Nederlands

Uitgebreide vertaling voor goedmaken (Nederlands) in het Frans

goedmaken:

goedmaken werkwoord (maak goed, maakt goed, maakte goed, maakten goed, goedgemaakt)

 1. goedmaken (ruzie afsluiten; bijleggen)
  réconcilier; arranger; régler; concilier
  • réconcilier werkwoord (réconcilie, réconcilies, réconcilions, réconciliez, )
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • régler werkwoord (règle, règles, réglons, réglez, )
  • concilier werkwoord (concilie, concilies, concilions, conciliez, )
 2. goedmaken (bijspijkeren; inhalen)
  faire rattraper; compenser; faire récupérer; réparer
  • faire rattraper werkwoord
  • compenser werkwoord (compense, compenses, compensons, compensez, )
  • faire récupérer werkwoord
  • réparer werkwoord (répare, répares, réparons, réparez, )
 3. goedmaken (rechtzetten; rechtstrijken)
  se racheter; redresser; résoudre un malentendu; réparer
  • se racheter werkwoord
  • redresser werkwoord (redresse, redresses, redressons, redressez, )
  • réparer werkwoord (répare, répares, réparons, réparez, )
 4. goedmaken (verbeteren; corrigeren; herstellen; )
  améliorer; perfectionner; aller mieux; revitaliser; régénérer; renouer; renouveler; rénover
  • améliorer werkwoord (améliore, améliores, améliorons, améliorez, )
  • perfectionner werkwoord (perfectionne, perfectionnes, perfectionnons, perfectionnez, )
  • aller mieux werkwoord
  • revitaliser werkwoord (revitalise, revitalises, revitalisons, revitalisez, )
  • régénérer werkwoord (régénère, régénères, régénérons, régénérez, )
  • renouer werkwoord (renoue, renoues, renouons, renouez, )
  • renouveler werkwoord (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • rénover werkwoord (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
 5. goedmaken (repareren; herstellen; fiksen; maken; rechtzetten)
  reconstituer; réparer; mettre au point; remettre en état; restaurer; renouveler; dépanner; adapter; rénover; ajuster; pistonner; rapiécer; rétablir; régler; raccommoder; faire un prix d'ami à quelqu'un
  • reconstituer werkwoord (reconstitue, reconstitues, reconstituons, reconstituez, )
  • réparer werkwoord (répare, répares, réparons, réparez, )
  • mettre au point werkwoord
  • remettre en état werkwoord
  • restaurer werkwoord (restaure, restaures, restaurons, restaurez, )
  • renouveler werkwoord (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • dépanner werkwoord (dépanne, dépannes, dépannons, dépannez, )
  • adapter werkwoord (adapte, adaptes, adaptons, adaptez, )
  • rénover werkwoord (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
  • ajuster werkwoord (ajuste, ajustes, ajustons, ajustez, )
  • pistonner werkwoord (pistonne, pistonnes, pistonnons, pistonnez, )
  • rapiécer werkwoord (rapièce, rapièces, rapiéçons, rapiécez, )
  • rétablir werkwoord (rétablis, rétablit, rétablissons, rétablissez, )
  • régler werkwoord (règle, règles, réglons, réglez, )
  • raccommoder werkwoord (raccommode, raccommodes, raccommodons, raccommodez, )
 6. goedmaken (compenseren; vergoeden)
  compenser; couvrir; corriger
  • compenser werkwoord (compense, compenses, compensons, compensez, )
  • couvrir werkwoord (couvre, couvres, couvrons, couvrez, )
  • corriger werkwoord (corrige, corriges, corrigeons, corrigez, )

