Overzicht
Nederlands naar Frans:   Meer gegevens...
  1. door draaien vastmaken:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor door draaien vastmaken (Nederlands) in het Frans

door draaien vastmaken:

door draaien vastmaken werkwoord

  1. door draaien vastmaken (aandraaien)
    fixer; serrer; visser
    • fixer werkwoord (fixe, fixes, fixons, fixez, )
    • serrer werkwoord (serre, serres, serrons, serrez, )
    • visser werkwoord (visse, visses, vissons, vissez, )

Vertaal Matrix voor door draaien vastmaken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fixer aanhechten; bevestiging; vasthechten; vastmaken
serrer aanschroeven; vastschroeven
visser aanschroeven; vastschroeven
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fixer aandraaien; door draaien vastmaken aan elkaar bevestigen; aangespen; aanhaken; aanhechten; aankijken; aankoppelen; adviseren; afwegen; bekijken; bevestigen; binden; dichtbinden; dichtgespen; dichtsnoeren; ergens aan bevestigen; gadeslaan; hechten; iets aanraden; ingeven; kijken; knevelen; knopen; lijmen; neerleggen; onderuit halen; opplakken; opsluiten; overdenken; overwegen; raden; schouwen; strikken; suggereren; toebinden; toegespen; toeschouwen; vastbinden; vastgespen; vasthaken; vasthechten; vastkoppelen; vastleggen; vastlijmen; vastmaken; vastplakken; vastsjorren; vastzetten; verbinden; verzekeren
serrer aandraaien; door draaien vastmaken aandrukken; aanschroeven; aantrekken; comprimeren; dichtdraaien; dichtknijpen; dichtschroeven; dichttrekken; drukken; klemmen; klemzetten; knellen; knuffelen; liefkozen; met gespannen voorwerp omsluiten; omklemmen; omspannen; oprekken; overspannen; rekken; samendrukken; samenpersen; schroeven; strak zitten; vastdraaien; vastdrukken; vasthouden; vastklemmen; vastknellen; vastknijpen; vastschroeven
visser aandraaien; door draaien vastmaken aanschroeven; dichtschroeven; indraaien; inschroeven; schroeven; vastschroeven

Verwante vertalingen van door draaien vastmaken