Nederlands

Uitgebreide vertaling voor eis (Nederlands) in het Frans

eis:

eis [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

 1. de eis (vraag; vordering)
  la revendication; l'exigence; la demande; la réquisition; la réclamation
 2. de eis (vordering; claim)
  la revendication; l'exigence; le claim; la demande; la réclamation; la réquisition; la créance; la requête; la pétition; la procédure judiciaire; l'action
 3. de eis (voorwaarde; conditie; vereiste)
  la condition; la réquisition; la condition nécessaire; la stipulation; l'exigence
 4. de eis (rechtsvordering)
  la demande; la réclamation; l'exigence; la réquisition; la procédure judiciaire; l'action juridique
 5. de eis (voorwaarde; conditie; criterium; )
  le critère; la condition; la stipulation; l'exigence; la demande

Vertaal Matrix voor eis:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
action claim; eis; vordering aandeel; aanstellerij; actie; ageren; aktie; basisbestanddeel; bestanddeel; component; daad; deel; element; fractie; handelen; handeling; ingrediënt; inwerking; onderdeel; protestbijeenkomst; publieke betoging; stuk; taak; toneel
action juridique eis; rechtsvordering
claim claim; eis; vordering
condition beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; vereiste; voorwaarde artikel; beding; clausule; conditie; gesteldheid; land; must; natie; positie; restrictie; rijk; staat; toestand; vereiste; voorbehoud; voorwaarde; zinsnede
condition nécessaire conditie; eis; vereiste; voorwaarde must; vereiste
critère beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde maatstaf; norm; standaard; toetssteen
créance claim; eis; vordering schuldvordering; vordering
demande beding; bepaling; beperking; claim; conditie; criterium; eis; kriterium; rechtsvordering; voorwaarde; vordering; vraag aanvraag; aanzoek; afroep; bede; huwelijksaanzoek; liefdesverklaring; navraag; petitie; rekest; rekwest; verzoek; verzoekschrift; voorstel; vraag
exigence beding; bepaling; beperking; claim; conditie; criterium; eis; kriterium; rechtsvordering; vereiste; voorwaarde; vordering; vraag must; veeleisendheid; vereiste
procédure judiciaire claim; eis; rechtsvordering; vordering rechtsgang; rechtsvordering
pétition claim; eis; vordering aanvraag; bezwaarschrift; petitie; rekest; rekwest; verzoekschrift
requête claim; eis; vordering aanvraag; bede; bezwaarschrift; bod; interpellatie; motie; petitie; propositie; query; rekest; rekwest; smeekbede; smeekgebed; verzoek; verzoekschrift; voorstel; voorstel doen; vraag
revendication claim; eis; vordering; vraag claim; opvorderen; vordering
réclamation claim; eis; rechtsvordering; vordering; vraag aanklacht; aanvraag; bedenking; beschuldiging; bezwaar; grief; het klagen; klacht; maanbrief; opvorderen; opvragen; opvraging; petitie; rekest; rekwest; tenlastelegging; terugvordering; verzet; verzetsbeweging; verzoekschrift; vordering
réquisition claim; conditie; eis; rechtsvordering; vereiste; voorwaarde; vordering; vraag aanvraag; must; petitie; rekest; rekwest; rekwisitie; vereiste; verzoekschrift
stipulation beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; vereiste; voorwaarde artikel; beding; clausule; must; vereiste; voorwaarde; zinsnede
- voorwaarde

Verwante woorden van "eis":


Synoniemen voor "eis":


Verwante definities voor "eis":

 1. wat je beslist wilt dat er gebeurt1
  • het is een eis voor het examen dat je dit papier inlevert1

Wiktionary: eis

eis
noun
 1. een dwingende vraag
eis
noun
 1. caractère ou prétention de celui qui exiger, qui se montre exigeant.

Cross Translation:
FromToVia
eis revendication Anspruch — berechtigte Forderung an etwas oder jemanden: Forderung, Erwartung

eisen:

eisen werkwoord (eis, eist, eiste, eisten, geëist)

 1. eisen (opeisen; aanspraak maken op; vorderen; rekwireren; opvorderen)
  exiger; demander; réclamer; revendiquer; requérir
  • exiger werkwoord (exige, exiges, exigeons, exigez, )
  • demander werkwoord (demande, demandes, demandons, demandez, )
  • réclamer werkwoord (réclame, réclames, réclamons, réclamez, )
  • revendiquer werkwoord (revendique, revendiques, revendiquons, revendiquez, )
  • requérir werkwoord (requiers, requiert, requérons, requérez, )
 2. eisen (inmanen; vorderen; invorderen)
  exiger; récupérer; percevoir; encaisser; recouvrer
  • exiger werkwoord (exige, exiges, exigeons, exigez, )
  • récupérer werkwoord (récupère, récupères, récupérons, récupérez, )
  • percevoir werkwoord (perçois, perçoit, percevons, percevez, )
  • encaisser werkwoord (encaisse, encaisses, encaissons, encaissez, )
  • recouvrer werkwoord (recouvre, recouvres, recouvrons, recouvrez, )
 3. eisen (reclameren)
  réclamer; faire une réclamation; se plaindre
  • réclamer werkwoord (réclame, réclames, réclamons, réclamez, )
  • se plaindre werkwoord