Conjugations for goedmaken:

o.t.t.
 1. maak goed
 2. maakt goed
 3. maakt goed
 4. maken goed
 5. maken goed
 6. maken goed
o.v.t.
 1. maakte goed
 2. maakte goed
 3. maakte goed
 4. maakten goed
 5. maakten goed
 6. maakten goed
v.t.t.
 1. heb goedgemaakt
 2. hebt goedgemaakt
 3. heeft goedgemaakt
 4. hebben goedgemaakt
 5. hebben goedgemaakt
 6. hebben goedgemaakt
v.v.t.
 1. had goedgemaakt
 2. had goedgemaakt
 3. had goedgemaakt
 4. hadden goedgemaakt
 5. hadden goedgemaakt
 6. hadden goedgemaakt
o.t.t.t.
 1. zal goedmaken
 2. zult goedmaken
 3. zal goedmaken
 4. zullen goedmaken
 5. zullen goedmaken
 6. zullen goedmaken
o.v.t.t.
 1. zou goedmaken
 2. zou goedmaken
 3. zou goedmaken
 4. zouden goedmaken
 5. zouden goedmaken
 6. zouden goedmaken
diversen
 1. maak goed!
 2. maakt goed!
 3. goedgemaakt
 4. goedmakend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

goedmaken [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. goedmaken
  le dédommagement; la compensation; l'indemnité

