Nederlands

Uitgebreide vertaling voor kiesheid (Nederlands) in het Frans

kiesheid:

kiesheid [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de kiesheid (gevoeligheid mbt het betamelijke)
  la discrétion; le tact; la délicatesse
 2. de kiesheid (geheimhouding; discretie)
  la discrétion; le silence; le secret; la délicatesse
 3. de kiesheid (keurigheid; gepastheid; fatsoen; )
  la propreté; la bienséance; l'honneur; la décence; la respectabilité; la distinction; la convenance

Vertaal Matrix voor kiesheid:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bienséance eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; netheid betamelijkheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; fatsoensnormen; voegzaamheid; welgemanierdheid; welvoeglijkheid
convenance eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; netheid betamelijkheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; fatsoensnormen; welgemanierdheid; welvoeglijkheid
discrétion discretie; geheimhouding; gevoeligheid mbt het betamelijke; kiesheid bescheidenheid; dienst; gedienstige handeling; gedienstigheid; gereserveerdheid; pretentieloosheid; stilzwijgendheid; terughoudendheid; voorkomendheid; zwijgzaamheid
distinction eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; netheid decoratie; deftigheid; distinctie; eerbiedwaardigheid; ereteken; gedistingeerdheid; kenteken; maken van onderscheid; merkteken; onderscheiding; onderscheidingsteken; ridderorde; statigheid; voornaamheid; welgemanierdheid
décence eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; netheid beleefdheid; betamelijkheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; fatsoensnormen; keurigheid; netheid; onberispelijkheid; opgeruimdheid; ordelijkheid; properheid; smetteloosheid; welgemanierdheid; welvoeglijkheid
délicatesse discretie; geheimhouding; gevoeligheid mbt het betamelijke; kiesheid arglist; arglistigheid; delicatesse; doortraptheid; elegance; fijnheid; fijnzinnigheid; finesse; heerlijkheid; kieskeurigheid; lafenis; laving; lekkernij; raffinement; tact; verfijndheid; verfrissing; verkwikking; versnapering; verversing
honneur eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; netheid achten; buiging; degelijkheid; deugdelijkheid; deugdzaamheid; eer; eerbaarheid; eerbetoon; eergevoel; ere; eren; fierheid; fonkelen; fonkeling; glitter; lintje; schittering; sprankelen; trots
propreté eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; netheid betamelijkheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; keurigheid; kuisheid; netheid; onberispelijkheid; onbevlektheid; onbezoedeldheid; onschuldigheid; opgeruimdheid; ordelijkheid; properheid; puurheid; reinheid; smetteloosheid; welgemanierdheid; welvoeglijkheid; zedigheid; zindelijkheid
respectabilité eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; netheid aanzien; achtbaarheid; achtenswaardigheid; prestige; status
secret discretie; geheimhouding; kiesheid geheim; geheimzinnigheid; heimelijkheid; mysterie; stiekemheid; verborgenheid; verholenheid
silence discretie; geheimhouding; kiesheid kalmte; stilheid; stilte; stilzwijgen; stilzwijgendheid; zwijgen; zwijgzaamheid
tact gevoeligheid mbt het betamelijke; kiesheid fijnzinnigheid; tact
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bienséance decent; eerbaar; fatsoenlijk; manierlijk; netjes; welvoeglijk
secret achterbaks; bedekt; cryptisch; doortrapt; geheim; geheimzinnig; geluidloos; geniepig; geruisloos; gesloten; gluiperig; heimelijk; in 't geniep; in het geheim; in het geniep; listig; mysterieus; onder de grond; onderaards; ondergronds; onderhuids; ongemerkt; ongezien; op steelse wijze; raadselachtig; slinks; sluimerend; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; stil; stilletjes; taciturn; tersluiks; verbloemd; verborgen; verborgen aanwezig zijn; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen; verstolen; weinig spraakzaam; zachtjes; zwijgend; zwijgzaam

Verwante woorden van "kiesheid":


kiesheid vorm van kies:

kies bijvoeglijk naamwoord

 1. kies (tactvol; met veel tact)
  diplomatique; avec tact; avec discrétion
 2. kies (discreet; discrete; bescheiden; ingetogen)
  discret; modéré; modeste; discrètement; retenu; réservé; modestement
 3. kies (respectabel; eerzaam; keurig; eerbaar)
  honorable; décent; respectable; correct; estimable

kies [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de kies (maaltand)
  la molaire; la grosse dent

