Nederlands

Uitgebreide vertaling voor direct (Nederlands) in het Frans

direct:

direct bijvoeglijk naamwoord

 1. direct (ongezouten)
  direct; carrément; sans détours
 2. direct (aanstonds; terstond)
  tout de suite; immédiatement; à bref délai; vite; aussitôt; tantôt; bientôt; prochain; presque; directement; prochainement; direct; avant peu; dans un instant; rapidement; tout à l'heure; prompt; sous peu; d'ici peu
 3. direct (gezwind; gauw)
  immédiatement; direct; directement; promptement; immédiat
 4. direct (meteen; onmiddellijk; gelijk; terstond; dadelijk)
  immédiatement; tout de suite; directement; immédiat; en même temps; direct; tout droit; en ligne droite; simultané
 5. direct (rechtstreeks; linea recta; regelrecht)
  directement; direct; perpendiculaire; perpendiculairement; tout droit
 6. direct (zo meteen; dadelijk)
  tout de suite; sur-le-champ; immédiatement; dans une minute; direct; prompt; à l'instant; sur l'heure; sans délai
 7. direct (zo meteen; zo)
  dans un instant; dans une minute; tout à l'heure
 8. direct (recht door zee; duidelijk; regelrecht)
  évident; perpendiculaire; direct; perpendiculairement; net; vertical; verticalement