Conjugations for eisen:

o.t.t.
 1. eis
 2. eist
 3. eist
 4. eisen
 5. eisen
 6. eisen
o.v.t.
 1. eiste
 2. eiste
 3. eiste
 4. eisten
 5. eisten
 6. eisten
v.t.t.
 1. heb geëist
 2. hebt geëist
 3. heeft geëist
 4. hebben geëist
 5. hebben geëist
 6. hebben geëist
v.v.t.
 1. had geëist
 2. had geëist
 3. had geëist
 4. hadden geëist
 5. hadden geëist
 6. hadden geëist
o.t.t.t.
 1. zal eisen
 2. zult eisen
 3. zal eisen
 4. zullen eisen
 5. zullen eisen
 6. zullen eisen
o.v.t.t.
 1. zou eisen
 2. zou eisen
 3. zou eisen
 4. zouden eisen
 5. zouden eisen
 6. zouden eisen
en verder
 1. is geëist
 2. zijn geëist
diversen
 1. eis!
 2. eist!
 3. geëist
 4. eisend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor eisen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
demander aanspraak maken op; aanvragen; claim; opgeven
réclamer aanspraak maken op; claim
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
demander aanspraak maken op; eisen; opeisen; opvorderen; rekwireren; vereisen; vergen; verlangen; vorderen aanvragen; aanzoeken; bevragen; bidden; in gebed zijn; navragen; opvragen; rekwestreren; soebatten; uitnodigen; verzoeken; vraag stellen; vragen
encaisser eisen; inmanen; invorderen; vorderen casseren; geld in ontvangst nemen; incasseren; innen
exiger aanspraak maken op; eisen; inmanen; invorderen; opeisen; opvorderen; rekwireren; vereisen; vergen; verlangen; vorderen aanspraak op maken; aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen
faire une réclamation eisen; reclameren
percevoir eisen; inmanen; invorderen; vorderen aanschouwen; bekijken; bemerken; beseffen; bespeuren; doorzien; gadeslaan; geld in ontvangst nemen; gewaarworden; horen; iets voelen; incasseren; innen; inzien; kijken; merken; observeren; onderkennen; onderscheiden; ontwaren; opmerken; realiseren; signaleren; staren; te zien krijgen; turen; verkrijgen; verwerven; voelen; waarnemen; zien
recouvrer eisen; inmanen; invorderen; vorderen herkrijgen; terugkrijgen; weerkrijgen
requérir aanspraak maken op; eisen; opeisen; opvorderen; rekwireren; vereisen; vergen; verlangen; vorderen aanspraak op maken; aanvragen; aanzoeken; rekwisiteren; uitnodigen; verzoeken; vragen
revendiquer aanspraak maken op; eisen; opeisen; opvorderen; rekwireren; vereisen; vergen; verlangen; vorderen aanspraak op maken; aanvragen; opvragen; terugeisen; terugvorderen; verzoeken; vragen
réclamer aanspraak maken op; eisen; opeisen; opvorderen; reclameren; rekwireren; vereisen; vergen; verlangen; vorderen aanspraak op maken; aanvragen; een klacht indienen; klagen; misnoegen uiten; opvragen; over iets mopperen; terugeisen; terugvorderen; verzoeken; vragen; zijn beklag indienen
récupérer eisen; inmanen; invorderen; vorderen bekomen; herkrijgen; herstellen; hervinden; inhalen; inlopen; ophalen; terugkrijgen; terugvinden; weerkrijgen; zich hervinden
se plaindre eisen; reclameren bezwaar aantekenen; bezwaar maken; bezwaren; brommen; jammeren; jeremiëren; kankeren; klagen; mopperen; morren; over iets mopperen; pruttelen; weeklagen; zeuren; zich beklagen
- verlangen
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
récupérer ophalen

Verwante woorden van "eisen":


Synoniemen voor "eisen":


Verwante definities voor "eisen":

 1. beslist willen hebben dat het gebeurt1
  • ik eis dat je je jas opruimt1

Wiktionary: eisen

eisen
verb
 1. zeer dringend vragen, vaak met een sanctie op het niet beantwoorden ervan
eisen
verb
 1. Indiquer à quelqu’un par des paroles, par un écrit ou tout autre moyen ce qu’on désire obtenir de lui.
 2. demander quelque chose en vertu d’un droit légitime ou prétendre tel.

Cross Translation:
FromToVia
eisen exiger demand — to request forcefully
eisen requérir; demander; proposer beantragen — einen Antrag auf etwas, jemanden stellen
eisen exiger; demander fordern — etwas (von jemandem) verlangen

Verwante vertalingen van eis