Nederlands

Uitgebreide vertaling voor doordacht (Nederlands) in het Frans

doordacht:

doordacht bijvoeglijk naamwoord

 1. doordacht
  réfléchi; reposé
 2. doordacht (verstandig; wijselijk; wijs; )
  raisonnable; intelligent; sage; raisonnablement; malin; sensé; intelligemment; sagement; sensément
 3. doordacht (gegrond)
  réfléchi; bien médité; mûrement réfléchi

Vertaal Matrix voor doordacht:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
malin bij de pinken zijn; doortraptheid; gewiekstheid; gladheid; kei; listigheid; slimme vos; slimmerd; sluwheid; snoodheid
sage denker; filosoof; wijsgeer
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bien médité doordacht; gegrond
intelligemment bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig adrem; bijdehand; gevat; gis; intelligent; pienter; raak; schrander; slim; snedig
intelligent bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig adrem; bij de pinken; bijdehand; clever; competent; deskundig; gevat; gis; goochem; intelligent; kien; oordeelkundig; pienter; raak; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; spitsvondig; ter zake kundig; uitgekiend; uitgeslapen; vakbekwaam; vakkundig
malin bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig achterbaks; adrem; arglistig; berekenend; bij de pinken; bijdehand; clever; doortrapt; duivelachtig; duivels; fabelachtig; fantastisch; gaaf; gehaaid; gemeen; geniaal; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; goochem; kien; krankzinnig; kwaadaardig; leep; link; listig; pienter; raak; reuze; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; spitsvondig; stiekem; te gek; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen; vernuftig; waanzinnig; wijs
mûrement réfléchi doordacht; gegrond
raisonnable bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig aannemelijk; behoorlijke; betaalbaar; billijk; degelijk; diep; diepzinnig; gefundeerd; gegrond; gewettigd; logisch; op goede gronden steunend; rationeel; rechtmatig; rechtvaardig; redelijk; redelijke; solide; steekhoudend; tamelijke; verstandelijk; wetmatig; wettig
raisonnablement bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig aannemelijk; billijk; degelijk; diep; diepzinnig; gefundeerd; gegrond; gewettigd; logisch; op goede gronden steunend; rationeel; rechtmatig; rechtvaardig; redelijk; solide; steekhoudend; verstandelijk; wetmatig; wettig
reposé doordacht belegen
réfléchi doordacht; gegrond aannemelijk; alert; bedachtzaam; behoedzaam; bezonnen; degelijk; doelbewust; gefundeerd; gegrond; hoede; logisch; omzichtig; op goede gronden steunend; overdacht; paraat; reflexief; solide; steekhoudend; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend; wederkerend
sage bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig belezen; braaf; braafjes; deugdzaam; eerlijk; erudiet; fideel; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; lief; ontwikkeld; openhartig; oprecht; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rondborstig; trouwhartig; voorbeeldig; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld; zoet
sagement bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig braaf; deugdzaam; lief; voorbeeldig; zoet
sensé bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig fabelachtig; fantastisch; gaaf; krankzinnig; reuze; te gek; waanzinnig; wijs; zinrijk; zinvol
sensément bedachtzaam; correct; doordacht; nadenkend; pienter; raadzaam; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig

Verwante woorden van "doordacht":

 • doordachtheid, doordachter, doordachtere, doordachte

Wiktionary: doordacht


Cross Translation:
FromToVia
doordacht concerté deliberate — carefully considered
doordacht intelligent intelligent — well thought-out, well considered

doordacht vorm van doordenken:

doordenken werkwoord (denk door, denkt door, dacht door, dachten door, doorgedacht)

 1. doordenken
  méditer; contempler; envisager; considérer; examiner; délibérer
  • méditer werkwoord (médite, médites, méditons, méditez, )
  • contempler werkwoord (contemple, contemples, contemplons, contemplez, )
  • envisager werkwoord (envisage, envisages, envisageons, envisagez, )
  • considérer werkwoord (considère, considères, considérons, considérez, )
  • examiner werkwoord (examine, examines, examinons, examinez, )
  • délibérer werkwoord (délibère, délibères, délibérons, délibérez, )

Conjugations for doordenken:

o.t.t.
 1. denk door
 2. denkt door
 3. denkt door
 4. denken door
 5. denken door
 6. denken door
o.v.t.
 1. dacht door
 2. dacht door
 3. dacht door
 4. dachten door
 5. dachten door
 6. dachten door
v.t.t.
 1. heb doorgedacht
 2. hebt doorgedacht
 3. heeft doorgedacht
 4. hebben doorgedacht
 5. hebben doorgedacht
 6. hebben doorgedacht
v.v.t.
 1. had doorgedacht
 2. had doorgedacht
 3. had doorgedacht
 4. hadden doorgedacht
 5. hadden doorgedacht
 6. hadden doorgedacht
o.t.t.t.
 1. zal doordenken
 2. zult doordenken
 3. zal doordenken
 4. zullen doordenken
 5. zullen doordenken
 6. zullen doordenken
o.v.t.t.
 1. zou doordenken
 2. zou doordenken
 3. zou doordenken
 4. zouden doordenken
 5. zouden doordenken
 6. zouden doordenken
diversen
 1. denk door!
 2. denkt door!
 3. doorgedacht
 4. doordenkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor doordenken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
examiner bezichtigen; bezichtiging
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
considérer doordenken aankijken; achten; afwegen; appreciëren; bedenken; bekijken; beraadslagen; beraden; beschouwen; bespiegelen; bezichtigen; consideren; considereren; eerbiedigen; gadeslaan; hoogachten; hoogschatten; iets overwegen; in overweging nemen; inleven; inspecteren; invoelen; meeleven; nadenken; op prijs stellen; overdenken; overleggen; overpeinzen; overwegen; peinzen; raad inwinnen; respecteren; toeschouwen; voelen; waarderen; zich beraden
contempler doordenken aanschouwen; afwegen; bekijken; beschouwen; bezichtigen; bezien; inspecteren; kijken; overdenken; overwegen; schouwen; toekijken; toeschouwen
délibérer doordenken afwegen; beraadslagen; beschouwen; considereren; doorspreken; in bespreking zijn; in overweging nemen; overdenken; overleg voeren; overleggen; overwegen; raad inwinnen; vergaderen; zich beraden
envisager doordenken afwegen; beschouwen; inleven; invoelen; meeleven; overdenken; overwegen; plannen; voelen
examiner doordenken aankijken; aanschouwen; aftasten; afwegen; bekijken; beproeven; beschouwen; bezichtigen; bezien; blikken; blikken werpen; checken; controleren; doorvorsen; examineren; gadeslaan; inkijken; inspecteren; inzien; keuren; monsteren; monsters nemen; nagaan; nakijken; naspeuren; naspeuring doen; nasporen; natrekken; onderzoeken; overdenken; overhoren; overwegen; rechercheren; schouwen; snuffelen; speuren; testen; toeschouwen; toetsen; verifiëren; verkennen
méditer doordenken afwegen; bedenken; beschouwen; bespiegelen; nadenken; overdenken; overpeinzen; overwegen; peinzen; piekeren; prakkiseren

Wiktionary: doordenken

doordenken
verb
 1. [dóórdenken] ergens over blijven denken, ergens aan blijven denken
 2. [doordénken] serieus en goed nadenken over een kwestie

Cross Translation:
FromToVia
doordenken délibérer deliberate — consider carefully