Vertaal Matrix voor direct:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
direct compagnon; gabber; gezel; kameraad; kameraadje; kompaan; kornuit; maat; maatje; makker; pal; spitsbroeder; tramkaartje; vriend
perpendiculaire loodlijn; verticale lijn
prochain medemens
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
net direct; duidelijk; recht door zee; regelrecht aanschouwelijk; begrijpelijk; duidelijk; eenduidig; fel; gekuist; gereinigd; hanig; helder; herkenbaar; hygienisch; keurig; kuis; netjes; netto; onbelast; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; pinnig; proper; pure; rein; scherp; schoon; sec; snibbig; vinnig; vlijmend; zindelijk; zorgvuldig; zuiver; zuivere
- dadelijk; gelijk; onmiddellijk; vlak
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- meteen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aussitôt aanstonds; direct; terstond bijna; haast; nagenoeg; ogenblikkelijk; onverwijld; prompt; schier; subiet; welhaast
avant peu aanstonds; direct; terstond bijna; haast; later; nagenoeg; schier; straks; weldra; welhaast; zometeen
bientôt aanstonds; direct; terstond alras; bijna; dra; eerstdaags; gauw; haast; later; nagenoeg; schier; spoedig; straks; vervolgens; weldra; welhaast; zometeen
carrément direct; ongezouten botweg; cru; eerlijk; fideel; gulweg; luid; luidkeels; met open vizier; onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; platweg; rechttoe rechtaan; rondborstig; ronduit; ruiterlijk; trouwhartig; uit volle borst; vrij; vrijelijk; vrijuit
d'ici peu aanstonds; direct; terstond bijna; binnenkort; dra; eerstdaags; gauw; haast; later; nagenoeg; schier; spoedig; straks; weldra; welhaast; zometeen
dans un instant aanstonds; direct; terstond; zo; zo meteen bijna; haast; nagenoeg; schier; welhaast
dans une minute dadelijk; direct; zo; zo meteen
direct aanstonds; dadelijk; direct; duidelijk; gauw; gelijk; gezwind; linea recta; meteen; ongezouten; onmiddellijk; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht; terstond; zo meteen directe; echt; eerlijk; fideel; menens; onverwijld; openhartig; openlijk; oprecht; rondborstig; ronduit; trouwhartig
directement aanstonds; dadelijk; direct; gauw; gelijk; gezwind; linea recta; meteen; onmiddellijk; rechtstreeks; regelrecht; terstond bijna; directe; frank; haast; nagenoeg; onverwijld; open; rechttoe; schier; subiet; welhaast
en ligne droite dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond
en même temps dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond gelijktijdig; op hetzelfde moment; simultaan; tegelijk; tegelijkertijd; terwijl; terzelfder tijd; tezelfdertijd
immédiat dadelijk; direct; gauw; gelijk; gezwind; meteen; onmiddellijk; terstond bijna; haast; nagenoeg; ogenblikkelijk; onverwijld; schier; welhaast
immédiatement aanstonds; dadelijk; direct; gauw; gelijk; gezwind; meteen; onmiddellijk; terstond; zo meteen acuut; bijna; haast; nagenoeg; ogenblikkelijk; onverwijld; schier; subiet; welhaast
perpendiculaire direct; duidelijk; linea recta; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht haaks; kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; recht; rechthoekig; rechtstandig; verticaal; zeer recht
perpendiculairement direct; duidelijk; linea recta; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht haaks; kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; recht; rechthoekig; verticaal; zeer recht
presque aanstonds; direct; terstond bijkans; bijna; bijna geheel; haast; nagenoeg; schier; vrijwel; welhaast; zowat
prochain aanstonds; direct; terstond aankomend; aanstaand; aanstaande; eerstvolgend; komend; navolgend; onderstaande; toekomend; toekomstig; toekomstige; volgend; volgende
prochainement aanstonds; direct; terstond bijna; haast; later; nagenoeg; schier; straks; vervolgens; weldra; welhaast; zometeen
prompt aanstonds; dadelijk; direct; terstond; zo meteen abrupt; adrem; bij de pinken; bijdehand; clever; eensklaps; flitsend; gauw; gevat; goochem; haastig; ijlings; ineens; kien; ogenblikkelijk; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onverwijld; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; raak; rap; schrander; slim; snedig; snel; uitgeslapen; vlot; vlug
promptement direct; gauw; gezwind abrupt; adrem; bijdehand; eensklaps; gauw; gevat; haastig; ijlings; ineens; ogenblikkelijk; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onverwijld; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; raak; rap; snedig; snel; subiet; vlot; vlug
rapidement aanstonds; direct; terstond flitsend; haastig; kortstondig; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; rap; snel; terloops; vlot; vluchtelings; vluchtig; vlug
sans délai dadelijk; direct; zo meteen onverwijld; subiet
sans détours direct; ongezouten bot; botweg; cru; eerlijk; effen; egaal; fideel; gelijk; geslepen; glad; kaarsrecht; kernachtig; kortaf; lijnrecht; loodrecht; met open vizier; onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; plat; platweg; raak; recht; rechttoe rechtaan; rondborstig; ronduit; strak; trouwhartig; vlak; vlakuit; vrij; vrijelijk; vrijuit; zonder omhaal; zonder omwegen
simultané dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond gelijktijdig; simultaan; tegelijk; tegelijkertijd
sous peu aanstonds; direct; terstond bijna; binnenkort; dra; eerstdaags; gauw; haast; later; nagenoeg; schier; spoedig; straks; weldra; welhaast; zometeen
sur l'heure dadelijk; direct; zo meteen
sur-le-champ dadelijk; direct; zo meteen onverwijld; prompt; subiet
tantôt aanstonds; direct; terstond bijna; haast; nagenoeg; schier; welhaast
tout de suite aanstonds; dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond; zo meteen bijna; haast; later; met onmiddellijk effect; met onmiddellijke ingang; nagenoeg; onverwijld; per direct; prompt; schier; straks; subiet; weldra; welhaast; zometeen
tout droit dadelijk; direct; gelijk; linea recta; meteen; onmiddellijk; rechtstreeks; regelrecht; terstond frank; kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; open; openlijk; recht; rechtaan; rechtdoor; rechttoe; rechtuit; ronduit
tout à l'heure aanstonds; direct; terstond; zo; zo meteen daarnet; juist; later; naderhand; net; pas; straks; weldra; zojuist; zometeen; zonet; zoëven
vertical direct; duidelijk; recht door zee; regelrecht kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; recht; rechtstandig; verticaal; zeer recht
verticalement direct; duidelijk; recht door zee; regelrecht kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; recht; verticaal; zeer recht
vite aanstonds; direct; terstond bijna; dra; eerstdaags; gauw; haast; haastig; ijlings; nagenoeg; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; rap; schier; snel; spoedig; vingervlug; vlot; vlug; weldra; welhaast
à bref délai aanstonds; direct; terstond bijna; dra; eerstdaags; gauw; haast; nagenoeg; schier; spoedig; weldra; welhaast
à l'instant dadelijk; direct; zo meteen daarnet; juist; momenteel; net; nou; nu; ogenblikkelijk; onverwijld; op dit moment; pas; tegenwoordig; zojuist; zonet; zoëven
évident direct; duidelijk; recht door zee; regelrecht 'tuurlijk; aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; allicht; apert; automatisch; begrijpelijk; bemerkbaar; bijgevolg; duidelijk; dus; eenduidig; flagrant; frappant; geprononceerd; helder; herkenbaar; hoorbaar; in het oog lopend; in het oog springend; klaar als een klontje; klaarblijkelijk; klare; logisch; markant; merkbaar; natuurlijk; ondubbelzinnig; onknap; onmiskenbaar; onontkomelijk; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; overduidelijk; saillant; tastbaar; te zien; treffend; uiteraard; uitgesproken; vanzelfsprekend; voelbaar; waarneembaar; zeker; zichtbaar; zo klaar als een klontje; zonder twijfel; zonneklaar

Verwante woorden van "direct":


Synoniemen voor "direct":


Antoniemen van "direct":


Verwante definities voor "direct":

 1. zonder te wachten1
  • wil je direct komen?1
 2. waar niets tussen zit1
  • zij woont in de directe omgeving van de binnenstad1
 3. zonder omweg1
  • hij gaat direct van huis naar school1

Wiktionary: direct

direct
adjective
 1. zonder te wachten, zonder iets daartussen
direct
adjective
 1. marine|fr aéro|fr Qualifie un vent quand il est en sens contraire au mouvement de l’aéronef, du navire, etc.
 2. Qui est droit, qui ne taire aucun détour.
 3. Qui est du côté opposé à celui de son cœur (en supposant que son cœur est du même côté que pour la majorité des être humain), ou encore du côté de celui de la main qui sert à écrire chez la majorité (dans le cas où on parle de soi, car on utilise cet adjectif en adoptant le point de vue de la
 4. Qui agir, qui produire sans intermédiaire.
 1. -

Cross Translation:
FromToVia
direct immédiatement; tout de suite at once — immediately
direct directement directly — in a direct manner
direct immédiat immediate — without delay
direct tout de suite; immédiatement immediately — in an immediate manner

Verwante vertalingen van direct