Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor kennis laten maken (Nederlands) in het Frans

kennis laten maken:

kennis laten maken werkwoord

 1. kennis laten maken (voorstellen; introduceren)
  introduire; envoyer; commencer à; lancer; amorcer; donner le signal du départ pour; activer
  • introduire werkwoord (introduis, introduit, introduisons, introduisez, )
  • envoyer werkwoord (envoie, envoies, envoyons, envoyez, )
  • commencer à werkwoord
  • lancer werkwoord (lance, lances, lançons, lancez, )
  • amorcer werkwoord (amorce, amorces, amorçons, amorcez, )
  • activer werkwoord (active, actives, activons, activez, )

Vertaal Matrix voor kennis laten maken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
lancer omhoog werpen; opwerpen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
activer introduceren; kennis laten maken; voorstellen aanblazen; aanjagen; aanmoedigen; aansporen; aanstoken; aanvangen; aanvuren; aanwakkeren; aanzetten; aanzetten tot; accelereren; activeren; animeren; beginnen; bemoedigen; bespoedigen; bezielen; doen opvlammen; iemand motiveren; initiëren; instigeren; motiveren; op gang brengen; opjutten; oppeppen; oppoken; opporren; opstoken; opwekken; poken; porren; prikkelen; provoceren; starten; stimuleren; stoken; toemoedigen; van start gaan; verhaasten; versnellen
amorcer introduceren; kennis laten maken; voorstellen aanvangen; beginnen; seeden; starten; van start gaan
commencer à introduceren; kennis laten maken; voorstellen aanvangen; beginnen; starten; van start gaan
donner le signal du départ pour introduceren; kennis laten maken; voorstellen aanvangen; beginnen; starten; van start gaan
envoyer introduceren; kennis laten maken; voorstellen aanvangen; beginnen; geld overmaken; insturen; inzenden; opsturen; overboeken; overschrijven; overzenden; posten; rondsturen; starten; sturen; toesturen; toezenden; van start gaan; versturen; verwijzen naar; verzenden; wegsturen; wegzenden; zenden
introduire introduceren; kennis laten maken; voorstellen binnen brengen; binnen halen; binnenlaten; binnenleiden; binnenloodsen; binnenroepen; geld opleveren; inbrengen; inleiden; intikken; intoetsen; intypen; invoegen; naarbinnen laten; openen
lancer introduceren; kennis laten maken; voorstellen aanbreken; aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvangen; aanvoeren; afsmijten; afwerpen; arrangeren; beginnen; bouwen; een begin nemen; entameren; gesprek aanknopen; iets op touw zetten; ingooien; inluiden; keilen; kogelen; lanceren; laten opstijgen; naar beneden gooien; naar beneden werpen; naar voren brengen; neergooien; neerwerpen; omhooggooien; omhoogwerpen; omlaag werpen; op de grond gooien; op de markt brengen; opbouwen; openen; opgooien; ophoesten; oplaten; opperen; opwerpen; poneren; regelen; smijten; starten; stellen; suggereren; te berde brengen; ter sprake brengen; uitbrengen; uitgeven; van start gaan; voor de dag komen met
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
activer inschakelen

Verwante vertalingen van kennis laten maken