Vertaal Matrix voor goedmaken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ajuster bevestiging; vastmaken
compensation goedmaken compensatie; compenseren; contraprestatie; herstelbetaling; indemnisatie; kostenvergoeding; restitueren; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; tegemoetkoming; tegen prestatie opwegende actie; tegendienst; tegenprestatie; tevredenstelling; uitbetalingen bij schade; vergoeden; vergoeding; wederdienst
dédommagement goedmaken compensatie; herstelbetaling; indemnisatie; indemniteit; kostenvergoeding; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; tegemoetkoming; tevredenstelling; uitbetalingen bij schade; vergoeding
indemnité goedmaken afkoopsom; bonus; compensatie; extraatje; herstelbetaling; indemnisatie; indemniteit; kostenvergoeding; premie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; smartengeld; subsidie; tantième; tegemoetkoming; toelage; toeslag; uitbetalingen bij schade; vergoeding; winstaandeel; winstdeling; winstuitkering
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
adapter fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; afstellen; afstemmen; bewerken; bijstellen; erin passen; herschrijven; inpassen; regelen; verstellen
ajuster fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; afstellen; afstemmen; bijstellen; erin passen; fijn bewerken; gelijkschakelen; herstellen; in orde brengen; in orde maken; inpassen; op maat snijden; regelen; toesnijden; verstellen
aller mieux beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren beteren; leven beteren
améliorer beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren afhalen; afmaken; afnemen; beter worden; bijschaven; completeren; corrigeren; meenemen; ophalen; perfectioneren; progressie maken; verbeteren; veredelen; verfijnen; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien; vooruitbrengen; vooruitgang boeken; weghalen; wegnemen
arranger bijleggen; goedmaken; ruzie afsluiten afspreken; arrangeren; bedisselen; coördineren; effenen; egaliseren; fatsoeneren; fiksen; flikken; groeperen; herstellen; iets op touw zetten; in goede staat brengen; in orde brengen; in orde maken; indelen; inrichten; installeren; instrumenteren; klaarspelen; opkalefateren; opknappen; oplappen; opvijzelen; ordenen; orkestreren; rangeren; rangordenen; rangschikken; regelen; renoveren; schiften; schikken; sorteren; systematiseren; uitzoeken; vereffenen; vlijen; voor elkaar krijgen
compenser bijspijkeren; compenseren; goedmaken; inhalen; vergoeden opwegen; verrekenen
concilier bijleggen; goedmaken; ruzie afsluiten bemiddelen; bijleggen; met elkaar in overeenstemming brengen; overeenbrengen; ruzie bijleggen; schikken; tussenkomen; verzoenen; vrede sluiten
corriger compenseren; goedmaken; vergoeden bijsturen; controleren; corrigeren; fatsoeneren; nagaan; nakijken; rechttrekken; rechtzetten; rectificeren; verbeteren
couvrir compenseren; goedmaken; vergoeden afdekken; afschermen; afschutten; bedekken; begroeien; bekleden; bemantelen; berichten; beschermen; beschutten; bestrijken; bestrooien; bezaaien; blinderen; dekken; emballeren; hullen; informeren; inhullen; inpakken; inwikkelen; kaften; maskeren; meedelen; melden; met gespannen voorwerp omsluiten; omhullen; omspannen; overkappen; overspannen; overtrekken; overwelven; rapporteren; stofferen; tijd in beslag nemen; van bekleding voorzien; verhullen; verpakken; verslag uitbrengen; versluieren
dépanner fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren assisteren; bijspringen; bijstaan; helpen; iemand vervangen; ondersteunen; seconderen; weldoen
faire rattraper bijspijkeren; goedmaken; inhalen
faire récupérer bijspijkeren; goedmaken; inhalen
faire un prix d'ami à quelqu'un fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren een voordeeltje gunnen; matsen
mettre au point fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; afkrijgen; afmaken; afronden; afsluiten; afstellen; afstemmen; afwerken; beëindigen; bijstellen; completeren; een einde maken aan; eindigen; focussen; gelijkschakelen; klaarkrijgen; klaarmaken; ophouden; scherp stellen; scherp zetten; stoppen; verstellen; volbrengen; volmaken; voltooien
perfectionner beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren afmaken; afslachten; bijschaven; completeren; corrigeren; doden; moorden; om het leven brengen; ombrengen; perfectioneren; verbeteren; veredelen; verfijnen; vermoorden; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien
pistonner fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren verderhelpen; vooruithelpen
raccommoder fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; afstellen; afstemmen; bijstellen; regelen; verstellen
rapiécer fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; bijstellen; verstellen
reconstituer fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren restaureren; wederopbouwen
redresser goedmaken; rechtstrijken; rechtzetten omhoogbrengen; rechtbuigen; rechtmaken; rechtop zetten
remettre en état fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren hernieuwen; herstellen; innoveren; renoveren; restaureren; verbeteren; vernieuwen; wederopbouwen
renouer beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren hervatten; opnieuw beginnen
renouveler beteren; bijwerken; corrigeren; fiksen; goedmaken; herstellen; herzien; maken; rechtzetten; renoveren; repareren; verbeteren aflossen; hernieuwen; herstellen; hervatten; in goede staat brengen; nieuw leven inblazen; opfrissen; opknappen; opnieuw beginnen; remplaceren; renoveren; verbeteren; verfrissen; verkwikken; verlevendigen; vernieuwen; vervangen; verversen; verwisselen; wederopbouwen
restaurer fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren herstellen; in goede staat brengen; innoveren; opknappen; renoveren; restaureren; terugdraaien; terugkeren; terugzetten; wederopbouwen
revitaliser beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren hernieuwen; hervatten; in goede staat brengen; nieuw leven inblazen; opknappen; opnieuw beginnen; renoveren
réconcilier bijleggen; goedmaken; ruzie afsluiten verbroederen
régler bijleggen; fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren; ruzie afsluiten aanpassen; aanzuiveren; afbetalen; afdoen; aflossen; afrekenen; afstellen; afstemmen; behandelen; betalen; bijstellen; effenen; egaliseren; gelijkschakelen; genoegdoen; iets afhandelen; in orde maken; inlossen; instellen; klaren; nabetalen; regelen; ruzie bijleggen; uitpraten; vereffenen; verrekenen; voldoen
régénérer beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren hernieuwen; herscheppen; hervatten; hervormen; herzien; in goede staat brengen; nieuw leven inblazen; opknappen; opnieuw beginnen; reformeren; regenereren; renoveren
rénover beteren; bijwerken; corrigeren; fiksen; goedmaken; herstellen; herzien; maken; rechtzetten; renoveren; repareren; verbeteren aflossen; hernieuwen; herstellen; in goede staat brengen; innoveren; nieuw leven inblazen; opknappen; remplaceren; renoveren; restaureren; verbeteren; verbouwen; vernieuwen; vertimmeren; vervangen; verwisselen; wederopbouwen
réparer bijspijkeren; fiksen; goedmaken; herstellen; inhalen; maken; rechtstrijken; rechtzetten; repareren aanpassen; bijstellen; boeten; genoegdoen; herstellen; opkalefateren; opknappen; oplappen; opvijzelen; repareren; vernieuwen; verstellen
résoudre un malentendu goedmaken; rechtstrijken; rechtzetten
rétablir fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren beteren; genezen van ziekte; helen; herstellen; hervinden; in orde brengen; in orde maken; leven beteren; opnieuw instellen; repareren; terugkeren; terugvinden; vernieuwen
se racheter goedmaken; rechtstrijken; rechtzetten

Wiktionary: goedmaken