Nederlands

Uitgebreide vertaling voor gelijk (Nederlands) in het Frans

gelijk:

gelijk bijvoeglijk naamwoord

 1. gelijk (soortgelijk)
  pareil; égal à; similaire à; correspondant à; semblable; de même que; comme; ainsi que; analogue à; conformément à; conforme à
 2. gelijk (vlak; effen; egaal; )
  plat; lisse; égal; tout net; sans égards; uniformément; sans détours; sans cérémonies; uniforme
 3. gelijk (identiek; hetzelfde; exact hetzelfde; )
  la même chose; même; la même; identiquement; égal; identique; pareil; de même que; le même; équivalent; ainsi que; similaire; comme; dans le même état; concordant; correspondant; de même valeur; conformément; inchangé; équipollent; conforme; uniforme; analogue
 4. gelijk (meteen; onmiddellijk; direct; terstond; dadelijk)
  immédiatement; tout de suite; directement; immédiat; en même temps; direct; tout droit; en ligne droite; simultané
 5. gelijk (hetzelfde; idem; eender)
  – precies zoals iets of iemand anders 1
  identique; pareil; pareillement; égal; la même chose; idem; le même; la même; semblable

gelijk [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het gelijk
  la raison; le droit
  • raison [la ~] zelfstandig naamwoord
  • droit [le ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor gelijk:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
correspondant berichtgever; commentator; correspondent; journalist; journalist ter plaatse; rapporteur; referent; reporter; verslaggever
direct compagnon; gabber; gezel; kameraad; kameraadje; kompaan; kornuit; maat; maatje; makker; pal; spitsbroeder; tramkaartje; vriend
droit gelijk aanspraak; gegrondheid; gerechtigdheid; gerechtigheid; recht; rechtsgrond; rechtstitel; rechtswetenschap; titel
la même dezelfde
le même dezelfde
lisse schering
pareil gelijke; weerga
plat diner; eten; etensbakje; gerecht; kost; kosten; maal; maaltijd; onkosten; plaat; presenteerblaadje; schotel; schoteltje; trog; uitgaaf; uitgaven; voederkrib; voedertrog; voedingsmiddelen; voedsel
raison gelijk aanleiding; billijkheid; brein; denkvermogen; directe oorzaak; geest; geestvermogen; geestverschijning; gemoedstoestand; hersens; intellect; oorzaak; rede; redelijkheid; reden; schappelijkheid; schim; spook; spookverschijning; stemming; vernuft; verschijning; verstand; verstandelijk vermogen; wijsheid
semblable medemens
uniforme tenue; uniform
égal gelijke; weerga
équivalent equivalent; omschrijving; tegenwaarde; vergoedingswaarde
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- dadelijk; direct; identiek; onmiddellijk
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- meteen
PronounVerwante vertalingenAndere vertalingen
- hetzelfde
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
conforme conform
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ainsi que eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk als ook; alsmede; alsook; analoog; benevens; evenals; eveneens; evenzeer; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; mede; naar; omdat; ook; soortgelijk; tevens; vandaar dat; zoals; zodoende
analogue eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; eensluidend; geallieerd; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens
analogue à gelijk; soortgelijk
comme eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk aangezien; analoog; daar; doordat; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; naar; net als; net zo; omdat; soortgelijk; vermits; zoals; zowel als
concordant eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo congruent; eensluidend; gelijkluidend; gelijkvormig
conforme eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; conform de regel; eensluidend; geallieerd; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; naar de regel; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens
conforme à gelijk; soortgelijk
conformément eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens
conformément à gelijk; soortgelijk achter; conform; in overeenkomst met; ingevolge; later dan; na; nadat; overeenkomstig; overeenstemmend; volgens
correspondant eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo adequaat; analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gepast; geschikt; in overeenstemming met; juist; overeenkomstig; passend; passend bij; soortgelijk; volgens
correspondant à gelijk; soortgelijk behorende tot; bijbehorend; bijgesloten
dans le même état eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo onveranderd
de même que eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk als ook; alsmede; alsook; analoog; behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven; evenals; eveneens; evenzeer; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; mede; ook; soortgelijk; tevens
de même valeur eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkwaardig
direct dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond aanstonds; dadelijk; direct; directe; duidelijk; echt; eerlijk; fideel; gauw; gezwind; linea recta; menens; ongezouten; onverwijld; openhartig; openlijk; oprecht; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht; rondborstig; ronduit; terstond; trouwhartig; zo meteen
directement dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond aanstonds; bijna; direct; directe; frank; gauw; gezwind; haast; linea recta; nagenoeg; onverwijld; open; rechtstreeks; rechttoe; regelrecht; schier; subiet; terstond; welhaast
droit braaf; chagrijnig; eerlijk; fideel; kaarsrecht; knorrig; korzelig; lijnrecht; loodrecht; nors; nurks; open; openhartig; openlijk; oprecht; recht; rechtdoorzee; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rondborstig; ronduit; trouwhartig
en ligne droite dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond
en même temps dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond gelijktijdig; op hetzelfde moment; simultaan; tegelijk; tegelijkertijd; terwijl; terzelfder tijd; tezelfdertijd
idem eender; gelijk; hetzelfde; idem idem; idem dito; precies hetzelfde
identique eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo analoog; eender; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; idem dito; om het even; onveranderd; precies hetzelfde; soortgelijk
identiquement eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; onveranderd; soortgelijk
immédiat dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond bijna; direct; gauw; gezwind; haast; nagenoeg; ogenblikkelijk; onverwijld; schier; welhaast
immédiatement dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond aanstonds; acuut; bijna; dadelijk; direct; gauw; gezwind; haast; nagenoeg; ogenblikkelijk; onverwijld; schier; subiet; terstond; welhaast; zo meteen
inchangé eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo hetzelfde; ongewijzigd; onveranderd
la même eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo analoog; eender; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; om het even; soortgelijk
la même chose eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo analoog; eender; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; om het even; soortgelijk
le même eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo analoog; diezelfde; eender; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; om het even; soortgelijk
lisse effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit glad neerliggend; sluik
même eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo aangezien; analoog; daar; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; ikzelf; soortgelijk; vermits; zelf; zelfde; zelfs; zelve; zowaar
pareil eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; soortgelijk analoog; dergelijk; dergelijke; desgelijks; dito; dusdanig; eender; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem dito; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
pareillement eender; gelijk; hetzelfde; idem eender; insgelijks; om het even
plat effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit eenvormig; glad neerliggend; sluik; uniform
sans cérémonies effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit botweg
sans détours effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit bot; botweg; cru; direct; eerlijk; fideel; kaarsrecht; kernachtig; kortaf; lijnrecht; loodrecht; met open vizier; onbewimpeld; ongezouten; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; platweg; raak; recht; rechttoe rechtaan; rondborstig; ronduit; trouwhartig; vrij; vrijelijk; vrijuit; zonder omhaal; zonder omwegen
sans égards effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit botweg
semblable eender; gelijk; hetzelfde; idem; soortgelijk geallieerd; op elkaar lijkend; overeenkomend
similaire eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; op elkaar lijkend; overeenkomend; soortgelijk; zelfde
similaire à gelijk; soortgelijk
simultané dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond gelijktijdig; simultaan; tegelijk; tegelijkertijd
tout de suite dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond aanstonds; bijna; dadelijk; direct; haast; later; met onmiddellijk effect; met onmiddellijke ingang; nagenoeg; onverwijld; per direct; prompt; schier; straks; subiet; terstond; weldra; welhaast; zo meteen; zometeen
tout droit dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond direct; frank; kaarsrecht; lijnrecht; linea recta; loodrecht; open; openlijk; recht; rechtaan; rechtdoor; rechtstreeks; rechttoe; rechtuit; regelrecht; ronduit
tout net effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit bot; botweg; gladaf; kortaf; zonder omhaal
uniforme eender; eenvormig; effen; egaal; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; geslepen; glad; hetzelfde; identiek; net zo; plat; strak; vlak; vlakuit compatibel; eenvormig; gelijkslachtig; gelijkvormig; homogeen; uniform; verenigbaar
uniformément effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit eenvormig; uniform
égal eender; eenvormig; effen; egaal; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; geslepen; glad; hetzelfde; idem; identiek; net zo; plat; strak; vlak; vlakuit analoog; congruent; desgelijks; dito; eender; eenvormig; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem dito; om het even; ook; op dezelfde wijze; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; uniform
égal à gelijk; soortgelijk alsmede; alsook; evenals
équipollent eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo
équivalent eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkwaardig

