Nederlands

Uitgebreide vertaling voor geregeld (Nederlands) in het Frans

geregeld:

geregeld bijvoeglijk naamwoord

 1. geregeld (regulier; regelmatig; op vaste tijden)
  régulier; régulièrement
 2. geregeld (georganiseerd)
  organisé
 3. geregeld (met vast ritme; regelmatig)
  régulièrement; réglé; régulier; fréquent; fréquemment; souvent; systématiquement; systématique

Vertaal Matrix voor geregeld:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
systématique systematiek
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fréquemment geregeld; met vast ritme; regelmatig dikwijls; frequent; herhaaldelijk; meermaals; menigmaal; regelmatig; telkens; vaak; veel; veelvuldig
fréquent geregeld; met vast ritme; regelmatig dikwijls; frequent; meermaals; menigmaal; regelmatig; vaak; veel; veelvuldig
organisé georganiseerd; geregeld
réglé geregeld; met vast ritme; regelmatig afbetaald; afgehandeld; betaald
régulier geregeld; met vast ritme; op vaste tijden; regelmatig; regulier gelijkmatig; gestaag; met regelmaat; regelmatig
régulièrement geregeld; met vast ritme; op vaste tijden; regelmatig; regulier dikwijls; frequent; meermaals; menigmaal; met regelmaat; regelmatig; vaak; veel; veelvuldig
souvent geregeld; met vast ritme; regelmatig dikwijls; frequent; meermaals; menigmaal; regelmatig; vaak; veel; veelvuldig
systématique geregeld; met vast ritme; regelmatig methodisch; planmatig; stelselmatig; systematisch
systématiquement geregeld; met vast ritme; regelmatig

Synoniemen voor "geregeld":


Antoniemen van "geregeld":


Verwante definities voor "geregeld":

 1. wat regelmatig terugkeert1
  • hij komt geregeld te laat1
 2. waar regelmaat in zin1
  • wij hebben een geregeld leven1

Wiktionary: geregeld

geregeld
Cross Translation:
FromToVia
geregeld régulier regelmäßig — in festen örtlichen oder zeitlichen Abständen wiederholen

geregeld vorm van regelen:

regelen werkwoord (regel, regelt, regelde, regelden, geregeld)

 1. regelen (iets op touw zetten; arrangeren)
  arranger; organiser; lancer; ériger; commencer; créer; aménager; construire; édifier; fonder; dresser
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • organiser werkwoord (organise, organises, organisons, organisez, )
  • lancer werkwoord (lance, lances, lançons, lancez, )
  • ériger werkwoord (érige, ériges, érigeons, érigez, )
  • commencer werkwoord (commence, commences, commençons, commencez, )
  • créer werkwoord (crée, crées, créons, créez, )
  • aménager werkwoord (aménage, aménages, aménageons, aménagez, )
  • construire werkwoord (construis, construit, construisons, construisez, )
  • édifier werkwoord (édifie, édifies, édifions, édifiez, )
  • fonder werkwoord (fonde, fondes, fondons, fondez, )
  • dresser werkwoord (dresse, dresses, dressons, dressez, )
 2. regelen (schikken)
  arranger
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
 3. regelen (arrangeren; afspreken; bedisselen)
  arranger; convenir; organiser
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • convenir werkwoord (conviens, convient, convenons, convenez, )
  • organiser werkwoord (organise, organises, organisons, organisez, )
 4. regelen (afstemmen; bijstellen; afstellen)
  régler; ajuster; raccommoder; adapter
  • régler werkwoord (règle, règles, réglons, réglez, )
  • ajuster werkwoord (ajuste, ajustes, ajustons, ajustez, )
  • raccommoder werkwoord (raccommode, raccommodes, raccommodons, raccommodez, )
  • adapter werkwoord (adapte, adaptes, adaptons, adaptez, )
 5. regelen (in orde maken; klaren; afdoen)
  régler; terminer; achever; finir
  • régler werkwoord (règle, règles, réglons, réglez, )
  • terminer werkwoord (termine, termines, terminons, terminez, )
  • achever werkwoord (achève, achèves, achevons, achevez, )
  • finir werkwoord (finis, finit, finissons, finissez, )

