Nederlands

Uitgebreide vertaling voor geest (Nederlands) in het Frans

geest:

geest [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

 1. de geest (geestverschijning; verschijning; schim; spookverschijning; spook)
  l'apparition; le fantôme; la connaissance; l'esprit; le revenant; le spectre; l'âme; l'hantise; le génie; la vision; la raison; l'intelligence; l'intellect
 2. de geest (denkvermogen; verstand; vernuft; hersens; brein)
  l'esprit; l'intelligence; l'esprit inventif; la raison; l'ingéniosité; la faculté de penser; le génie; l'intellect; la génialité
 3. de geest (teneur; strekking)
  la tendance; l'esprit; le sens; la portée; la teneur; la signification; l'intention

Vertaal Matrix voor geest:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
apparition geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning spookgestalte; spookverschijning; verschijnen; verschijning; verschijningsvorm
connaissance geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning bekende; bekende persoon; capabelheid; competentie; geleerdheid; gemoedstoestand; handigheid; kennis; kennisje; kneep; kunst; medeweten; stemming; toer; truc; vage kennis; weten; wetenschap
esprit brein; denkvermogen; geest; geestverschijning; hersens; schim; spook; spookverschijning; strekking; teneur; vernuft; verschijning; verstand aardigheid; bewustzijn; brein; brille; confessie; elf; elfje; geestigheid; gein; geloof; geloofsovertuiging; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; gemoedstoestand; genialiteit; genie; gezindheid; gezindte; grap; humor; inborst; intellect; intelligentie; inzicht; rede; spiritus; spookgestalte; spookverschijning; stemming; temperament; uiting van vrolijkheid; vernuft; verstand; vindingrijk vernuft
esprit inventif brein; denkvermogen; geest; hersens; vernuft; verstand genialiteit; inventiviteit; vernuft; vindingrijk vernuft; vindingrijkheid
faculté de penser brein; denkvermogen; geest; hersens; vernuft; verstand
fantôme geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning fantoom; hersenschim; spook; spookbeeld; spookgestalte; spookverschijning
génialité brein; denkvermogen; geest; hersens; vernuft; verstand genialiteit; vernuft; vindingrijk vernuft
génie brein; denkvermogen; geest; geestverschijning; hersens; schim; spook; spookverschijning; vernuft; verschijning; verstand brille; gemoedstoestand; geniaal persoon; genialiteit; genie; geniekorps; intellect; intelligentie; meesterbrein; stemming; vernuft; verstand; vindingrijk vernuft
hantise geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning hersenschim; spookbeeld
ingéniosité brein; denkvermogen; geest; hersens; vernuft; verstand adremheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; brille; genialiteit; genie; gevatheid; gewiekstheid; goochemheid; idee; intellect; intelligentie; inventiviteit; inzicht; pienterheid; scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; slimheid; slimmigheid; snedigheid; spitsheid; spitsvondigheid; uitgeslapenheid; vernuft; verstand; vindingrijk vernuft; vindingrijkheid
intellect brein; denkvermogen; geest; geestverschijning; hersens; schim; spook; spookverschijning; vernuft; verschijning; verstand brein; brille; denkvermogen; geestvermogen; gemoedstoestand; genie; hersens; idee; intellect; intelligentie; inzicht; rede; stemming; vernuft; verstand; verstandelijk vermogen
intelligence brein; denkvermogen; geest; geestverschijning; hersens; schim; spook; spookverschijning; vernuft; verschijning; verstand adremheid; begripsvermogen; bevattingsvermogen; bijdehandheid; brein; brille; denkvermogen; geestvermogen; gemoedstoestand; genialiteit; genie; gevatheid; gewiekstheid; goochemheid; hersens; idee; intellect; intelligentie; inzicht; pienterheid; rede; scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; slimheid; slimmigheid; snedigheid; spitsheid; spitsvondigheid; stemming; uitgeslapenheid; vernuft; verstand; verstandelijk vermogen; vindingrijk vernuft; vlugheid