Verwante woorden van "gelijk":


Synoniemen voor "gelijk":


Antoniemen van "gelijk":


Verwante definities voor "gelijk":

 1. zonder te wachten1
  • ik kom gelijk!1
 2. precies zoals iets of iemand anders1
  • die twee getallen zijn gelijk1
 3. wat waar is of klopt1
  • meestal heeft hij gelijk1

Wiktionary: gelijk

gelijk
Cross Translation:
FromToVia
gelijk égal; égale equal — mathematics: exactly identical
gelijk égal equal — the same in all respects
gelijk plat even — flat and level
gelijk uniforme; régulier even — equal
gelijk pareil like — similar
gelijk comme like — somewhat similar to
gelijk uniforme uniform — unvarying

gelijken:

gelijken [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.

 1. de gelijken
  la ressemblance

gelijken werkwoord (gelijk, gelijkt, geleek, geleken, geleken)

 1. gelijken (lijken op; gelijkenis vertonen met)
  ressembler à; ressembler
  • ressembler à werkwoord
  • ressembler werkwoord (ressemble, ressembles, ressemblons, ressemblez, )

Conjugations for gelijken:

o.t.t.
 1. gelijk
 2. gelijkt
 3. gelijkt
 4. gelijken
 5. gelijken
 6. gelijken
o.v.t.
 1. geleek
 2. geleek
 3. geleek
 4. geleken
 5. geleken
 6. geleken
v.t.t.
 1. heb geleken
 2. hebt geleken
 3. heeft geleken
 4. hebben geleken
 5. hebben geleken
 6. hebben geleken
v.v.t.
 1. had geleken
 2. had geleken
 3. had geleken
 4. hadden geleken
 5. hadden geleken
 6. hadden geleken
o.t.t.t.
 1. zal gelijken
 2. zult gelijken
 3. zal gelijken
 4. zullen gelijken
 5. zullen gelijken
 6. zullen gelijken
o.v.t.t.
 1. zou gelijken
 2. zou gelijken
 3. zou gelijken
 4. zouden gelijken
 5. zouden gelijken
 6. zouden gelijken
diversen
 1. gelijk!
 2. gelijkt!
 3. geleken
 4. gelijkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor gelijken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ressemblance gelijken gelijkenis; overeenkomst
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ressembler gelijken; gelijkenis vertonen met; lijken op er uitzien; ogen
ressembler à gelijken; gelijkenis vertonen met; lijken op

Wiktionary: gelijken

gelijken
verb
 1. Avoir du rapport, de la conformité avec quelqu’un, avec quelque chose. (Sens général).

Cross Translation:
FromToVia
gelijken ressembler resemble — to be like or similar to something else

Verwante vertalingen van gelijk