Conjugations for regelen:

o.t.t.
 1. regel
 2. regelt
 3. regelt
 4. regelen
 5. regelen
 6. regelen
o.v.t.
 1. regelde
 2. regelde
 3. regelde
 4. regelden
 5. regelden
 6. regelden
v.t.t.
 1. heb geregeld
 2. hebt geregeld
 3. heeft geregeld
 4. hebben geregeld
 5. hebben geregeld
 6. hebben geregeld
v.v.t.
 1. had geregeld
 2. had geregeld
 3. had geregeld
 4. hadden geregeld
 5. hadden geregeld
 6. hadden geregeld
o.t.t.t.
 1. zal regelen
 2. zult regelen
 3. zal regelen
 4. zullen regelen
 5. zullen regelen
 6. zullen regelen
o.v.t.t.
 1. zou regelen
 2. zou regelen
 3. zou regelen
 4. zouden regelen
 5. zouden regelen
 6. zouden regelen
en verder
 1. is geregeld
diversen
 1. regel!
 2. regelt!
 3. geregeld
 4. regelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

regelen [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het regelen (organiseren)
  l'organisation
 2. het regelen (inregelen; afstemmen; instellen; afstellen)
  le réglage

Vertaal Matrix voor regelen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ajuster bevestiging; vastmaken
lancer omhoog werpen; opwerpen
organisation organiseren; regelen bureau; bureaumeubel; factie; groepering; instantie; instelling; lichaam; management; organisatie; regelingscommissie
organiser aanrichten
réglage afstellen; afstemmen; inregelen; instellen; regelen aanpassing; afregelen; afstelling; afstemmen; afstemming; bijstelling; gelijkzetten; ijken; inregeling; instellen; instelling; optimalisatie; verstelling
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achever afdoen; in orde maken; klaren; regelen aankomen; afkrijgen; afmaken; afronden; afslijten door erop te zitten; afsluiten; afwerken; afzitten; betalen; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; fiksen; finishen; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; laatste gedeelte afmaken; ledigen; leegdrinken; leegmaken; opdrinken; ophouden; perfectioneren; stoppen; ten einde dragen; ten einde schrijven; ten einde spelen; uitdragen; uitdrinken; vereffenen; vervolledigen; vervolmaken; volbrengen; voldoen; voldragen; volledig maken; volmaken; voltooien; voor elkaar krijgen
adapter afstellen; afstemmen; bijstellen; regelen aanpassen; bewerken; bijstellen; erin passen; fiksen; goedmaken; herschrijven; herstellen; inpassen; maken; rechtzetten; repareren; verstellen
ajuster afstellen; afstemmen; bijstellen; regelen aanpassen; afstellen; afstemmen; bijstellen; erin passen; fijn bewerken; fiksen; gelijkschakelen; goedmaken; herstellen; in orde brengen; in orde maken; inpassen; maken; op maat snijden; rechtzetten; repareren; toesnijden; verstellen
aménager arrangeren; iets op touw zetten; regelen huis inrichten; inrichten; meubileren
arranger afspreken; arrangeren; bedisselen; iets op touw zetten; regelen; schikken arrangeren; bijleggen; coördineren; effenen; egaliseren; fatsoeneren; fiksen; flikken; goedmaken; groeperen; herstellen; in goede staat brengen; in orde brengen; in orde maken; indelen; inrichten; installeren; instrumenteren; klaarspelen; opkalefateren; opknappen; oplappen; opvijzelen; ordenen; orkestreren; rangeren; rangordenen; rangschikken; renoveren; ruzie afsluiten; schiften; sorteren; systematiseren; uitzoeken; vereffenen; vlijen; voor elkaar krijgen
commencer arrangeren; iets op touw zetten; regelen aanbinden; aanbreken; aangaan; aanknopen; aanvangen; beginnen; een begin nemen; inluiden; intreden; inzetten; ondernemen; op gang komen; starten; van start gaan
construire arrangeren; iets op touw zetten; regelen aanbouwen; aanbrengen; aanleggen; bijbouwen; bouwen; construeren; expanderen; in elkaar timmeren; in het leven roepen; ineentimmeren; installeren; maken; monteren en aansluiten; opbouwen; openen; oprichten; optrekken; overeindzetten; plaatsen; scheppen; timmerend in elkaar zetten; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden
convenir afspreken; arrangeren; bedisselen; regelen aanstaan; afspreken; behoren; betamen; bevallen; bijpassen; conveniëren; deugen; gebruikelijk zijn; gelegen komen; geschikt zijn; horen; iets overeenkomen; kloppen met; overeenkomen; overeenkomen met; overeenstemmen met; passen; passend zijn; prettig vinden; schikken; stroken; stroken met; toebehoren; uitkomen
