Nederlands

Uitgebreide vertaling voor doorzien (Nederlands) in het Frans

doorzien:

doorzien werkwoord (doorzie, doorziet, doorzag, doorzagen, doorzien)

 1. doorzien (beseffen; realiseren; onderkennen; inzien)
  concevoir; se rendre compte; percevoir; reconnaître; entendre; saisir; voir; percer
  • concevoir werkwoord (conçois, conçoit, concevons, concevez, )
  • se rendre compte werkwoord
  • percevoir werkwoord (perçois, perçoit, percevons, percevez, )
  • reconnaître werkwoord (reconnais, reconnaît, reconnaissons, reconnaissez, )
  • entendre werkwoord (entends, entend, entendons, entendez, )
  • saisir werkwoord (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • voir werkwoord (vois, voit, voyons, voyez, )
  • percer werkwoord (perce, perces, perçons, percez, )
 2. doorzien (doorhebben)
  deviner; comprendre; piger
  • deviner werkwoord (devine, devines, devinons, devinez, )
  • comprendre werkwoord (comprends, comprend, comprenons, comprenez, )
  • piger werkwoord (pige, piges, pigeons, pigez, )

Conjugations for doorzien:

o.t.t.
 1. doorzie
 2. doorziet
 3. doorziet
 4. doorzien
 5. doorzien
 6. doorzien
o.v.t.
 1. doorzag
 2. doorzag
 3. doorzag
 4. doorzagen
 5. doorzagen
 6. doorzagen
v.t.t.
 1. heb doorzien
 2. hebt doorzien
 3. heeft doorzien
 4. hebben doorzien
 5. hebben doorzien
 6. hebben doorzien
v.v.t.
 1. had doorzien
 2. had doorzien
 3. had doorzien
 4. hadden doorzien
 5. hadden doorzien
 6. hadden doorzien
o.t.t.t.
 1. zal doorzien
 2. zult doorzien
 3. zal doorzien
 4. zullen doorzien
 5. zullen doorzien
 6. zullen doorzien
o.v.t.t.
 1. zou doorzien
 2. zou doorzien
 3. zou doorzien
 4. zouden doorzien
 5. zouden doorzien
 6. zouden doorzien
diversen
 1. doorzie!
 2. doorziet!
 3. doorzien
 4. doorziend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

doorzien bijvoeglijk naamwoord

 1. doorzien (doorgrond)
  approfondi; percé; deviné

Vertaal Matrix voor doorzien:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
comprendre doorhebben; doorzien beginnen te snappen; begrijpen; beperken; beslaan; bestaan uit; doorkrijgen; doorzien hebben; indammen; inkapselen; inleven; inperken; invoelen; inzien; limiteren; meeleven; meerekenen; meetellen; met het verstand vatten; omvatten; ruimte innemen; snappen; verstaan; voelen
concevoir beseffen; doorzien; inzien; onderkennen; realiseren begrijpen; beramen; concipiëren; doorzien hebben; in het leven roepen; inzien; maken; met het verstand vatten; ontwerpen; plannen; ramen; schatten; scheppen; snappen; taxeren; verstaan
deviner doorhebben; doorzien adviseren; afwegen; gissen; gissing maken; iets aanraden; ingeven; met aandelen spelen; overdenken; overwegen; raden; speculeren; suggereren
entendre beseffen; doorzien; inzien; onderkennen; realiseren aanhoren; bedoelen; begrijpen; beluisteren; doorzien hebben; ergens iets mee willen zeggen; geluid waarnemen; grijpen; horen; inzien; klauwen; luisteren; opvatten; pakken; te horen krijgen; toehoren; vangen; vatten; vernemen; verstrikken
percer beseffen; doorzien; inzien; onderkennen; realiseren aanboren; binnensteken; boren; doorboren; doorbreken; doordringen; doorkomen; doorlekken; doorprikken; doorschijnen; doorsteken; erdoor steken; gaatjes maken in; inprenten; inprikken; insteken; laten doorsijpelen; omgraven; omploegen; omspitten; omwerken; op het hart drukken; openprikken; opensteken; penetreren; percoleren; perforeren; ploegen; priemen; prikken in; spitten
percevoir beseffen; doorzien; inzien; onderkennen; realiseren aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; eisen; gadeslaan; geld in ontvangst nemen; gewaarworden; horen; iets voelen; incasseren; inmanen; innen; invorderen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; te zien krijgen; turen; verkrijgen; verwerven; voelen; vorderen; waarnemen; zien
piger doorhebben; doorzien beginnen te snappen; begrijpen; doorkrijgen; doorzien hebben; inzien; met het verstand vatten; snappen
reconnaître beseffen; doorzien; inzien; onderkennen; realiseren aftasten; als waar erkennen; autoriseren; bevoelen; erkennen; herkennen; onderzoeken; toegeven; vergunnen; verkennen
saisir beseffen; doorzien; inzien; onderkennen; realiseren aanhouden; aanklampen; aanpakken; aanvatten; afvangen; arresteren; beetgrijpen; beetnemen; beetpakken; beginnen te snappen; begrijpen; bevangen; binden; boeien; doorkrijgen; doorzien hebben; fascineren; frapperen; gevangennemen; grijpen; iets bemachtigen; in hechtenis nemen; ingrijpen; inrekenen; intrigeren; inzien; ketenen; klauwen; klemmen; kluisteren; knellen; met handen omvatten; met het verstand vatten; omklemmen; omspannen; onderscheppen; ondervangen; onderweg opvangen; oppakken; opvangen; pakken; snappen; te pakken krijgen; toegrijpen; toeslaan; toetasten; vangen; vastgrijpen; vastklampen; vastnemen; vastpakken; vatten; verbeurdverklaren; verkrijgen; verstaan; verstrikken; wat neervalt opvangen; zich bedienen
se rendre compte beseffen; doorzien; inzien; onderkennen; realiseren begrijpen; inzien; met het verstand vatten; snappen
voir beseffen; doorzien; inzien; onderkennen; realiseren aankijken; aanschouwen; begrijpen; bekijken; bemerken; bespeuren; bezichtigen; blikken; blikken werpen; doornemen; gadeslaan; gewaarworden; horen; inspecteren; inzien; kijken; merken; met het verstand vatten; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; snappen; staren; te zien krijgen; toeschouwen; turen; voelen; waarnemen; zien
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
approfondi doorgrond; doorzien accuraat; degelijk; diepgaand; diepgravend; fundamenteel; gedetailleerd; grondig; helemaal; in details; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; niet oppervlakkig; precies; secuur; totaal; uitgewerkt; volkomen; wezenlijk; zorgvuldig
deviné doorgrond; doorzien
percé doorgrond; doorzien aangeprikt; doorbroken; lek; ondicht; opengeprikt

Verwante woorden van "doorzien":

 • doorziene

Wiktionary: doorzien

doorzien
verb
 1. dóórzien, vluchtig iets lezen
 2. doorzíén, begrijpen, bevatten, doorgronden
doorzien
verb
 1. prédire ce qui doit arriver, découvrir, par des sortilèges, ce qui cacher.

Verwante vertalingen van doorzien