Nederlands

Uitgebreide vertaling voor dwingen (Nederlands) in het Frans

dwingen:

dwingen werkwoord (dwing, dwingt, dwong, dwongen, gedwongen)

 1. dwingen (forceren)
  obliger; imposer; forcer; contraindre; brusquer
  • obliger werkwoord (oblige, obliges, obligeons, obligez, )
  • imposer werkwoord (impose, imposes, imposons, imposez, )
  • forcer werkwoord (force, forces, forçons, forcez, )
  • contraindre werkwoord (contrains, contraint, contraignons, contraignez, )
  • brusquer werkwoord (brusque, brusques, brusquons, brusquez, )
 2. dwingen (afdwingen; forceren)
  contraindre; forcer
  • contraindre werkwoord (contrains, contraint, contraignons, contraignez, )
  • forcer werkwoord (force, forces, forçons, forcez, )
 3. dwingen (dwingen te doen)

Conjugations for dwingen:

o.t.t.
 1. dwing
 2. dwingt
 3. dwingt
 4. dwingen
 5. dwingen
 6. dwingen
o.v.t.
 1. dwong
 2. dwong
 3. dwong
 4. dwongen
 5. dwongen
 6. dwongen
v.t.t.
 1. heb gedwongen
 2. hebt gedwongen
 3. heeft gedwongen
 4. hebben gedwongen
 5. hebben gedwongen
 6. hebben gedwongen
v.v.t.
 1. had gedwongen
 2. had gedwongen
 3. had gedwongen
 4. hadden gedwongen
 5. hadden gedwongen
 6. hadden gedwongen
o.t.t.t.
 1. zal dwingen
 2. zult dwingen
 3. zal dwingen
 4. zullen dwingen
 5. zullen dwingen
 6. zullen dwingen
o.v.t.t.
 1. zou dwingen
 2. zou dwingen
 3. zou dwingen
 4. zouden dwingen
 5. zouden dwingen
 6. zouden dwingen
en verder
 1. ben gedwongen
 2. bent gedwongen
 3. is gedwongen
 4. zijn gedwongen
 5. zijn gedwongen
 6. zijn gedwongen
diversen
 1. dwing!
 2. dwingt!
 3. gedwongen
 4. dwingend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor dwingen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
imposer forceren; opdringen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
brusquer dwingen; forceren aanvallen; accelereren; attaqueren; bespoedigen; bestormen; brutaliseren; bruuskeren; geweld gebruiken; koeioneren; kwellen; narren; onheus bejegenen; overvallen; pesten; plagen; sarren; tarten; tergen; treiteren; verhaasten; versnellen
contraindre afdwingen; dwingen; forceren aanvallen; africhten; attaqueren; bedaren; bedwingen; beheersen; bestormen; beteugelen; dier africhten; dresseren; in bedwang houden; intomen; matigen; noodzaken tot; overvallen; trainen
contraindre à faire dwingen; dwingen te doen
forcer afdwingen; dwingen; forceren aanvallen; attaqueren; bestormen; doordrijven; iem. afdwingen; kraken; losbreken; noodzaken tot; ontrukken; onttrekken; opdwingen; openbreken; openrukken; overvallen; verplichten
forcer à faire dwingen; dwingen te doen
imposer dwingen; forceren aandringen; aanhouden; aanvallen; attaqueren; bestormen; doordrijven; op iets aandringen; opleggen; opzadelen; overvallen
obliger dwingen; forceren noodzaken tot; verplichten
obliger à faire dwingen; dwingen te doen
pousser à faire dwingen; dwingen te doen
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
imposer imponeren

Verwante definities voor "dwingen":

 1. zorgen dat hij doet wat jij wilt1
  • ik dwong hem uit te stappen1

Wiktionary: dwingen

dwingen
verb
 1. iemand tegen zijn wil iets opleggen
dwingen
Cross Translation:
FromToVia
dwingen forcer coerce — to use force, threat, or intimidation in attempt to compel one to act against his will
dwingen contraindre; forcer force — compel (someone to do something)
dwingen forcer; obtenir de force; obtenir par force erzwingenetwas (von jemandem) mit Zwang oder psychischem Druck erreichen
dwingen forcer zwingen — mit Gewalt zu etwas bringen

Verwante vertalingen van dwingen