créer arrangeren; iets op touw zetten; regelen fabriceren; formeren; in het leven roepen; maken; produceren; scheppen; tot stand brengen; trekken; vervaardigen; voor elkaar krijgen; voortbrengen
dresser arrangeren; iets op touw zetten; regelen aanbrengen; aanleggen; bouwen; construeren; funderen; gaan staan; gronden; grondvesten; hoger worden; installeren; instellen; invoeren; monteren en aansluiten; omhoogbrengen; omhoogkomen; oprichten; opstaan; opstijgen; optrekken; opvliegen; overeindzetten; plaatsen; rechtop zetten; stichten; temmen; verheffen
finir afdoen; in orde maken; klaren; regelen afkrijgen; aflopen; aflopen met; afmaken; afronden; afsluiten; afwerken; beslissen; besluiten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; eten; fiksen; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; laatste gedeelte afmaken; ledigen; leegdrinken; leegeten; leeghalen; leegmaken; legen; opdrinken; opeten; opgebruiken; ophouden; opkrijgen; opmaken; opvreten; perfectioneren; stoppen; ten einde lopen; uitdrinken; uitkrijgen; uitraken; uitspelen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; vervolledigen; vervolmaken; volbrengen; volledig maken; volmaken; voltooien; voor elkaar krijgen; voorbijgaan; vreten
fonder arrangeren; iets op touw zetten; regelen aarden; baseren; bouwen; funderen; gronden; grondvesten; instellen; invoeren; koloniseren; opbouwen; oprichten; settelen; stichten; vestigen
lancer arrangeren; iets op touw zetten; regelen aanbreken; aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvangen; aanvoeren; afsmijten; afwerpen; beginnen; bouwen; een begin nemen; entameren; gesprek aanknopen; ingooien; inluiden; introduceren; keilen; kennis laten maken; kogelen; lanceren; laten opstijgen; naar beneden gooien; naar beneden werpen; naar voren brengen; neergooien; neerwerpen; omhooggooien; omhoogwerpen; omlaag werpen; op de grond gooien; op de markt brengen; opbouwen; openen; opgooien; ophoesten; oplaten; opperen; opwerpen; poneren; smijten; starten; stellen; suggereren; te berde brengen; ter sprake brengen; uitbrengen; uitgeven; van start gaan; voor de dag komen met; voorstellen
organiser afspreken; arrangeren; bedisselen; iets op touw zetten; regelen coördineren; huis inrichten; plannen
raccommoder afstellen; afstemmen; bijstellen; regelen aanpassen; bijstellen; fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren; verstellen
régler afdoen; afstellen; afstemmen; bijstellen; in orde maken; klaren; regelen aanpassen; aanzuiveren; afbetalen; aflossen; afrekenen; afstellen; afstemmen; behandelen; betalen; bijleggen; bijstellen; effenen; egaliseren; fiksen; gelijkschakelen; genoegdoen; goedmaken; herstellen; iets afhandelen; inlossen; instellen; maken; nabetalen; rechtzetten; repareren; ruzie afsluiten; ruzie bijleggen; uitpraten; vereffenen; verrekenen; voldoen
terminer afdoen; in orde maken; klaren; regelen afkrijgen; aflopen; afmaken; afronden; afsluiten; afwerken; beslissen; besluiten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; klaarkrijgen; klaarmaken; ledigen; leegdrinken; leegmaken; naar einde toewerken; opdrinken; ophouden; stoppen; ten einde dragen; teneindelopen; uitdragen; uitdrinken; uitkrijgen; uitspelen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; volbrengen; voldragen; volmaken; voltooien; voorbijgaan
édifier arrangeren; iets op touw zetten; regelen bouwen; construeren; funderen; gronden; grondvesten; instellen; invoeren; opbouwen; oprichten; optrekken; overeindzetten; stichten
ériger arrangeren; iets op touw zetten; regelen bouwen; construeren; funderen; gronden; grondvesten; instellen; invoeren; opbouwen; oprichten; optrekken; overeindzetten; stichten

Verwante woorden van "regelen":


Verwante definities voor "regelen":

 1. ervoor zorgen dat het goed gaat1
  • de agent regelt het verkeer1

Wiktionary: regelen

regelen
Cross Translation:
FromToVia
regelen arranger; organiser arrange — to set up, organise
regelen traiter; faire face deal — handle, manage
regelen préfixer prefix — set or appoint beforehand
regelen régler regulate — adjust

Verwante vertalingen van geregeld