Vertaal Matrix voor kies:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
grosse dent kies; maaltand
molaire kies; maaltand
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
respectable deugdzaam; eerzaam; zedig
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
avec discrétion kies; met veel tact; tactvol
avec tact kies; met veel tact; tactvol diplomatiek
correct eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel beschaafd; correct; decent; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; foutloos; gepast; goed; hebbelijk; juist; juiste; keurig; krek; loepzuiver; manierlijk; naar behoren; net; netjes; onberispelijk; onbesproken; ordentelijk; perfect; precies; volmaakt; welgemanierd; welopgevoed; welvoeglijk; zedig
diplomatique kies; met veel tact; tactvol diplomatiek
discret bescheiden; discreet; discrete; ingetogen; kies bescheiden; ingetogen; nederig; onderdanig; onopvallend; ootmoedig; stemmig; stemmingsvol
discrètement bescheiden; discreet; discrete; ingetogen; kies onopvallend
décent eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel adequaat; beschaafd; decent; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; gepast; geschikt; juist; keurig; kuis; manierlijk; naar behoren; netjes; ordentelijk; passend; proper; schoon; welgemanierd; welopgevoed; welvoeglijk; zedig; zindelijk
estimable eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig; loffelijk; lofwaardig; lovenswaardig; prijzenswaardig; verdienstelijk
honorable eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel achtbaar; achtenswaardig; eerbaar; eerbiedwaardig; eervol; honorabel; hooggeacht; hooggeëerd; kuis; loffelijk; lofwaardig; lovenswaardig; prijzenswaardig; zedig
modeste bescheiden; discreet; discrete; ingetogen; kies bescheiden; eenvoudig; gering; ingetogen; matig; nederig; niet hoogmoedig; niet voornaam; nietig; onaanzienlijk; onbetekenend; onderdanig; ootmoedig; pretentieloos; sober; stemmig; van eenvoudige komaf
modestement bescheiden; discreet; discrete; ingetogen; kies bescheiden; eenvoudig; gering; ingetogen; nederig; niet hoogmoedig; niet voornaam; nietig; onaanzienlijk; onbetekenend; onderdanig; ootmoedig; stemmig; van eenvoudige komaf
modéré bescheiden; discreet; discrete; ingetogen; kies doorsnee; eenvoudig; gematigd; gemiddeld; getemperd; ingetogen; matig; medium; middelmatig; modaal; moderaat; sober; stemmig; vereenvoudigd; versoberd
respectable eerbaar; eerzaam; keurig; kies; respectabel aanmerkelijk; aanzienlijk; achtbaar; achtenswaardig; beduidend; befaamd; behoorlijk; beschaafd; eerbiedwaardig; eerbiedwekkend; enorm; fantastisch; fatsoenlijk; flink; formidabel; fors; geacht; geducht; geweldig; hebbelijk; hooggeplaatst; hooggezeten; in hoge mate; indrukwekkend; netjes; prachtig; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; welgemanierd; welopgevoed
retenu bescheiden; discreet; discrete; ingetogen; kies afgehouden; geheimzinnig; gematigd; geremd; gereserveerd; gesloten; getemperd; ingehouden; ingetogen; koel; onbuigzaam; onverzettelijk; stemmig; stijfkoppig; stug; taai; terughoudend; terughoudende
réservé bescheiden; discreet; discrete; ingetogen; kies afstandelijk; besproken; geheimzinnig; gematigd; gereserveerd; gesloten; getemperd; ingetogen; ingetrokken; koel; koud; nuchter; onbuigzaam; onverzettelijk; opzijgezet; stemmig; stijfkoppig; stil; stug; taai; taciturn; terughoudend; terughoudende; weinig spraakzaam; zakelijk; zwijgend; zwijgzaam

Verwante woorden van "kies":


Verwante definities voor "kies":

 1. achterste grote tand waarmee je voedsel kauwt1
  • de baby heeft wel tanden, maar nog geen kiezen1

Wiktionary: kies

kies
adjective
 1. Qui est d’une très grande finesse, très délié.

Cross Translation:
FromToVia
kies molaire molar — back tooth