvondig; stiekem; te gek; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen; vernuftig; waanzinnig; wijs
minutieuse correct; goed; juist; precies accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig
minutieusement correct; goed; juist; precies accuraat; bindend; dwingend; exact; gedetailleerd; haarfijn; juist; met een scherp oog; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; onvermurwbaar; precies; ragfijn; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; voorzichtig; zorgvuldig
minutieux correct; goed; juist; precies accuraat; bindend; dwingend; exact; gedetailleerd; haarfijn; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; onvermurwbaar; precies; ragfijn; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; voorzichtig; zorgvuldig
précis correct; goed; juist; precies accuraat; bindend; conscientieus; dwingend; exact; gedetailleerd; juist; klemmend; krek; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; omlijnd; precies; ragfijn; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; trefzeker; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
précisément correct; goed; juist; precies accuraat; bindend; conscientieus; dwingend; exact; gedetailleerd; juist; klemmend; krek; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk; zorgvuldig
raisonnable bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig aannemelijk; behoorlijke; betaalbaar; billijk; degelijk; diep; diepzinnig; gefundeerd; gegrond; gewettigd; logisch; op goede gronden steunend; rationeel; rechtmatig; rechtvaardig; redelijk; redelijke; solide; steekhoudend; tamelijke; verstandelijk; wetmatig; wettig
raisonnablement bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig aannemelijk; billijk; degelijk; diep; diepzinnig; gefundeerd; gegrond; gewettigd; logisch; op goede gronden steunend; rationeel; rechtmatig; rechtvaardig; redelijk; solide; steekhoudend; verstandelijk; wetmatig; wettig
sage bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig belezen; braaf; braafjes; deugdzaam; eerlijk; erudiet; fideel; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; lief; ontwikkeld; openhartig; oprecht; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rondborstig; trouwhartig; voorbeeldig; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld; zoet
sagement bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig braaf; deugdzaam; lief; voorbeeldig; zoet
satisfaisant correct; goed; juist; precies
sensé bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig fabelachtig; fantastisch; gaaf; krankzinnig; reuze; te gek; waanzinnig; wijs; zinrijk; zinvol
sensément bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig
soigneusement correct; goed; juist; precies accuraat; gedetailleerd; grondig; met een scherp oog; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam

Verwante woorden van "correct":

 • correctheid, correcter, correctere, correctst, correctste, correcte

Synoniemen voor "correct":


Antoniemen van "correct":


Verwante definities voor "correct":

 1. zoals het hoort1
  • mijn baas is altijd correct gekleed1
 2. zoals het moet1
  • dit heb je correct geschreven1

Wiktionary: correct

correct
adjective
 1. foutloos, goed
correct
adjective
 1. Sans faute
 1. -

Cross Translation:
FromToVia
correct correct correct — free from error
correct correctement correctly — in a correct manner
correct équitable; juste fair — just, equitable
correct correct; juste; bon right — complying with justice, correct

Verwante vertalingen van correct