intention geest; strekking; teneur aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; bedoeling; beduidenis; beduiding; beogen; betekenis; denkbeeld; doel; doeleinde; geneigdheid; gerichtheid op; gezichtspunt; idee; inhoud; intentie; interpretatie; inzet; inzicht; lezing; mening; moedwil; neiging; oogmerk; oordeel; opinie; opvatting; opzet; oriëntatie op; plan; pogen; standpunt; streven; streven naar; tendens; toeleg; trachten; trend; visie; voornemen; zienswijze
portée geest; strekking; teneur bandbreedte; bedoeling; beduidenis; beduiding; bereik; betekenis; draagwijdte; gehoorsafstand; grootte in de ruimte; hoorbereik; inhoud; notenbalk; range; reikwijdte; spanwijdte; verspreidingsgebied; volume
raison brein; denkvermogen; geest; geestverschijning; hersens; schim; spook; spookverschijning; vernuft; verschijning; verstand aanleiding; billijkheid; denkvermogen; directe oorzaak; geestvermogen; gelijk; gemoedstoestand; intellect; oorzaak; rede; redelijkheid; reden; schappelijkheid; stemming; verstand; verstandelijk vermogen; wijsheid
revenant geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning spookgestalte; spookverschijning
sens geest; strekking; teneur afmeting; bedoeling; beduidenis; beduiding; belang; betekenis; dimensie; doel; formaat; gevoel; gewichtigheid; grootte; inhoud; koers; maat; mate; nut; omvang; orgaan; richting; sentiment; zin; zintuig
signification geest; strekking; teneur afmeting; bedoeling; beduidenis; beduiding; belang; betekenis; dimensie; formaat; gewichtigheid; grootte; maat; mate; omvang; strekking; tendens
spectre geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning gamma; scala; schrikbeeld; spectrum; spookgestalte; spookverschijning
tendance geest; strekking; teneur aandrift; drift; gemoedstoestand; geneigdheid; gerichtheid op; gezindheid; hang; inclinatie; instinct; mode; modeverschijnsel; neiging; oriëntatie op; stemming; strekking; tendens; tendentie; trend
teneur geest; strekking; teneur grootte in de ruimte; inhoud; volume
vision geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning aanblik; aangezicht; anamorfose; begrip; benul; beschouwing; blik; chimère; denkbeeld; drogbeeld; droombeeld; gelaat; gezicht; gezichtspunt; hallucinatie; hersenschim; idee; illusie; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; oogopslag; oordeel; opinie; opvatting; panorama; prospect; spookbeeld; standpunt; uitzicht; vergezicht; visie; visioen; vue; zicht; zienswijze; zinsbegoocheling
âme geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning aandrift; aard; daadkracht; energie; esprit; fut; geaardheid; gemoed; gemoedstoestand; inborst; inslag; karakter; kracht; mentaliteit; momentum; natuur; puf; stemming; werklust; ziel
- instelling; ziel
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
connaissance kennis

Verwante woorden van "geest":

 • geesten

Synoniemen voor "geest":


Antoniemen van "geest":


Verwante definities voor "geest":

 1. manier van doen en denken1
  • hij heeft het bedrijf in de geest van zijn vader voortgezet1
 2. persoon zonder lichaam1
  • om twaalf uur kwamen de geesten tevoorschijn1
 3. het denken, voelen en willen van de mens, het onbewuste1
  • je kunt niet in zijn geest kijken1

Wiktionary: geest

geest
noun
 1. dat wat zich afspeelt in iemands gedachten
 2. een onsubstantieel wezen
geest
Cross Translation:
FromToVia
geest fantôme; spectre; esprit; revenant; apparition; fantasme ghost — spirit appearing after death
geest esprit mind — ability for rational thought
geest esprit; ombre shade — archaic: a ghost
geest esprit spirit — soul
geest esprit spirit — supernatural being

Verwante vertalingen van geest